Dobbelt bogholderi

Dobbelt bogholderi

Har du styr på hvad dobbelt bogholderi er og indbefatter? Dobbelt bogholderi kan virke meget lidt uforståeligt og indviklet. Ikke desto mindre, er det i dag den mest anvendte bogføringsmetode blandt virksomheder, organisationer osv. Læs derfor mere her, hvis du vil blive klogere på dobbelt bogholderi, eller blot er nysgerrig. Uanset dit udgangspunkt og viden indenfor området, så læs med her hvis du vil læse om de vigtigste pointer.

Hvad er dobbelt bogholderi?

Når man benytter sig af dobbelt bogholderi, bogfører man hver enkelt indtægt og udgift to gange. Her er det altså vigtigt, at man bogfører det præcis samme beløb, da det ellers vil bringe ubalance i regnskabet. Hver enkelt post skal nemlig bogføres på en debetkonto og en kreditkonto. Dette gør man for at sikre, at der altid er balance i virksomhedens bogføring. Samtidig betyder det at beløbene på debetsiden og kreditsiden, altid vil være lige store. Derfor anbefales det, at man løbende holder øje med den samlede saldo på begge sider af regnskabet. På den måde kan man opdage det så tidligt som muligt, hvis der skulle være opstået eventuelle fejl undervejs.

Har du brug for yderligere hjælp fra en revisor københavn, til at forstå dobbelt bogholderi eller andet, skal du ikke tøve med at kontakte os. Du kan nemt og hurtigt udfylde kontaktformularen nederst i indlægget.

Er dobbelt bogholderi lovpligtigt?

Der er ikke nogen lov som dikterer, at virksomheder skal benytte sig af dobbelt bogholderi som bogføringsmetode. Enhver virksomhed har derfor fuldstændig frit valg, til at vælge hvilken bogførings metode man ønsker at benytte sig af. Selvom der findes flere forskellige metoder til bogføring, er dobbelt bogholderi gået hen og blevet den mest populære måde at bogføre på. Derfor er det denne metode, som langt de fleste virksomheder og revisorer benytter sig af til at bogføre. Så skulle du vælge at bogføre ved hjælp af en anden metode, kan det vise sig at blive både uhensigtsmæssigt og vanskeligt. Det vil være sværere, da alle andre interessenter vil have svært ved at aflæse regnskabet.

Hvad er debet og kredit?

Debet og kredit udgør hver sin side af både resultatopgørelsen og balancen i det dobbelte bogholderi. Disse bruges af virksomheder til at bogføre økonomiske posteringer. Debet bruges når der sættes penge ind på en given konto. Omvendt bruges udtrykket kredit, når der er penge der forlader en konto. Dette betyder, at når du skal tage penge fra en konto, kreditere beløbet ved en debetkonto og debitere ved en kreditkonto.

Resultatopgørelsen er opdelt sådan at omkostningerne har en debetsaldo, hvorimod at omsætningen har en kreditsaldo. I forhold til balancen, har aktiviteterne en debetsaldo, alt imens at passiverne har en kreditsaldo. Det er meget vigtigt at være bevidst, om hvorvidt du skal kreditere eller på debitere på de enkelte konti, ellers vil det føre til fejl i regnskabet.

Virksomheders 4 driftskonti

Som regel har virksomheder 4 forskellige driftskonti, hvorpå de enkelte posteringer skal bogføres på de konti, som de hører til. De fire driftskonti er:

Omkostningskonto: Denne konto bliver brugt til at holde styr på virksomhedens forbrug i det pågældende regnskabsår. Denne konto posterer man på debetsiden.

Indtægtskonto: Denne konto omhandler virksomheden indtægter i samme periode. Fælles for disse to første konti, er at de hører til i resultatopgørelsen, som viser virksomhedens omsætning og omkostninger i en given periode. Man posterer på denne konto ved at benytte kreditsiden.

Aktivkonto: Denne konto beskriver alle virksomhedens samlede aktiver, som blandt andet dækker over biler, inventar, tilgodehavender og ejendomme. Her skal der bogføres ved at benytte debetsiden.

Passivkonto: Passivkontoen viser virksomhedens samlede passiver, hvilket indbefatter egenkapital, hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser. Disse to sidste konti, udgør tilsammen balancen. Denne konto posterer man ved at benytte sig af kreditsiden.

Eksempel på dobbelt bogholderi

Du køber igennem din virksomhed, varer for 15.000 kr, som bliver betalt kontant via virksomhedens bankkonto. Denne handling vil berøre de to konti “bankindestående” og “varelager”. Bankindestående er et aktiv, hvilket betyder at man skal debitere for at øge saldoen, og kreditere for at mindske saldoen. Da virksomheden skal betale de 15.000kr, vil det sige at denne konto skal krediteres, således at saldoen ender med at falde. Ligeledes er varelageret også et aktiv og har derfor samme måde at øge og mindske saldoen på. Derfor skal de 15.000 kr. debiteres på kontoen varelager, således at denne konto bliver forøget.

Har du brug for yderligere forklaring eller oplysninger, så tøv ikke med at kontakte os. Vores hold af dygtige revisorer og bogholdere, er altid klar til at give et godt råd. Du kan nemt og hurtigt kontakte os via formularen, som du finder nederst i dette blogindlæg.

Dobbelt bogholderis oprindelse

Dobbelt bogholderi, er en metode som er flere hundrede år gammel. Den første beskrivelse af metoden, kan dateres helt tilbage til år 1494, hvor en italiensk munk skrev om dobbelt bogholderi. Dog har metode været kendt længe før denne beskrivelse, der er  nemlig fundet eksempler, der er dateret helt tilbage til starten af det 12 århundrede. I dag er dobbelt bogholderi en kendt og ofte brugt metode at bogfører på. Grundet muligheden for dobbelt har det givet virksomheder flere muligheder og fleksibilitet til at drive deres forretninger. 

 

Kontakt

Har du brug for at spare penge på revisorregningen eller skal du blot have en revisor, så kontakt os og modtag et uforpligtende tilbud. Du kan nemt og hurtigt gøre brug af kontaktformularen, som du finder under dette afsnit. Når du har udfyldt denne, vender vi tilbage til dig indenfor 48 timer.