Introduktion til blogindlægget Bogføring i Dinero

Sveder du også over dit firmaregnskab, hvor reglerne er mange og uoverskuelige? I dag findes der flere regnskabsprogrammer, hvor du nemt kan sende fakturaer, bogføre bilag, lave momsregnskab og hvor det er muligt at danne sig et overblik over køb og salg. Læs nedenstående blogindlæg Bogføring i Dinero for at blive guidet igennem, hvordan man bogfører i regnskabsprogrammet Dinero.

 

Hvad er bogføring

Bogføring er en præcis og systematisk registrering over alle ens transaktioner ved både køb og salg i virksomheden. Sagt på en anden måde dækker ordet over det, at føre regnskab, så man har et overblik over, hvad man har købt og solgt. Med bogføring kan man dermed redegøre for økonomien i sin virksomhed.

 

Hvorfor skal man bogføre

Grunden til at man bogfører er som det første for at holde styr på sin virksomheds økonomi. Med bogføring kan man desuden nemmere og hurtigere udarbejde sit årsregnskab samt sin selvangivelse.


En anden grund til at det er vigtigt, at man bogfører, er i tilfælde af at SKAT eller en anden myndighed vil se ens bilag, som de til enhver tid har ret til at se. Ifølge bogføringsloven skal man sørge for at opbevare alt regnskabsmateriale i minimum 5 år.


Det skal du huske at bogføre

Hver gang man køber, eller sælger noget, skal man huske, at bogfører det. Det gælder alt stort som småt. Det vil sige, at selvom det drejer sig om en bagel til sig selv og sine medarbejdere til frokost, så skal man gemme kvitteringen og føre det ind i sit regnskab.


Hvad er Dinero

Dinero er et online regnskabsprogram tiltænkt iværksættere, små og mellemstore virksomheder i Danmark. I Dinero kan man meget simpelt lave og sende elektroniske fakturaer samt tilbud, bogføre sine købsbilag og andre opgaver, som giver et overblik over sin virksomheds økonomi, uden at være en haj til bogføring mv. Hvis man har Dinero som mobilapp har man desuden mulighed for at gøre det på farten. 


Kort introduktion til regnskabsprogrammet Dinero

Opret firma

Når man har oprettet sig i Dinero, er det første, man skal gøre at oprette sit firma.

Det gør man ved at indtaste sit firmanavn eller CVR-nummer i feltet. Regnskabsprogrammet er koblet sammen med CVR-registreret, så den automatisk trækker resten af de nødvendige informationer om virksomheden herfra. Det vil sige at ens regnskab efter denne oprettelse er sat op og køreklar. Man skal ikke først oprette en kontoplan eller andet inden.


Overblikssiden

På siden Overblik kan man få et overblik over generelle ting som sine indtægter, udgifter, resultat, nøgletal, kommende betalinger, moms samt kompensation i forbindelse med COVID19.

 

Moms

Moms er ikke offentligt tilgængeligt information, hvilket betyder at man selv skal se hvornår man skal afregne moms næste gang. Dette kan man se på sin momsafgivelse eller på erhvervsstyrelsen. Er man nystartet virksomhed, afregner man moms kvartalsvis.    

Når man har valgt, hvor ofte man skal afregne moms, får man en oversigt over, hvor meget man skal afregne til skat, for hvilken periode og hvornår man senest skal angive denne moms.


For at få afregnet momsen skal man dog først have nogle indtægter og udgifter ind i sit regnskab altså have bogført.


Bogføring i Dinero

Bogføring af en faktura i Dinero

Når man skal bogføre et salg, kan man bruge Dineros genvej ved at trykke på det blå kryds i højre hjørne og derefter vælge Ny faktura eller trykke på fanen Salg, hvorfra man også kan lave en ny faktura.


Modtageren 

Det første man skal tage stilling til, når man kommer ind på sin faktura, er hvem modtageren af fakturaen er. I dette felt indtaster man derfor navnet på firmaet eller personen, som man skal sende fakturaen til. Firmaets eller personens adresse, CVR-nummer mm. henter Dinero herefter selv.


I højre hjørne fremgår ens eget firma navn, hvilket er muligt at designe som man vil. Herefter skal man indtaste den dato, som man sender fakturaen og ikke den dag man leverer varen.


Fakturanummeret 

Det næste man skal udfylde er fakturanummeret. Det gør man ved at trykke på blyanten i feltet. Man behøver ikke at starte med fakturanummeret 1. Man må eksempelvis godt starte fra nr. 1000, hvis man synes det ser bedre ud forhold til aktiviteten udad til i virksomheden. Hvis man kommer fra et andet system, hvor man allerede har lavet eksempelvis 98 fakturaer, så kan man i Dinero nu skrive faktura nr. 99. Fakturanumrene skal dog være fortløbende, og der må ikke være huller i serien. Man kan derfor ikke lave det om, når man først har lavet en serie. Det vil sige, at hvis man starter med et fakturanummer på 1000, så skal fakturanummeret næste gang man laver en faktura være 10001 osv.


