Regnskabsklasser

Af admin

Hvad er regnskabsklasser? Regnskabsklasser er en måde at inddele virksomheder på, hvori de mindste virksomheder hører under regnskabsklasse A og de største virksomheder hører under regnskabsklasse D. Typer af regnskabsklasser Der findes 4 typer af regnskabsklasser, som man inddeler virksomheder i: A, B, C og D. Der er forskellige krav til hver regnskabsklasse, men princippet er at regnskabsklasse A er den gruppe med færrest krav. Regnskabsklasse B skal overholde alle krav gældende for regnskabsklasse A,…

Hvordan bogfører man?

Af admin

Hvordan bogfører man? – Hvad er bogføring? For at holde styr på din virksomheds økonomi, er det vigtigt at have styr på bogføringen og virksomhedens regnskab. At bogføre betyder at man systematisk registrerer alle virksomhedens transaktioner (udgifter og indtægter) med bilag. Det betyde at hver gang din virksomhed indgår i en handel, skal der udarbejdes et bilag, som herefter skal bogføres. I ’gamle dage’ registrerede man disse i en fysisk bog – deraf ordet ’bogføring’,…

Indberet løn til skat

Af admin

Indberet løn – A-skat og AM bidrag Skal du udbetale løn eller honorarer som virksomhed, skal du hver måned indberette a-skat og AM bidrag til skat. Med andre ord, skal du indberette løn til skat hver gang du udbetaler løn eller honorarer til dine medarbejdere. Hvad er a-skat? A-skat er den skat der trækkes fra a-indkomsten (hovedindkomsten). Trækprocenten er afhængig af din årsindkomst. Det er fordi at vi i Danmark har et progressivt skattesystem, hvilket…

Selskabsselvangivelse

Af admin

Hvad er en selskabsselvangivelse? Ligesom privatpersoner skal indberette en selvangivelse til skat, skal selskaber også udarbejde en selskabsselvangivelse hvert år, som skal indberettes til skat. Selskabsselvangivelsen skal udarbejdes på baggrund af årsrapporten, og viser det skattemæssige resultat. En selskabsselvangivelse udarbejdes ofte i forbindelse med en regnskabsaflæggelse. Hvad er en regnskabsaflæggelse? En regnskabsaflæggelse er en årsrapport og en selskabsselvangivelse. Årsrapporten skal sendes til Erhvervsstyrelsen og selskabsselvangivelsen skal indberettes til skat. Dette har alle selskaber pligt til…

Hvad er en årsrapport?

Af admin

Som virksomhed er der mange ting der skal holdes styr på, men en vigtig del er at der skal indberettes en årsrapport. Dette skal gøres ligegyldig om virksomheden stadig er på idéstadiet eller om I er i susende fart med køb, salg eller at producere.  Hos OB Revision kan vi være med til at hjælpe dig med din årsrapport, om det så er første gang du skal lave den eller fordi du helst vil slippe…