Virksomheder kan sikre en korrekt administration af deres regnskaber ved at anvende god bogføring. Bogføring gør det også muligt for virksomheder at følge deres udvikling og rentabilitet. En virksomhed kan også udtænke måder at strømline bogføringsprocessen på for at øge effektiviteten af bogføringen. Vi vil se på det grundlæggende i bogføring, hvordan den fungerer, og nogle eksempler på aktiviteter, som en bogholder kan udføre i denne artikel.

momsindberetning

Brug for eksempler på bogføring og hjælp til bogføring?

 • Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • Lav pris – spar op mod 25-40%
 • Fleksible løsninger, tilpasset din forretning

Hvad er definitionen af bogføring?

De daglige opgaver med at registrere og administrere en virksomheds finansielle oplysninger betegnes som bogholderi. For at kunne udføre bogføringsopgaverne skal data som transaktioner, udgiftsopgørelser og andre finansielle oplysninger bogføres. Bogføring er en vigtig funktion i forbindelse med driften af en virksomhed, fordi den gør det muligt at spore alle de finansielle oplysninger, der er nødvendige for at træffe fornuftige beslutninger om finansiering og drift.

Bogholderen er en praktiker, der forvalter og registrerer en virksomheds finansielle transaktioner. Med hjælp fra en erfaren bogholder kan en virksomhed sikre en præcis og effektiv registrering og forvaltning af sine finansielle aktiver og passiver. Dette kan være en hjælp i forbindelse med interne ledelsesbeslutninger, f.eks. hvor et overskud af indtægter skal henføres, samt eksterne beslutninger, f.eks. en investors forslag om at finansiere virksomhedens aktiviteter.

Finanskarrierer beskæftiger sig med at forvalte penge for at hjælpe enkeltpersoner, virksomheder og andre institutioner med at opnå økonomiske resultater. Nogle af dem, der arbejder inden for finansielle tjenesteydelser, følger og forudsiger ofte økonomiske ændringer for at kunne yde rådgivning af høj kvalitet, og de er ofte dygtige til at fremme innovation, kritisk tænkning og korrespondance. Hvis du ønsker at arbejde inden for finanssektoren, har du mange muligheder. I denne artikel får du en gennemgang af ti forskellige finansielle karrierer.

Karrieremuligheder inden for finansielle tjenesteydelser

Finansielle karrierer kan inddeles i tre brede kategorier:

Finans for enkeltpersoner

Denne retning har til formål at hjælpe folk med at træffe beslutninger for at kompensere for værdifulde ting som f.eks. videregående uddannelse, fast ejendom og køretøjer. De hjælper også kunderne med at forstå deres finansielle situation, herunder beregning af deres husstands nettoformue og cash flow. Personlig økonomi kan også omfatte investeringsmål og planlægning, pensioneringsplanlægning, skatteplanlægning og andre aspekter.

Finansiering for virksomheder

Finansjobs for virksomheder indebærer forvaltning af penge for virksomheder og virksomheder. Finansfolk i erhvervssektoren kan opretholde likviditet og muligheder, organisere en portefølje af aktiver eller forudsige markedsindikatorer.

Finans i den offentlige sektor

De, der er i offentlig finans, udfører normalt ting relateret til dem, der er i virksomhedsfinans, dog for institutioner som stater, skoledistrikter eller offentlige organer. Offentlige institutioner har ligesom enkeltpersoner og virksomheder brug for professionelle til at forvalte deres finansielle planlægning og ejendomsbesiddelser.

Mens hver af disse tre sektorer kræver, at du arbejder for en anden type kunde, kan de færdigheder, du lærer i en af dem, ofte overføres til en anden, hvilket giver dig en bred vifte af erfaringer, efterhånden som du udvikler dig i dit erhverv.

momsindberetning

Brug for eksempler på bogføring og hjælp til bogføring?

 • Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • Lav pris – spar op mod 25-40%
 • Fleksible løsninger, tilpasset din forretning

Hvordan foregår bogføringsprocessen?

Bogføring fungerer især ved at opretholde en pålidelig og ajourført registrering af et likviditetsbudget. Men alligevel, selv før organisationen også kunne implementere effektive og omfattende bogføringsmetoder, bør den overveje flere nøglefaktorer. For eksempel er vurderingen af det regnskabssystem, der vil blive anvendt, en vigtig faktor for, hvordan bogføring fungerer for en organisation. Mange andre metoder bogføring kan bruges i en virksomhed giver følgende hovedpunkter.