Kommentarer

Herefter har man mulighed for at indtaste nogle kommentarer. Det kan eksempelvis være, at man har aftalt noget, som man ønsker skal fremgå. Det er ikke et obligatorisk felt.


Det solgte 

Derefter skal man tilføje det, som man har solgt. Det kan man gøre på to måder. Man kan enten skrive det eller gøre det ved at lave et produkt, hvor man trykker på Nyt produkt. Fordelen ved at lave et produkt er, at man på den måde kan holde styr på, hvor meget man har solgt af sit produkt, når man begynder at sælge det flere gange. Vælger man at trykke på Nyt produkt, kommer der en boks op med informationer man skal udfylde om produktet. Det er navn, antal, enhed, enhedspris og konto, som er kontoen man bogfører på. Som udgangspunkt er denne konto Salg af varer/ydelser m/moms, hvis man sælger til privat virksomheder i Danmark og/eller private i EU.


Subtotal, moms, total og betalingsbetingelserne 

Dinero beregner herefter subtotalen, momsen samt totalen og skriver det hele flot op. Nedenunder er der en rubrik, hvor betalingsbetingelserne for kunden fremgår. Denne redigerer man i ved at trykke på blyanten i rubrikken, hvor der igen kommer en boks frem, hvor man kan indtaste betalingsbetingelserne for fakturaen.

I denne boks skal man vælge metoden, altså om fakturaen skal betales løbende måned, netto, netto kontant eller om den allerede er betalt. Derudover skal man udfylde boksen med dage, som viser hvor længe, som man har til at betale. Det næste man skal udfylde er rykkergebyret, hvor man skal være opmærksom på, at renteloven siger, at man maksimalt må opkræve 100 kr. i gebyr op til 3 gange. Det samme gælder for feltet rykkerrente, hvor renteloven siger at man maksimalt må tage en rente, som svarer til udlånsrenten eller moderrenten. Ved beholdningsnavn skal udfyldes ens bank, og til sidst skal man indtaste registreringsnummeret og kontonummeret, som pengene skal overføres til. Når man har gjort dette, er betingelserne for fakturaen indskrevet og stillet flot op. Bankoplysningerne bliver desuden gemt til næste gang, så man slipper for at indtaste det hver gang,  man laver en faktura.


Sidefoden 

Nederst på fakturaen fremgår sidefoden hvor oplysninger om ens egen virksomhed står. Disse oplysninger er virksomhedsnavn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer, website og mail. Ens telefonnummer og website er ikke oplyst i CVR-registret, så det skal man selv indtaste ved igen at trykke på den lille blyant i feltet.


Godkend 

Nu er fakturaen klar. Når man godkender fakturaen er den gemt og låst. Det vil sige, at hvis der er en fejl i fakturaen, så bliver man nød til at slette den ved at lave en modpostering i sit regnskab. Man kan altså ikke lave en faktura nr. 1000 igen. Det er derfor vigtigt at læse den ordenligt igennem inden den godkendes.


Send 

Når man har godkendt sin faktura, skal den sendes. Det gør man ved at trykke på knappen send, hvor man kan vælge at sende den som mail fra Dinero eller som en e-faktura, hvis modtageren har et EAN nummer. Derudover har man også muligheden for at downloade fakturaen som en PDF og sende den fra sit eget mailsystem eller udskrive den og sende den med en hovedkuvert. Sender man fakturaen som en mail gennem Dinero, og vælger, at modtager skal modtage fakturaen som et link, har man mulighed for, at se hvornår kunden har set fakturaen.


På oversigtssiden kan man efterfølgende registrere betalingen af fakturaen, når dette er sket.

 

Bogføring af et køb i Dinero

Når man skal bogføre et køb, kan man igen bruge genvejen ved at trykke på det blå kryds på oversigtssiden og i stedet vælge Nyt køb. 

 

Ved registrering af udgifter kan man lave to forskellige typer bilag. Det ene er et kontantkøb, og det andet er et kreditkøb. Man bruger kontantbeløb, hvis man har modtaget en kvittering på samme tid, som man betaler. Det er eksempelvis ved køb i Føtex. Kreditkøb bruges omvendt, hvis man får en kvittering, som man først betaler senere. Det er eksempelvis en fakturer, hvor man har 14 dage til at betale efter modtagelse af en faktura.

