Foreningsregnskab

Hvad er et foreningsregnskab? 

Et foreningsregnskab er en forenings redskab for at kunne opretholde et overblik over deres økonomi. For at lave et foreningsregnskab, skal du først og fremmest lave en kontoplan. Det er en oversigt over hvordan foreningsregnskabet er inddelt. Kontoplanen skal bestå af en resultatopgørelse og balance, der skal være forskellige kontoer og de skal opdeles i kategorier.

Hvad skal et foreningsregnskab indeholde?

Efter man har lavet kontoplanen skal man lave følgende; årsbudget, aktivitetsbudget, driftsbudget og et liktivitetsbudget.

Hvad er et årsbudget?

Det er en oversigt over foreningens udgifter og indtægter på årlig basis. De udgifter der fx. skal inddrages er husleje, lønninger, transportudgifter osv. Herudover indebærer årsbudgettet også foreningens indtægter som blandt andet kan være donationer, sponsorater og medlemskontingent. 

Hvorfor skal et årsbudget være med i et foreningsregnskab?

Det vigtigste formål ved årsbudgettet er, at det skal give et overblik over de samlede indtægter og udgifter. Så de løbende kan holde sig opdateret omkring deres økonomiske situation. Man skal dog huske at virksomheden sandsynligvis ikke kan forudsige sine udgifter og indtægter helt nøjagtigt. Derfor skal de regne med at deres poster kan ændre sig. 

Hvad er et aktivitetsbudgets funktion i et foreningsregnskab?

Et aktivitetsbudget er et mere udførligt regnskab om de aktiviteter, som foreningen planlægger at holde i det igangværende år. Aktivitetsbudgettet må meget gerne indeholde den økonomiske målramme for alle aktiviteterne, så man lynhurtigt kan danne sig et overblik. Et aktivitetsbudget er særdeles en god ide, hvis man arrangerer en større begivenhed, der sandsynligvis vil have en kæmpe betydning for foreningsregnskabet. Derimod hvis det drejer sig om en mindre begivenhed, er det ikke nødvendigt.

Hvordan bidrager driftsbudgettet til et foreningsregnskab?

Driftsbudgettet er et regnskab over forenings indtægter og udgifter i løbet af året, hermed kan man se om foreningen har underskud eller overskud, når gælden (passiverne) fratrækkes ejendelene (aktiverne). Foreningens aktiver udgøres karakteristisk af de penge som de har i banken, inventar, værdipapirer osv. Foreningens passiver er primært deres gæld. Fordelen ved driftsbudgettet er at du får det altafgørende overblik over din virksomheds økonomiske situation. Dette gør du fordi du kigger på virksomhedens faste udgifter, produktomkostninger og indtægter. Derudover kan du løbende holde øje med om du er i overskud/underskud, efter alle udgifter er betalt.  Det besværlige er at udregne dine indkommende udgifter, hvor meget du bruger på hvert område. Herefter er det muligt at se om der er underskud, overskud eller om man rammer nulpunktsomsætningen.

Hvordan laver du et driftsbudget?

Når du skal lave et driftsbudget for din virksomhed, er det mest fordelagtigt at lave det på årlig basis. Da du på denne måde får bedst overblik over den økonomiske situation, i relation til regnskabsåret.

Et gennemarbejdet driftsbudget indeholder normalvis faste omkostninger, variable omkostninger, renter, indtægter og afskrivninger.

Hvad er et likviditetsbudget?

Et likviditetsbudget assisterer driftsbudgettet og er et overblik over de indbetalinger og udbetalinger, som foreningen forudser at have hver måned. Likviditetsbudgettet skal give foreningen en forestilling om, de har likviditet nok til at betale deres månedlige udgifter eller om de er nødt til at stifte gæld. Hvis der ikke er sammenhæng mellem deres indtægter og udgifter (altså de ikke kommer på samme tidspunkt), kan foreningen bruge likviditetsbudgettet til at lave en plan over hvornår de er nødt til at låne penge i løbet af året. De fordele likviditetsbudgettet blandt andet giver, er overblik over hvor mange penge du har i banken, hvor mange penge du skal af med på månedlig basis og om der er over- eller underskud.

Sådan laver du et likviditetsbudget?

Et likviditetsbudget viser alle de indbetalinger og udbetalinger din virksomhed har det indkommende år, hver eneste måned. Indbetalinger kan være salg, debitorer, renter, indskud osv. Udbetalingerne kan være varekøb, kreditorer, lønninger, moms, A-skat osv.

Hvem plejer at stå for det økonomiske i en forening?

Det er kutyme at det er foreningens regnskabsfører, der holder styr på virksomhedens økonomi. Regnskabsførerens opgave er at stå for at indkassere medlemskontingent, betale regninger, lave regnskab og budgetter. Derudover er det regnskabsførerens ansvar at regnskabet stemmer, at indtægter og udgifter er dokumenteret. Afslutningsvist skal det pointeres at forenings økonomiske beholdninger også er hans ansvar. Som du kan høre, kan det være et meget omfattende arbejde. Hvis du vil slippe for det, kan du kontakte OB Revision og få et uforpligtende tilbud. Grunden til at du skal vælge os, er at vores priser er meget under markedsprisen og kvaliteten høj. Da vores revisor har mere end 25 års erfaring. Afslutningsvist vil jeg meddele vi har fri support, som betyder at du kan stille alle dine spørgsmål uden at det koster mere.

Regler for foreningsregnskabet

Alle erhvervsdrivende foreninger skal lave et årsregnskab, der overholder reglerne i Årsregnskabsloven. Reglerne i årsregnskabsloven kan være meget kompliceret, derimod er reglerne mere lempelige for mindre virksomheder og mindre erhvervsdrivende foreninger. Det foreningsregnskab primært handler om er bogføring. Bogføringen skal udarbejdes og dokumenteres efter bogføringsloven. En forening kan være forpligtet til at betale moms eller andre afgifter. Der er forskellige krav i forhold til hvilke foreningsaktiviteter de udfører. Moms og andre udgifter skal inddrages i foreningsregnskabet.

Et foreningsregnskab kan indeholde tilskud og penge fra det offentlige. Hvis en forening har et ‘regnskab der indeholder det, kan der være skærpede krav. Dette kunne for et eksempel være et krav om revision.Reglerne ændres jævnligt og derfor er det vigtigt at holde sig opdateret, for at kunne overholde dem. Dette kan vi OB Revision hjælpe dig med til en fordelagtig pris.

Hvis en forening foretager lovovertrædelser kan konsekvenserne være store. Det er forenings ledelse som vil stå til ansvar, hvis fx deres foreningsregnskab ikke er retvisende. Derfor kan det stærkt anbefales at få hjælp til at sikre sig, at man overholder alle love og krav vedrørende foreninger.

Kontakt os 

Få et uforpligtende tilbud med OB Revision, hvor vi tager en dialog omkring hvordan vi kan hjælpe jer med at få et retvisende foreningsregnskab.