årsregnskab-enkeltmandsvirksomhed

Årsregnskab for enkeltmandsvirksomhed

Er du i tvivl om hvorvidt du bør udarbejde et årsregnskab for din enkeltmandsvirksomhed, eller vil du blot vide mere om regnskabskravene for en enkeltmandsvirksomhed? I dette blogindlæg belyser vi regnskabskrav ifm. enkeltmandsvirksomheder. 

Hos OB Revision kan vi hjælpe dig med dit årsregnskab for din enkeltmandsvirksomhed. Ønsker du et tilbud på dette, kan du blot kontakte os via kontaktformularen og vi vil vende tilbage til dig inden for 48 timer. 

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedsform hvor der kun er 1 ejer af virksomheden. Ejeren hæfter personligt med hele sin formue, hvilket betyder at kreditorer kan kræve deres tilgodehavende fra ejerens personlige formue. Det kan være en bil, et hus eller lignende. 

En enkeltmandsvirksomhed er den nemmeste måde at starte virksomhed på, da der ikke er et kapitalkrav til opstart. Der er heller ikke krav om at virksomheden skal have en direktion eller en bestyrelse. 

Enkeltmandsvirksomheder er forpligtet til at bogføre efter bogføringsloven, men har dog ikke revisionspligt. Når der ingen revisionspligt er i en enkeltmandsvirksomhed, er der ikke pligt til at udarbejde et årsregnskab. Vælger man dog at udarbejde et årsregnskab, skal det følge reglerne for regnskabsklasse A. 

Enkeltmandsvirksomheder kan beskattes på 3 forskellige måder; personlig beskatning, beskatning via kapitalafkastordningen eller beskatning via virksomhedsordningen. 

Skal man lave et årsregnskab for enkeltmandsvirksomhed?

Det behøver man ikke, men man må gerne. Og man skal huske på, at selvom der ikke er pligt til at aflevere et reelt årsregnskab, skal der stadig laves afskrivninger, afstemninger mm. 

Vil du gerne lave et regnskab for din virksomhed, kan du enten lave et årsregnskab eller et skatteregnskab.  

For langt de fleste små virksomheder vil det være tilfredsstillende blot at lave et skatteregnskab. Når din virksomhed når en lidt større størrelse, kan det være en fordel at udarbejde et reelt årsregnskab, som kan fremvises i banker ol. 

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab er et regnskab som udarbejdes én gang årligt. Det bliver brugt til at redegøre for en virksomheds økonomi. Grundlæggende har et årsregnskab to forskellige funktioner. Den ene funktion er at vise hvordan virksomheden har brugt sine midler i løbet af året, og den anden funktion er at vise hvordan virksomhedens økonomiske situation er i øjeblikket. 

Et årsregnskab skal indeholde:

  1. En balance
  2. En resultatopgørelse
  3. Eventuelle noter

En enkeltmandsvirksomhed skal ikke udarbejde og indlevere et årsregnskab, men skal blot bruge oplysninger herfra til et skatteregnskab som indberettes via oplysningsskemaet til Skattestyrrelsen

Hvad er et skatteregnskab?

Når der er tale om et skatteregnskab i forbindelse med enkeltmandsvirksomheder som er personligt ejet, er et skatteregnskab virksomhedens ‘årsregnskab’. Enkeltmandsvirksomheder skal nemlig ikke aflevere et årsregnskab, men et skatteregnskab istedet. 

Et skatteregnskab skal indberettes en gang om året via oplysningsskemaet til Skattestyrrelsen. Altså er det ikke et skatteregnskab der skal indberettes, men blot tal derfra som skal oplyses i oplysningsskemaet. Et skatteregnskab skal nemlig kun dokumentere hvor meget skat der skal betales. 

Selvom enkeltmandsvirksomheder ikke har revisionpligt, kan det dog være en god idé at få professionel til skatteregnskabet af en revisor. 

