Bogføring af afskrivninger

I dette blogindlæg om bogføring af afskrivninger bliver du klogere på følgende punkter:

 • Kort om afskrivninger 
 • Lov omkring afskrivninger 
 • Bogføring af afskrivninger
 • Afskrivningsmetoder

Hvad er Afskrivninger?

Bogføring af afskrivninger beskriver værdien af aktiver i virksomheden. Det indeholder værdi af bl.a. maskiner, biler, driftsmaterielle og inventar i virksomheden, som har en begrænset levetid. Når du skal investere i din virksomhed, skal levetiden være længere end et regnskabsår. Hvis der er tale om et aktiv som har en pris der er mindre end 14.100 kroner plus moms, kan udgiften blive trukket med det samme. Kort sagt, så er afskrivninger en slags udgift, som man har delt op i flere år og den udgift bliver betalt med årene.  

Hvad kan man afskrive?

Afskrivninger finder sted på anlægsaktiver, og der findes 3 forskellige anlægsaktiver. 

 • Materielle anlægsaktiver
 • Immaterielle anlægsaktiver
 • Finansielle anlægsaktiver

Hvad indeholder materielle anlægsaktiver?

Materielle anlægsaktiver indeholder de fysiske ting, som virksomheden har mulighed for at benytte. Det kan for eksempel være en bil, IT-udstyr eller inventar til et kontor. 

Hvad indeholder immaterielle anlægsaktiver?

Det indeholder ikke-fysiske aktiver, som eksempelvis kan være patenter, licenser, varemærker osv. 

Hvad er finansielle anlægsaktiver?

Det indeholder alle de pengemæssige aktiver, som virksomheden kan investere i. Det kan være værdipapir, aktier, obligationer osv. 

Afskrivningsloven

Der findes mange love inden for afskrivninger, som du kan læse dem alle her.

Afskrivningsloven kort fortalt:

 • Virksomheden skal skrive anlægsaktiver
 • Kan kun trækkes fra forretningsrelaterede aktiver
 • Aktiver skal leveres til igangværende forretning
 • Det købte aktiv skal indgå i virksomhedens drift
 • Den maksimale afskrivning er på 25% om året
 • Aktivets økonomiske levetid skal være begrænset
 • Aktivets økonomiske levetid skal overstige mindst et regnskabsår

Hvorfor skal man afskrive?

Man afskriver kun på de dyre ting, man køber ind til virksomheden. Afskrivninger benyttes til at finde virksomhedens egentlige værdi. 

Hvis du afskriver en dyr maskine som en udgift i det år den er købt, vil udgiften blive trukket fra det års overskud. I de kommende år, vil man ikke kunne se, at maskinen er der eller værdien af maskinen. 

Bogføring af et nyt køb

Når du køber varer til et firma, skal det indtastes som et aktiv, og det skal afskrives over flere år. Derefter skal det bogføres under kontoen i forbindelse med dine anlægsaktiver i balancen. 

Hvordan bogføring af afskrivninger sker

Når det beløb, der skal udlignes, er beregnet, kan afskrivningerne begynde at løbe. I kontoplanen under anlægsaktiver har du en konto, der registrerer det beløb, der er afskrevet i tidligere år. 

Den er normalt kaldet “afskrivning primo”, og under denne konto, skal du have en konto kaldet “årlig afskrivning”. Her Indtastes det beløb, der skal afskrives, på denne konto. 

I resultatopgørelsen er det normalt den sidste post, før “det årlige overskud”, og her skal der være en konto kaldet “afskrivning”. På denne konto skal afskrivningen debiteres. I resultatopgørelsen, kan den være lagt et andet sted, men der skal stå ’’afskrivninger’’. Der må ikke tages moms/skat fra afskrivninger. 

Med andre ord skal beløbet krediteres i balancen og i resultatopgørelsen skal beløbet debiteres. 

Deadlines for bogføring af afskrivninger

Bogføring af afskrivninger skal registreres senest den sidste dato i regnskabsåret. Mange mennesker vælger at bogføre afskrivninger en gang om året på denne dato. Hvis du vil beholde udgifterne på din konto, kan du bogføre beløbet oftere, f.eks. Månedligt eller kvartalsvis. Hvis du vælger at offentliggøre afskrivninger flere gange om året, behøver du kun sørge for, at beløbet er korrekt ved årets udgang. Uanset om du kun bogfører en afskrivning en gang om året eller flere afskrivninger på et år, skal det beløb, du ser i løbet af året, være det samme.

