Budgettering

Budgettering

Læs alt om budgettering og de forskellige typer af budgetter.

Et budget giver dig et overskueligt overblik over din økonomi. Med budgettering slipper du for at have et rodet regnskab og ubehagelige overraskelser. Lær at have system i dit regnskab. Det er nemmere end du tror, du skal blot lære at lægge dit budget og vigtigst af alt, overholde dit budget.

Efterhånden er det blevet et krav, at de fleste virksomheder har et budget, som viser planerne for de fremtidige økonomiske udfordringer. Ud fra det bedst mulige datagrundlag og de planlagte aktiviteter er det et årsbudget, som skal være retvisende. Dog kan et budget også opdeles i delbudgetter, som er følgende:

  • Resultatbudget
  • Balancebudget
  • Likviditetsbudget

 

Resultatbudget

Resultatbudget, ligesom budgettering, giver overblik over de fremtidige udgifter og indtægter. Det er et resultat af virksomhedens samlede budgettering. Det er specificeret i at underbudgettere aktivitetsbudgettet og omkostningsbudgettet for kontante kapacitetsomkostninger.

 

Balancebudget

Et balancebudget indeholder en oversigt over de forventede aktiver og passiver. Det som der bliver taget udgangspunkt i her, er nemlig selve bevægelserne i løbet af budgetperioden. Dog er balancebudget specificeret i underbudgetterne, anlægsaktiver, omsætningsaktiver, egenkapital samt kort og langfristet gæld.

 

Hvad viser passiverne?

Passiverne viser, hvordan en virksomhed har fremskaffet kapital til at finansiere sine aktiver.

 

Hvad viser aktiverne?

Her vises der stort set, hvilken måde kapitalen er anvendt til køb af eksempelvis inventar, varer osv.

 

Likviditetsbudget

Likviditetsbudgettet belyser, hvorvidt din virksomhed har tilstrækkeligt med likviditet. Den har til formål som alle andre budgetformer, at lave en oversigt over de forventede indtægter og udgifter. Dette kan omfatte køb og salg af aktiver, afvikling eller optagelse af gæld.

 

Budgettering – Hvordan udarbejder man et budget?

Et budget er en plan for, hvordan ens økonomi kommer til at se ud i den kommende periode. Altså det er et gæt på hvad fremtiden bringer.

Først og fremmest skal et budget være meget realistisk. Hvis man ender i en situation, hvor man kommer til at være for optimistisk i budgetplanlægningen, er der meget stor risiko for at man ender med at underbudgettere.

 

Budgetplanlægning for virksomheder

For at udarbejde et budget, tager man normalt opgørelser op for forskellige regnskabsår ad gangen. Det budgettet fortæller, er nemlig hvordan ens virksomheds salg og forbrug, eller omkostninger kommer til at være, eksempelvis det næste år. Kort sagt, så ser man på hvordan ens regnskab ser ud i fremtiden.

Både indtægter og udgifter kan ændre sig fra måned til måned og derfor er det vigtigt, at det tælles med i budgettet. Virksomheder kræver en definition af målet for de omkostninger og den omsætning, som kommer løbende ind i det næste år. Kommer der til at ske ændringer i virksomheden eller branchen, vil en god løsning dermed være, at basere budgettet på tallene fra de forrige år.

Når man udarbejder et budget, skal det være baseret på de forventninger man har i forbindelse med de aktiviteter, som skal udføres i eksempelvis det kommende år. Det skal det på baggrund af, at der skal være meget sammenhæng mellem budgettet og strategien. Dog skal det være tilpas detaljeret, da det er med til at skabe klarhed om rammer, og forudsætninger for den budgetansvarlige.

 

Budgetplanlægning for private

Når man er en privatperson, og skal til at arbejde med budgettering, bør man altid starte med at samle alle indtægter fra løn, da de alle skal lægges sammen. Derudover kigger man på alle de udgifter man har, det kan eksempelvis være alt fra husleje, forsikring, afdrag, transport udgifter til telefoni, mad m.m. dog skal man ikke glemme de variable udgifter, som eksempelvis kan være, rejser, tøj og en masse andre ting. De variable udgifter bliver kaldt for variable, fordi de kan svinge fra måned til måned.

Efter man har lavet en beregning af indtægter og udgifterne, skal man sørge for at udgifterne ikke overstiger indtægterne. Hvis udgifterne overstiger indtægterne, skal man begynde med at lave system i det, og sørge for at indtægterne altid er over udgifterne. Det kan man blandt andet gøre ved, at man skære ned på udgifterne. De faste udgifter er meget svære at skære ned på, derfor er det altid en god ide, at starte med at skære ned på de variable udgifter, som er de udgifter som kan svinge fra måned til måned.  

 

Gode tips til budgettering

Imens du udarbejder et budget, vil det være meget smart at foretage budgetopfølgninger på samme detaljeringsniveau, da det nemlig understøtter, at man kan identificere eventuelle mere- og mindre forbrug.

Det vil være en meget god ide, at få hjælp med dit budget, derfor anbefaler vi at du kontakter os, så vi kan sætte nogle præcise og økonomiske mål for din budgettering, og på den måde vil vi sørge for, at du får overblik over dit forbrug.

 

Kontakt

Får du brug for hjælp til at udarbejde et budget? Så skal du endelig ikke tøve med at kontakte os. Hos OB Revision er vi altid klar til at hjælpe med budgettering. Udfyld kontaktformularen i nedenstående felt, og vi vil besvare dig indenfor 24 timer.