Hjælpepakker til virksomheder under COVID-19

Hjælp under COVID-19 Her kan du læse om de forskellige hjælpepakker til virksomheder.  Hjælpepakker til virksomheder Regeringen har som følge af COVID-19 fremlagt en række hjælpepakker til virksomheder for at hjælpe dansk erhvervsliv igennem denne krise. Denne hjælp består blandt andet af lønkompensation, kompensation for faste udgifter, statsgaranterede lån og udskydelse af moms, AM bidrag og skat.  Nedenfor belyser vi de forskellige hjælpepakker til virksomheder, samt krav hertil: Udskydelse af moms, AM bidrag og skat…

Afskrivninger

Hvad er afskrivninger? Afskrivninger er en regnskabsmæssig postering, som har til formål at mindske værdien af et bogført aktiv. Det er altså en værdiforringelse af virksomhedens anlægsaktiver, som opgøres i forbindelse med virksomhedens balance. At afskrive sine anlægsaktiver er ikke valgfrit, men lovpligtigt ifølge afskrivningsloven. For at kunne afskrive et aktiv, er det et krav at aktivet skal falde i værdi over tid. Værdiforringelsen kan ske ved slid, beskadigelse, økonomisk forringelse eller teknisk forringelse. Denne…

Regnskabsklasser

Hvad er regnskabsklasser? Regnskabsklasserer en måde at inddele virksomheder på, hvori de mindstevirksomheder hører under regnskabsklasse A og de størstevirksomheder hører under regnskabsklasse D. Typer af regnskabsklasser Der findes 4 typer af regnskabsklasser, som man inddeler virksomheder i: A, B, C og D. Derer forskellige krav til hver regnskabsklasse, men princippet er atregnskabsklasse A er den gruppe med færrest krav. Regnskabsklasse B skal overholde alle krav gældende for regnskabsklasse A, samt yderligere krav gældende for…

Hvordan bogfører man?

Hvordan bogfører man? – Hvad er bogføring? For at holde styr på din virksomheds økonomi, er det vigtigt at have styr på bogføringen og virksomhedens regnskab. At bogføre betyder at man systematisk registrerer alle virksomhedens transaktioner (udgifter og indtægter) med bilag. Det betyde at hver gang din virksomhed indgår i en handel, skal der udarbejdes et bilag, som herefter skal bogføres. I ’gamle dage’ registrerede man disse i en fysisk bog – deraf ordet ’bogføring’,…

Indberet løn til skat

Indberet løn – A-skat og AM bidrag Skal du udbetale løn eller honorarer som virksomhed, skal du hver måned indberette a-skat og AM bidrag til skat. Med andre ord, skal du indberette løn til skat hver gang du udbetaler løn eller honorarer til dine medarbejdere. Hvad er a-skat? A-skat er den skat der trækkes fra a-indkomsten (hovedindkomsten). Trækprocenten er afhængig af din årsindkomst. Det er fordi at vi i Danmark har et progressivt skattesystem, hvilket…