Hvor mange gange man må afskrive om året?

Der er en bestemt grænse for det beløb, der kan afskrives pr. år. Det afhænger af, hvilken type afskrivning du har, og hvor lang tid det tager at afskrive det. For eksempel kan anlægsaktiver (maskiner, biler osv.) afskrives op til 25% pr. år. 

Hvilke afskrivningsmetoder findes der?

Der findes 3 afskrivningsmetoder, som er tit anvendt. Der findes den lineære afskrivningsmetode, saldometoden og straksafskrivning. 

Den lineære afskrivningsmetode

Hvis vi tager udgangspunkt i en virksomhed, som skal købe en maskine, vil maskinen have en levetid på eksempelvis 4 år. I de 4 år vil maskinen opleve værditab. Det værditab skal skrives som en omkostning i de 4 regnskabsår. Når virksomheden er færdig med bruge maskinen og skal sælge den videre, vil det blive kaldt for scrapværdi.

Her vil der komme en eksempel på hvordan man beregner lineære afskrivning på den maskine:

Anskaffelsespris 400.000 kr. 

Bilens scrapværdi 50.000 kr.

Brugstid 4 år. 

Sådan skal du beregne det årlige afskrivning:

(Anskaffelsespris – scrapværdi) / brugstid

(400.000 – 50.000) / 4 =  87.500 kr.

Den årlige afskrivning på maskinen er på 87.500 kr., hvis man benytter sig af den lineære afskrivningsmetode. 

Saldometoden

Ved saldometoden afskrives anlægsaktiverne med en fast procentsats af aktivets restværdi hvert år. Når man anvender den her metode, vil værdiforringelsen af et aktiv oftest være størst i den første del af levetiden. Procentsatsen der må afskrives i Danmark i 2020 er 25%. 

Sådan regner man afskrivning ud med saldometoden:

Hvis vi tager udgangspunkt i en virksomhed, som skal købe inventar til en værdi af 200.000 kroner og man vælger at anvende saldometoden. Den maksimale procentsats skal være på 25% årligt. Det planlagte køb forventes at have levetid på 5 år. 

 1. År af afskrivning:

Anskaffelsespris(tilgang) = 200.000 kr.

Den årlige afskrivning = 200.000 x 0,25 =50.000 Kr.

Ultimo værdi = 150.000 kr.

 • 2. År af afskrivning:

Primo værdi= 150.000 kr. 

Den årlige afskrivning: 150.000 x 0,25 = 37.500 Kr.

Ultimo værdi = 112.500 kr.

 • 3. År af afskrivning:

Primo værdi= 112.500 Kr.

Den årlige afskrivning = 112.500 x 0,25 = 28.125

Ultimo værdi = 84.375 kr.

 • 4. År af afskrivning

Primo værdi= 84.375 kr.

Den årlige afskrivning = 84.375 x 0,25= 21.093,75

Ultimo værdi= 63.281,25 kr. 

 • 5. År af afskrivninger

Primo værdi= 63,281,25 kr.

Den årlige afskrivning = 63,281,25 x 0,25 = 15.820,31

Ultimo værdi= 47.460,94 kr. 

Der skal lægges mærke til at den sidste ultimoværdi, skal stemme med scrapværdien. 

Straksafskrivning:

Denne metode bliver kun benyttet, hvis aktivet er under beløbsgrænsen på 14.100 kroner plus moms. Udgiften bliver taget fra det regnskabsår, man har foretaget et køb. Det er typisk IT udstyr, mobiltelefoner, kontormøbler osv. De ting må kun anvendes til erhverv og er forbudt at bruge som privat. 

Du kan læse mere om gældende beløbsgrænse for småanskaffelser på skatteministeriets hjemmeside.

Hvor finder man afskrivninger i årsregnskab?

Du kan finde afskrivninger i resultatopgørelsen, lige over årets resultat. Hvis du vil kigge nærmere på afskrivninger, kan du finde dem alle under balancen.  

Har du yderligere spørgsmål til bogføring af afskrivninger?

Hvis du har brug for yderligere spørgsmål til bogføring af afskrivninger, kan du kontakte os via formuleren. Vores dygtige revisorer vil kontakte dig indenfor 48 timer.