Enkeltmandsvirksomhed-regnskab

Enkeltmandsvirksomhed Regnskab

Denne artikel handler om enkeltmandsvirksomhed regnskab

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedstype hvor der kun er en ejer, som hæfter personligt, ubegrænset med egen formue for gæld som virksomheden måtte have. Dette kan betyde, at man i værste tilfælde, kan blive nødt til at sælge, alt hvad man ejer for at tilbagebetale gæld. Selvom der kun er en ejer, er det ikke ensbetydende med at det ikke er tilladt at ansætte medarbejdere, så dette er en mulighed.

Ulempen ved at der kun må være en ejer, er at man ikke kan opnå en kapitalindsprøjtning ved at dele ejerskabet med en anden. Dette betyder også at man ikke kan starte en enkeltmandsvirksomhed i samarbejde med flere personer. Det der kendetegner enkeltmandsvirksomheder, er at der ikke er noget kapitalkrav, at det er gratis at registrere, at man kun kan have en enkeltmandsvirksomhed og at man ikke behøver sende sin årsrapport til Erhvervsstyrelsen. At man ikke behøver sende sin virksomhed til Erhvervsstyrelsen betyder at man ikke skal offentliggøre sit regnskab. Dette betyder at det er nemmere at lave enkeltmandsvirksomhed regnskab.

Fordele ved en enkeltmandsvirksomhed?

Der er en skattemæssig fordel ved at have en enkeltmandsvirksomhed. Det er at du kan fratrække underskuddet i virksomheden fra din individuelle indkomstskat. Dette er perfekt hvis du har en indtægt sideløbende med din virksomhed. En anden fordel er at du bestemmer det hele, alt fra markedsføring, produktion, regnskab og bogføring. Afslutningsvist skal det pointeres at man har den fordel at det er tilladt at importere og eksportere til lande uden for EU. Dette må man fx. ikke i en personligt ejet mindre virksomhed.

Hvilke krav er der til enkeltmandsvirksomhed regnskab?

En enkeltmandsvirksomheds navn må ikke minde om andre virksomhednavne. Dette gælder ikke kun omkring deres virksomheds navn men også navn på varemærker, ejendomme og forretningskendetegn og tilsvarende. Hvis du vil vide mere enkeltmandsvirksomhed regnskab, så kan du lære mere her.

Skal man have en erhvervskonto til enkeltmandsvirksomhed?

Der er ikke et lovmæssigt krav om at man skal have en erhvervskonto. Det er dog kutyme at bankerne kræver det, for at kunne modvirke hvidvask og så overførsler mellem erhverv og privat er mere opdelte.  

Hvad er et regnskab? 

Et regnskab er en opgørelse over indtægter og udgifter, der viser resultatet i en bestemt periode, typisk er det et årsregnskab. Når du ejer en virksomhed, er du nødsaget til have styr på dine pengestrømme både indtægter og udgifter. Når du har det, medfører det at du kan se om det kan betale sig at drive din virksomhed og hvor der kan optimeres. 

Hvad består et regnskab af?

Et regnskab indeholder for det meste en balance og en resultatopgørelse. Balancen giver et overblik over hvilke værdier virksomheden besidder og hvor højt gældsniveauet er. Hensigten med balancen er at give et overblik over værdien af aktiver og passiver. 

Resultatopgørelsen viser, hvor meget virksomheden er i enten overskud eller underskud, i det nuværende regnskabsår. Resultatopgørelsen skal indeholde dokumentation af dine udgifter og indtægter. Dette kan være lønsedler, regninger og kontoudtog osv.

Hvilke regnskabsregler er der i forhold til moms?

Et momsregnskab kan også blive nødvendigt, hvis du forventer at have en omsætning på 50.000 kr. eller over. Der er mange fordele ved at få momsregistreret sin virksomhed fx. opnår man et CVR nummer som man kan bruge til at fratrække momsen til indkøb til firmaet. Derudover påvirker det den visuelle identitet positivt at man nu kan se at virksomheden har et CVR-nummer, der også medfører at man tillægger virksomheden mere professionalisme.  Når du er momsregistreret er du også nødt til at indberette moms. Dette sker i en af disse to perioder:

  • har du en omsætning på under 15 millioner kroner årligt, skal der indberettes og betales moms hver måned.
  • har du en omsætning på over 15 millioner kroner årligt, skal der indberettes og betales moms hvert kvartal.

Hvilke skatteordninger er der i en enkeltmandsvirksomhed regnskab?

Der findes tre forskellige skatteordninger, når man har en enkeltmandsvirksomhed; personskatteordningen, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Personskatteordningen betyder at man bliver beskattet efter de almindelige personskatteregler,  det vil sige at virksomheden beskattes på deres årlige overskud. Når man vælger denne skatteordning, kan man ikke fradrage erhvervsmæssige renteudgifter fuldstændigt i virksomhedens overskud.

Benytter man sig af virksomhedsordningen kan virksomhedens renteudgifter fradrages fuldstændigt, når man udregner overskuddet. Man kan opspare sit overskud til lav beskatning og kun betale en midlertidig skat af virksomhedens overskud. Den sidste beskatning af overskuddet kommer først til at ske, når man trækker pengene ud af virksomheden. I denne virksomhedsordning kan du også fratrække underskuddet i virksomheden fra din individuelle indkomstskat. Fordelen ved virksomhedsordningen er, at der kun skal betales 22% i a-skat af det overskud, der opspares i virksomheden. For at anvende denne type skatteordning, er der nogle krav til virksomhedens regnskab. Derfor er det anbefalesværdigt, at kontakte en professionel revisor hvis man vil benytte denne ordning. 

Afslutningsvist er der kapitalafkastordningen som primært er en “konkurrent” til virksomhedsordningen. Med denne ordning kan du anskaffe dig de fleste af virksomhedsordningens fordele blot på en simplere måde. Ulempen ved denne metode er at det kun er tilladt at opspare højst 25% af årets overskud.

Hvad består et enkeltmandsvirksomhed regnskab af?

Et regnskab indeholder for det meste af en balance og resultatopgørelse. Balance giver et overblik over hvilke værdier virksomheden besidder og hvor højt gældsniveauet er. Hensigten med balancen er at give et overblik over værdien af aktiver og passiver. 

Resultatopgørelsen viser, hvor meget virksomheden er i enten overskud eller underskud, i det nuværende regnskabsår. Resultatopgørelsen skal indeholde dokumentation af dine udgifter og indtægter. Dette kan være lønsedler, regninger og kontoudtog osv.

Hvad kan enkeltmandsvirksomheder bruge en revisor til?

Til at overholde bogføringsloven, momsregnskab, skatteregnskab og for at holde sig opdateret omkring de nye krav, love og regler på området. Man kan få rådgivning omkring hvordan man kan lave enkeltmandsvirksomhed regnskab.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud

Har du brug for rådgivning omkring enkeltmandsvirksomhed regnskab og hvilken skatteordning, der passer bedst til dig? Eller skal du have hjælp med dit årsregnskab, momsregnskab, bogføring eller noget tredje indenfor branchen?

Så kontakt OB Revision! Vi tilbyder revisionsydelser i høj kvalitet, til en meget fordelagtigt pris i forhold til markedsprisen. Vores revisor har mere end 25 års erfaring i branchen og vi sætter stor pris på alle vores kunder. Dette gør at vi nyder at rådgive jer og følge jeres udvikling.