 

Eksempel med kontantkøb uden vedhæftet bilag

Har man foretaget et kontantkøb, skylder man ikke penge væk, og derfor behøver man ikke at indtaste en leverandør. Man skal i stedet indtaste hvilken dag man har foretaget kontantkøbet og i hvilket land det er købt, grundet forskellige momsregler. Derudover skal man indtaste hvilken beholdning man har betalt fra. Derefter skal man beskrive, hvad man har købt. Et eksempel er blomster. Så skal man udfylde beløbet inklusiv moms, hvorefter der kommer nogle forskellige scenarier op, som man skal vælge. Har man skrevet blomster, lyder scenarierne som følgende: 

– købt til en ansat

– købt til virksomhedens lokaler

– købt til videresalg 

– købt til forretningsforbindelse.

Scenarierne afhænger af det, som man har købt. Scenarierne er forståelige for alle og på den måde hjælper Dinero med at bogføre korrekt uden at man behøver at kende regnskabsreglerne. På den måde sikre man også at få det rigtige skattefradrag og momsfradrag. 


Afslutningsvis godkender man og så er man i mål med bogføringen af kontantkøbet.


Eksempel med Kreditkøb med vedhæftet bilag

Hvis man er Dinero pro, har man muligheden for at vedhæfte sine bilag i regnskabet. På den måde slipper man for at holde styr på en mappe med bilag og for at gemme bilagene ved siden af regnskabet, hvor man skal skrive numre i hjørnet. Man kan uploade dem fra sin mobil, hvis man har taget et billede af sin kvittering, man kan videresende det ind i Dinero, hvis man har fået det på mail eller vedhæfte det, hvis man har det liggende på sin computer. 


For at gøre dette trykker man på vedhæft fil, og så vedhæfter man kvitteringen.

Herefter udfylder Dinero selv informationerne, den skal bruge, som den kan finde ud fra det vedhæftede. Den kan eksempelvis selv udfylde at det er tale om et kreditkøb, da datoen fremgår på kvitteringen samt frafaldsdatoen. Har Dinero ikke selv fundet informationerne skal man selv indtaste følgende felter: leverandøren, hvad man har købt, beløbet inklusiv moms og igen vælge et scenarie. På den måde bliver det igen bogført rigtigt uden at man behøver at kende regnskabsreglerne. Scenarierne afhænger igen af det man har købt. 


Afslutningsvis godkendes det, og så er det bogført. Når pengene er overført, kan man registre betalingen.


Når man har registreret et køb, kan man på oversigtssiden se, hvor meget moms man har til gode, som man kan få tilbage fra SKAT, og hvornår det senest skal angives.


Derudover kan man ved bogføring af køb og salg se sine udgifter og indtægter samt sit resultat på denne oversigtsside. Med Dinero kan man desuden nemt afregne momsen, og dermed bogfører momsen mv.

 

Bogføring med kassekladde

Kan man finde ud af at bogføre, og er vant til at bogføre i en klassekladde, er dette også muligt i Dinero. Man finder det under bogføring og så kasseklade. Dette er en manuel bogføring, som ikke hjælper med skattefradrag osv.


Bogføring af andre ting

Under bogføring finder man desuden skabeloner til bogføring af ansatte og diverse andre ting.


Hvorfor skal man stadig bruge en revisor

En revisor kan være fordelagtig til mere en bare at hjælpe med det regnskabs- og skattemæssige. For det første kan de spare en for en masse tid, og er opdaterede på de nye love, regler mm. Udover det kan en revisor fungere som en god sparringspartner i forbindelse med virksomhedens generelle udfordringer og gøremål. Det kan eksempelvis være i forbindelse med opstart af virksomheden, finansiering, vurdering af virksomhedens køb og salg, opdeling eller fusion mv. De kan se ting, man ikke selv kan se og rådgive en til at tage de rigtige skridt. På den måde ender ens virksomhed ikke ud i udfordringer, som kunne have været undgået, og de kan desuden være med til at man i stedet vækster. Regnskabsprogrammer gør det nemmere for dig og din revisor.


Kontakt

Hos OB Revision har vi mere end 25 års erfaring, og står klar til at tilpasse vores hjælp dine behov. Vi tilbyder høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vi sætter stor pris på alle vores kunder. Af den grund nyder vi at rådgive dig og følge din udvikling. Derfor tilbyder vi blandt andet fri support med alle vores ydelser, hvilket betyder at du ubegrænset kan kontakte vores revisorer med spørgsmål. Denne service er naturligvis gratis og gælder indenfor åbningstiden. Desuden tilbyder vi vores kunder et gratis møde med vores revisor, hvert kvartal. Disse møde kan du eksempelvis benytte til spørgsmål og sparing. Med vores mange års erfaring er vi desuden vant til at arbejde i diverse regnskabsprogrammer og er vant til at lave bogføring i Dinero. 


Er du interesseret i at høre mere om hvad vi kan tilbyde dig, kan du læse mere under vores Ydelser eller ved at kontakte os via kontaktformularen, hvorefter du vil modtage et telefonopkald indenfor 48 timer.