Bogføring af løn

Bogføring af løn

Bogføring af løn er et vigtigt element, for at få styr dit regnskab. Først og fremmest er det vigtigt at det er nemt for dig at danne dig et overblik over dit regnskab, således at du altid er sikker på at der er penge på erhvervskontoen til at dække omkostningerne. Derudover er det vigtigt at skelne mellem dine funktionæransatte og timelønnede. Det der kendetegner funktionæransatte, er at deres arbejdsområde primært er kontor og handel. Derudover kræver det at man arbejder mindst 8 timer om ugen, for at være funktionær.Derimod er timelønnede karakteriseret ved, at de kun får løn, for de timer, de arbejder. Dog skal funktionæransatte have løn under sygdom, og det vigtigt at du først ved hvad, bogføring indebærer. Det bogføring overordnet handler om er, at have et overblik over alle transaktioner i sin virksomhed.

Grundlæggende begreber ved bogføring af løn

For at kunne lave bogføring af løn, er du nødt til at have styr på de grundlæggende begreber:

Bruttoløn: er før man fratrækker A-skat, pension, feriepenge osv. Det vil altså sige den samlede løn.

Nettoløn: er det beløb der er tilbage efter alt er fratrukket, altså den løn du får udbetalt på din bankkonto.

ATP: er en pensionsordning der er bestemt ved lov, og som alle medarbejdere har ret til.

Debetkonto: er en konto, hvor man registrerer alle sin udgifter med en debetsaldo. Så jo større tallet er, jo højere er deres udgifter. Når man laver overførsler fra en debetkonto, siger man at det krediteres. 

Kreditkonto: er en inaktiv konto, der blot viser virksomhedens gæld. Når man laver en overførsel fra en kreditkonto, siger man at et beløb debiteres. 

Når man bogfører løn, fordeler beløbene sig hovedsageligt under debet og kredit. Her bliver der vist nogle eksempler på, hvad der hører under debet og kredit.

Debet 

  • Løn
  • ATP

Kredit 

  • Skyldig AM-bidrag
  • Skyldig A-skat 
  • Skyldig ATP 
  • Nettoløn

Vigtige datoer

Her er nogle vigtige datoer du skal have overblik over: 

  1. A-skatter og AM-bidrag, bliver trukket ca. den 10. i måneden
  2. Feriepenge og ATP bliver trukket ca. den 17. i måneden hvert kvartal
  3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), barsel, arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB), finansieringsbidrag, arbejdsmarkedets fond for udstationerede (AFU) og lønmodtagernes feriemidler- administrationsbidrag som bliver trukket ca. den 17. i måneden efter et kvartal.

Hvordan bogfører man et lønbilag?

Først og fremmest skal man have et bogføringsprogram, for at bogføre et lønbilag. Man skal have styr på debet og kredit, så skal man have de relevante konti i en kontoplan før man bogfører løn. De relevante konti er eksempelvis AM-indkomst, ATP-bidrag, feriepenge, skyldig ATP, skyldig AM-bidrag m.m. 

Der er en hel del posteringer, som rent faktisk skal laves, når man bogfører løn. Det som er lettest ved at bogføre løn er nemlig, at sørge for at lønsystemet automatisk sender de forskellige poster ind i regnskabssystemet. Dog er det din opgave, at sørge for at koble dem sammen. Det vil sige, at lønnen skal deles op i den udbetalte løn (netto), A-skat, AM bidrag, ATP medarbejderbetalt og ATP  virksomhed. 

Når pengene trækkes fra banken, skal man derefter manuelt oprette posteringen i regnskabssystemet som en udbetaling fra banken. Derefter skal man sætte de relevante beløb i debet og kontiene skyldig A-Skat, skyldig AM bidrag m.v. Dog skal man være opmærksom på, at det godt kan skelne lidt, når det kommer til bogføring af løn, da det er afhængigt af hvilket regnskabssystem man anvender. 

Man skal være opmærksom på, at man stadigvæk skal indberette løn, selvom virksomheden eksempelvis kommer igennem en måned, hvor der ikke bliver udbetalt løn. Dette gør man blandt andet ved at nul indberette. Man skal huske at indberette til tiden, da der bliver fastsat skatter ud fra et skøn, og på den måde ender man i en situation, hvor man skal at betale renter og gebyr. 

Hvorfor bogfører man løn?

Udbetaling af løn skal bogføres for at kunne afstemme lønnen. Inden man udbetaler løn, skal der betales AM-bidrag og A-skat. Dernæst skal der betales ATP, arbejdsgiveren betaler 2/3 af ATP’en, og den sidste tredjedel af medarbejderen selv. Hvis medarbejderen ikke får løn under ferie, skal der beregnes feriepenge, hvilket der også skal betales AM-bidrag og A-skat af. Hvis ens løn er inkluderet pension, betaler arbejdsgiveren en del af ens pension. Medarbejderen betaler også selv en del af ens løn til pension.

Sørg for altid at gemme alt regnskabsdata, også selvom du har opsagt dit abonnement, da bogføringsloven siger, at du skal opbevare alt regnskabsmateriale i hele 5 år. Det kan du blandt andet gøre inde på dit regnskabssystem. 

Bogføring af løn er ikke nemt for alle, derfor anbefaler vi at du kontakter OB Revision. OB Revision har tilsammen minimum 40 års hands-on erfaring. Virksomheden sikrer din tilfredshed gennem rigtig god kommunikation, og tæt samarbejde, derfor vil det være rigtig godt at forhøre sig hos en af vores super dygtige bogholdere. 

Har du brug for hjælp?

Hvis du havner i en situation, hvor du får brug for hjælp til bogføring af løn eller yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte os! Kontakt os i nedenstående felt. Vi vil besvare dig indenfor 48 timer