Bogføring anvendes i forbindelse med den regnskabsmetode, som en virksomhed vælger. En virksomhed kan f.eks. vælge at bruge indkomstmetoden i regnskabet for at registrere hver enkelt transaktion, efterhånden som den finder sted, for at holde styr på ind- og udgående kontanter og kreditter. Tilsvarende anvendes likviditetsmetoden, hvor en bogholder i så fald kun registrerer de udvekslinger, der involverer udveksling af midler. Når en virksomhed har besluttet sig for sin regnskabsmetode, kan den gennemgå sine regnskaber og opstille mål, der vil hjælpe virksomheden med at vokse.

Opfølgning af mål og prioriteter

En hensigtsmæssig bogføring fungerer ved at sætte de økonomiske fremskridt i forhold til mål for indtægter og overskud. En bogholder kunne f.eks. måske tælle antallet og hyppigheden af salg samt fortjenstmargenen for registrerede regnskabsperioder for bedre at kunne vurdere de strategier, som en virksomhed kan bruge til at hjælpe den med at opfylde sine investeringsmål.

At holde styr på regnskaberne

Bogholderi fungerer også ved at administrere alle en virksomheds finansielle optegnelser. Bogføring, i forbindelse med korrekt bogføring, gør det muligt for virksomheder at opretholde nøjagtige data om deres generelle finansielle sundhed og status. Disse oplysninger kan være nyttige, når der søges finansiering, investeres eller demonstreres finansielle resultater.

Eksempler på bogholderiopgaver

Bogføring omfatter også en bred vifte af opgaver, der alle spiller en vigtig rolle i opretholdelsen af et likviditetsbudget. Bogføring kan almindeligvis omfatte følgende opgaver, der spænder fra registrering af salgsindtægter til balancering af konti.

 • Overvågning af alle finansielle transaktioner
 • Kontrol af bankindgange
 • Afstemning af virksomhedens bankkonti
 • Administration af lønninger
 • forvaltning af debitor- og kreditorkonti
 • Udarbejdelse af regnskaber og rapporter
 • Bistand med udarbejdelse af skatteopgørelser
 • Brug af teknologi til at forenkle opgaverne

Overvågning af alle finansielle transaktioner

Bogføring betyder generelt, at man registrerer alle en virksomheds finansielle transaktioner. Hvilket kan omfatte salg, udgifter og alle pengestrømme i forbindelse med indtægter og udgifter.

Hvis du bruger et manuelt regnskabssystem, tager det mere tid at registrere regnskabstransaktioner. Dette skyldes, at hver transaktion skal registreres i den relevante datterbog, hvilket senere vil have en indvirkning på din hovedbog. Regnskabscyklussen, som er en proces, der anvendes af bogholdere og revisorer til at sikre, at alle regnskabstransaktioner er registreret korrekt, er den mest effektive måde at registrere dine regnskabstransaktioner på. Hver regnskabscyklus tjener også som en nyttig bekræftelse af de skridt, der skal tages, hvilket kan være nyttigt for dem, der er nye i regnskabsprocessen. 

Et trin i regnskabscyklussen er som følger:

 • Transaktionerne skal være organiseret.
 • Lav journalposteringer.
 • Journalposteringer skal bogføres i hovedbogen.
 • Udfør en ukorrigeret prøvebalance.
 • Foretag eventuelle nødvendige ændringer.
 • Foretag en justering af prøvesaldoen.
 • Udarbejdelse af årsregnskaber
 • Afslut månedens regnskaber.
 • Start den næste cyklus.
momsindberetning

Brug for eksempler på bogføring og hjælp til bogføring?

 • Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • Lav pris – spar op mod 25-40%
 • Fleksible løsninger, tilpasset din forretning

Kontrol af bankføder

Bogføringssoftware i en virtuel verden kan endda være forbundet med virksomhedens bankkonti, så bogholderen kan se transaktionerne, mens de finder sted. Hele processen kan endda hjælpe bogholderen med at sikre, at virksomhedens regnskaber stemmer overens med, hvad der sker på bankkontiene.

Balancering af virksomhedens bankkonti

Bogholdere ville også afstemme virksomhedens konti for at sikre, at data indsamlet i regnskabssystemet afspejler de data, der er registreret i virksomhedens regnskaber, betalingsoversigter og finansielle rapporter.