Beskatningsordninger for enkeltmandsvirksomheder

For enkeltmandsvirksomheder findes der 3 forskellige måder at blive beskattet på: 

  • Almindelig personbeskatning
  • Virksomhedsordningen (bør håndteres af en revisor)
  • Kapitalafkastordningen (bør håndteres af en revisor)

Som udgangspunkt bliver enkeltmandsvirksomheder beskattet via almindelig personbeskatning, medmindre virksomheden tilmelder sig enten virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Almindelig personbeskatning

Vælger du denne metode for din enketmandsvirksomhed, gælder stort set de samme skatteregler, som hvis du var en helt almindelig lønmodtager. Det betyder at dit overskud i virksomheden, bliver beskattet som personlig indkomst. 

Virksomhedsordningen

Ved brug af virksomhedsordningen kan du spare penge op i virksomheden til en lav beskatning.

Virksomhedsordningen giver virksomheder mulighed for delvist at få den skattemæssige fordel som kapitalselskaber får. Man betaler nemlig kun 22% i a-skat af det overskud som opspares i virksomheden. 

Muligheden for at kunne spare penge op i virksomheden til en lav beskatning, kan give din virksomhed en række fordele: 

  • Man kan planlægge sig fra at skulle betale topskat
  • Man kan opbygge kapital eller varelagre i virksomheden
  • Man kan opnå større fradrag for virksomhedens renter
  • Man kan gemme penge fra ‘gode tider’ til ‘dårlige tider’

Når virksomheder anvender virksomhedsordningen, skelner SKAT imellem de penge som bliver investeret i virksomheden i form af opsparing, og penge som trækkes ud til privat brug. 

Vælger man at anvende  virksomhedsordningen, skal man være opmærksom på, at der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab for virksomheden og at der kan være yderligere krav til revision. 

Kapitalafkastordningen

Anvender man kapitalafkastordningen kan man beregne et kapitalafkast af virksomhedens aktiver uden gæld, som kan trækkes fra i den personlige indkomst og herefter tillægges kapitalindkomsten (det kan være aktier og renter). Det betyder at din personlige indkomst formindskes, men kapitalindkomsten vokser. 

Fordelen ved denne metode, er at du kan spare penge i AM bidrag og skat. Det kan du, da beløbet som du skal betale AM bidrag og skat af, formindskes når du har trukket kapitalafkastet fra den personlige indkomst. 

Det betyder også at fradragsværdien af renteudgifterne i virksomheden forhøjes. Renteudgifterne kan altså  trækkes fra overskuddet, så man kan få fuldt fradrag for sine renteudgifter. 

Ved kapitalafkastordningen er der ikke nogle regnskabsmæssige krav, ej heller bogføringskrav. Det betyder altså, at du kan spare nogle penge på din revisionsregning, såfremt du har mod på at klare det hele selv. 

Er dine renteudgifter større end kapitalafkastet, er kapitalafkastordningen ikke fordelagtig for dig, da du ikke vil få fuld værdi for fradraget. Er kapitalafkastet større end dine renteudgifter, vil denne ordning være fordelagtig for dig, fordi du vil få fuld værdi for fradraget. Denne ordning er typisk brugt ved forældrekøb af lejligheder. 

Har du brug for hjælp til dit årsregnskab for din enkeltmandsvirksomhed?

Hos OB Revision kan vi hjælpe dig med dit årsregnskab, og hvad der ellers hører til. Vores revisor har mere end 25 års erfaring i branchen, og er kendt for sin gode service. Vi tilbyder bogføring og revision i høj kvalitet, til konkurrencedygtige priser. Vi sætter stor pris på det tætte samarbejde vi har med vores kunder, og nyder at følge deres udvikling. Det tilfører vores arbejde ekstra værdi, og gør at vi går den ekstra mil for vores kunder. 

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om hvad vi kan hjælpe dig og din virksomhed med, kan du kontakte os via kontaktformularen nedenfor. En af vores erhvervsrådgivere vil ringe til dig indenfor 48 timer.