Introduktion til blogindlægget Bogføring for begyndere

Når man driver virksomhed, handler det ikke kun om at kunne levere en vare, man bliver også nødt til at bogføre den. Dette er for nogle et uoverskueligt arbejde, som man derfor får en professionel til at lave for en. For andre er det dog en spændende udfordring, som lærer en meget om blandt andet økonomi mv. Læs nedenstående blogindlæg Bogføring for begyndere for at blive klogere på bogføring og hvordan det skal gøres.


Hvad er bogføring

Bogføring er en præcis og systematisk registrering over alle sine transaktioner ved både køb og salg i virksomheden. Sagt på en anden måde dækker ordet over det, at føre regnskab, så man har et overblik over, hvad man har købt og solgt. Med bogføring kan man dermed redegøre for økonomien i sin virksomhed.


Hvorfor skal man bogføre

Grunden til at man bogfører er, som det første da det er et lovkrav. SKAT eller en anden myndighed har til enhver tid ret til at se ens bilag. I følge bogføringsloven skal man sørge for at opbevare alt regnskabsmateriale i minimum 5 år.


Ydermere er det meget lettere at udarbejde sin selvangivelse og årsregnskab, hvis der i forvejen er styr på bogføringen. Derudover er regnskabet og bogføringen også et uundværligt værktøj for en selv, da det giver et komplet overblik over sin virksomheds økonomi.  


Det skal du huske at bogføre

Hver gang man køber, eller sælger noget, skal man huske, at bogfører det. Det gælder alt stort som småt. Det vil sige, at selvom det drejer sig om en bagel til sig selv og sine medarbejdere til frokost, så skal man gemme kvitteringen og føre det ind i sit regnskab.  Det er vigtigt at bogføre løbende for at undgå fejl og så man altid har et overblik over sin virksomheds finanser.  


Bogføring for begyndere – hvordan bogfører man?

Med bogføring holder man altså styr på:

  • Sine indtægter og udgifter
  • Hvor meget man skylder, dvs. sine passiver
  • Hvad ens virksomheds værdier er, dvs. sine aktiver såsom tilgodehavende, varelager, inventar osv.


Man skal som nævnt bogføre løbende. For at komme i gang med at bogføre, skal man først oprette en kontoplan. En kontoplan er en oversigt over sin virksomheds driftskonti; over indtægter og udgifter samt aktiver og passiver. En kontoplan består altså af en resultatopgørelse, som består af virksomhedens indtægter og udgifter, og af en balance, som består af virksomhedens værdi samt gæld. 


Hver af de overordnede konti indeholder hver en lang række forskellige underkonti. Man behøver kun at oprette de underkonti, som man har brug for i sin virksomhed. Alle konti har et navn, som dækker over de bilag, som det skal rumme. Et eksempel med dette er Lokaleomkostninger. Disse konti nummereres efter, hvor i kontoplanen de er. 


Hvis ens virksomhed er momsregisteret, skal man desuden oprette en konto for købsmoms og en konto for salgsmoms i kontoplanen.


Eksempel på en konto plan

Når kontoplanen er oprettet, er man klar til at bogføre alle sine bilag ind i denne kontoplan. Alle bilag nummereres med et nummer, som skal være det samme nummer, som bliver eller er noteret i kontoplanen. 
 

Hvis ens virksomhed handler med kontanter, skal man lave et kasseregnskab hver dag. Man kan bogføre ind og -udbetalinger til kassen med et samlet beløb. Det er vigtigt, at man kan redegøre for det samlede beløb. Dette kan man eksempelvis gøre med en kassestrimmel, hvis man benytter et kasseapparat. 


Det er bedst at bogføre sine transaktioner såsom køb, lån, salg osv. så hurtigt som muligt. Dette gælder også selvom beløbet på en faktura endnu ikke er betalt. Derudover skal man så vidt muligt bogføre sine transaktioner i den rækkefølge, som man har foretaget dem i.


Dobbelt bogholderi

De fleste virksomheder gør brug af metoden dobbelt bogføring, når de registrerer transaktioner i sit regnskab. Dobbelt bogføring betyder, at alle transaktioner bogføres med lige store beløb i både debet og kredit.

 

Eksempel på dobbelt bogføring

En virksomhed indkøber produkter for 30.000 kr., som finansieres ved en overførsel fra sin virksomheds bankkonto. Bogføringen skal dermed berøre kontiene ”Varelager” og ”Bankindestående”. Bankindestående er et aktiv, i det, det omhandler en pengebinding. Kontoen har med det sagt en debetsaldo. Da virksomheden skal betale 30.000kr., skal de kreditere beløbet, i det saldoen bliver formindsket ved betaling. Varelageret er dermed ligeledes et aktiv med en debetside. I det varelageret vokser med de 30.000 kr., skal beløbet desuden debiteres på kontoen for varelager. Nu er der altså dobbelt bogført, da posteringen er debiteret og krediteret med lige store beløb.

 

Bankindestående  
Debet (+) Kredit (-)
  30.000 kr.
Varelager  
Debet (+) Kredit (-)
20.000 kr.  

 

Flere eksempler

  • Hvis man køber en maskine til sin virksomhed, skal det bogføres som en hævning på eksempelvis sin virksomheds bankkonto og som et aktiv i balancen. Det skyldes, at maskinen hermed indgår som en del af sin virksomheds værdi.
  • Hvis man har haft et salg til en kunde, så bogfører man det som en indtægt i resultatopgørelsen samt som et aktiv i balancen, idet, det er penge, som man har til gode

 

Gør det selv. Bogføring for begyndere – Bogføringsprogrammer

I dag findes der forskellige regnskabssystemer, som gør bogføring for begyndere meget nemmere. Regnskabssystemerne har nemlig gjort det mere simpelt at lave og sende elektroniske fakturaer samt tilbud, bogføre sine købsbilag og andre opgaver, som giver et overblik over sin virksomheds økonomi mv., uden at være en haj til bogføring osv.


Få hjælp til det

At man er erhvervsdrivende, betyder ikke nødvendigvis at man er en dokumentduks eller en matematikhaj🦈 Idéen om at skulle holde styr på så mange papirer, bogføre et bilag korrekt osv., kan måske skræmme en. Desuden er det en stor tidsinvestering. Derfor er det godt, at man kan få hjælp udefra. Bogholdere og revisorer er mere end villige til at hjælpe en med sit regnskab, for en pris. Derudover er de også gode til at rådgive en med henblik på at opnå succes mv. En løsning er også at ordne noget selv og så få hjælp til resten af en bogholder eller revisor.


Kontakt

Vil du høre mere om bogføring for begyndere, eller har du brug for hjælp til din bogføring, så står vi klar til at hjælpe dig! Hos OB Revision tilbyder vi bogføring og andre revisionsydelser til konkurrencedygtige priser. Vores revisorer har mere en 25 års erfaring i branchen og sætter stor pris på alle vores kunder. Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig, kan du læse mere under vores Ydelser eller ved at kontakte os via kontaktformularen, hvorefter du vil modtage et telefonopkald indenfor 48 timer.