Lønadministration

Lønadministration er en delmængde af bogholderi. En bogholder kan være ansvarlig for at administrere skat, ydelser og andre fradrag fra medarbejdernes lønninger for at sikre gyldigheden af kreditor- og dataregnskaber.

Lønadministration kan være vanskelig for en ejer af en lille virksomhed. Der synes at være mange føderale og statslige love, der regulerer, hvad du skal spore i forbindelse med lønninger. Hvis du undlader at gøre det, kan det resultere i store bøder, hvis ikke værre. 

Flere små virksomheder bruger løntjenester fra tredjeparter. Disse virksomheder sikrer, at alle gældende love overholdes. Det holder også virksomhedsejeren ude af konflikt med loven og sparer tid, som kan bruges på andre aspekter af virksomheden. Det anbefales, at hvis du vælger at lave din egen lønningsliste, at du køber et automatiseret lønsystem. Selv om resten af skrifterne udføres manuelt, vil et automatiseret lønsystem spare dig tid og hjælpe dig betydeligt med at overholde reglerne.

Håndtering af tilgodehavender og gæld

Bogholdere har ofte ansvaret for en virksomheds debitorer og kreditorer. Selv når større virksomheder måske også har administrerede kontokontosekretærer for hver enhed, kan små – mellemstore til mellemstore virksomheder bogholdere være de professionelle, der har ansvaret for at holde styr på virksomhedens indgående og udgående købmandskonti.

Forvaltning af kreditor- og debitorforretninger er afgørende for enhver virksomhed. Du skal kunne holde styr på, hvad du skylder en leverandør, hvad du har solgt, og også hvad din kunde tjener dig. Dette gælder især i et stort system, der opererer hundredvis af forskellige transaktioner om dagen.

Tips til styring af kreditor- og debitorstyring

 1. Udarbejdelse af kreditpolitikker.

En anden ting, som ejere og ledere ikke bryder sig om i forbindelse med indkøb, er, når det tager for lang tid at afslutte dem. Debitorafdelinger fastsætter ofte kreditbetingelser, som kan variere afhængigt af den kundekreds, de betjener. Hyppige kunder med god kreditværdighed får større betalingsfleksibilitet, mens førstegangskunder måske ikke har fået så stor fleksibilitet. Når det gælder vilkår og betingelser, fastsætter de fleste virksomheder dem på 15-30 dage. Som et resultat heraf skal kreditorfirmaer betale leverandører så snart den leverede pakke ankommer i god stand. I kan endda drage fordel af de rabatter for tidlig betaling, som leverandørerne tilbyder, hvis I gør det.

 1. Reducer transaktionscyklusser

Den kortere transaktionscyklus for købte og solgte varer vil spare din virksomhed penge på arbejdskraft, der er afsat til disse udvekslinger. Langvarige processer kan være tegn på langsomme grænseflader eller lav likviditet, som når en virksomhed venter på at blive betalt for et salg, før den refunderer en leverandør. Fasthold tidsfrister for tilgodehavender og gæld for at undgå dette scenario. Endnu bedre er det at udvikle forkortede frister for debitorer, så du virkelig kan forhandle med dine kreditorer så hurtigt som muligt. Skab en brugbar rutine ved at få afdelingerne til at vænne sig til at udstede fakturaer, indkøbsordrer og anden dokumentation på bestemte dage i ugen eller måneden.

 1. Opmuntre til mere kommunikation

Betragt cash flow som din venstre hånd og kreditorerne som din højre hånd. Nu er det tid til at jonglere. Er det ikke lidt svært? Virksomheder kan have svært ved at holde styr på begge afdelinger, især når der er tale om en stor mængde transaktioner. For at gøre tingene lettere bør hver afdeling rådføre sig med den anden om køb og salg på tværs af virksomheden. Uanset om der er stor efterspørgsel fra forbrugerne, kan debitorer advare lønmodtagere om at bestille flere varer. Hvis pengene er knappe, kan det være hensigtsmæssigt at udskyde indkøb, indtil tingene bliver bedre.

 1. Hold styr på aldrende konti

Brugerne kan også registrere alle handelskonti og udstede rapporter på daglig basis, men du bør også gennemgå gamle konti for at sikre, at alt er i orden. Hvis du har bæredygtighedsforpligtelser på dine tekster, skal du gribe ind med det samme og suspendere alle potentielle overskud med den samme kunde, indtil deres konto er kontrolleret. Opret en politik, der angiver den maksimale tid det bør ende med at tage at rydde en persons konto. Hvis leverandører ikke betaler inden for en bestemt tidsramme, skal du tilsvarende forvente at blive betalt så hurtigt som muligt, og opret en tidsplan for, hvornår kreditorerne skal frigives.

 1. Udnyt teknologien til at holde styr på næsten alt

Sporing af debitor- og kreditorspørgsmål kræver oprettelse af fakturaer, kvitteringer, forsendelsesordrer, købsordrer, regnskaber samt andre bilag. Det er en tidskrævende proces, der bliver endnu vanskeligere, hvis blot ét dokument slipper igennem. Anvendelse af teknologi til forbedring af alle disse udvekslinger giver mulighed for hurtig indsamling af de oplysninger, der kræves til finansielle rapporter, og kan hjælpe med at spore unormale forhold som f.eks. manglende betalinger eller afbrydelser i arbejdsprocessen.

Regnskabsposter betalings- og debitorposter er afgørende for forståelsen af en virksomheds økonomiske resultater. En passende overvågning og en hensigtsmæssig forvaltning af dem er afgørende ikke blot for at evaluere den samlede præstation, men også for at hjælpe ledere og medarbejdere med at træffe vigtige valg, der kan påvirke en organisations fremtid. Det er på tide at begynde at finpudse dine jongleringsevner.

momsindberetning

Brug for eksempler på bogføring og hjælp til bogføring?

 • Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • Lav pris – spar op mod 25-40%
 • Fleksible løsninger, tilpasset din forretning

Udarbejdelse af finansielle rapporter og regnskaber

Bogholdere har også nogle gange ansvaret for at udarbejde regnskaber og rapporter for bestemte regnskabsperioder. En bogholder kan f.eks. organisere og udarbejde en virksomheds regnskab for regnskabsåret, som beskriver virksomhedens brutto- og nettoindtægter.

Bistand med udarbejdelse af skatter og afgifter

Bogholdere kan også hjælpe med at forberede og indsende virksomhedens lønsumsafgifter. Skatteforberedelse kan indebære udarbejdelse af finansielle dokumenter til indgivelse af selvangivelser, indtastning af data i betalingssoftware og tilvejebringelse af oplysninger om indtægter, udgifter og andre lønsumsafgifter.

Anvendelse af software til automatisering af opgaver

Bogholdere kan også udføre ting, der bruger teknologi til at forenkle finansielle transaktioner, herunder sådanne regnskabskurser eller softwarepakker. For at holde sig ajour i et virtuelt miljø kan bogholderi kræve anvendelse af teknologiske færdigheder ud over regnskabsmæssige færdigheder.

Tips til effektiv bogføring

Bogføring er grundlæggende forbundet med regnskab, så der er mange metoder til at gøre bogføringsopgaverne mere effektive og fejlfrie. Når det drejer sig om at forbedre de finansielle færdigheder og implementere effektive bogføringsmetoder, kan følgende forslag være nyttige.

 • Overvej at bruge bogføringssoftware, både online og offline, til at hjælpe dig med dine bogføringsopgaver.
 • Etabler klart definerede processer, herunder hvornår du kan forvente regnskaber, hvilke data der indgår i disse dokumenter, og hvordan dataene vil blive håndteret.
 • For at forbedre projektstyring og arbejdsgange kan du overveje at bruge software, der er designet til at organisere og administrere flere finansielle konti.
 •  For at holde styr på alle transaktioner, periodiserede indtægter og udgifter samt skatteoplysninger skal du bruge et system til arkivering og forvaltning af dokumenter til at organisere finansielle optegnelser.

Endelig kan en passende bogføring endda gøre hele forskellen mellem en sådan virksomhed, der effektivt og præcist organiserer sine finansielle data, og en virksomhed, der begår kritiske fejl i forvaltningen. Bogholdere kan hjælpe virksomheder ved at sikre, at de finansielle processer er klart defineret, og at alle finansielle transaktioner registreres.

momsindberetning

Brug for eksempler på bogføring og hjælp til bogføring?

 • Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • Lav pris – spar op mod 25-40%
 • Fleksible løsninger, tilpasset din forretning
Indhent et uforpligtende tilbud her:

  PERSONLIG Service

  Vi står Klar med råd & vejledning