Fra-enkeltmandsvirksomhed-til-ApS

Fra enkeltmandsvirksomhed til ApS

I dette indlæg kan du blive klogere på hvordan du overgår fra enkeltmandsvirksomhed til ApS. Der er en række muligheder ved at overgå til en anden virksomhedsform, men inden man gør dette, er der nogen ting som man skal være opmærksom på. Inden du kaster dig og din virksomhed ud i en ny virksomhedsform, bør du læse dette indlæg igennem og derved være i stand til at træffe den bedste beslutning for dig.

 

Kort introduktion af de forskellige virksomhedstyper

Der findes flere forskellige virksomhedstyper, 4 forskellige typer selskaber også er der de privat ejede virksomheder. De forskellige selskaber er følgende, ApS, IVS, I/S og A/S.

 

ApS

APS er den korte forkortelse af anpartsselskab. Her har man mulighed for, at vælge imellem at stifte eller eje selskabet alene eller sammen med andre. Man hæfter sit indskud i selskabet, dog kræver det mindst 40.000 kr. for at stifte til et APS.

 

IVS

IVS er forkortelse af iværksætterselskab. Denne virksomhedsform har folketinget udfaset. Derfor er det ikke længere muligt at stifte IVS selskaber. Alle virksomheder i Danmark skal sørge for, at registrere sine virksomheder til andre selskaber inden den 15. april 2021.

 

I/S

I/S er en forkortelse af interessentskab. For at stifte sådan et selskab skal man minimum være 2 ejere. Alle ejere hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning. Dog er det ikke et krav at indskyde kapital.  

 

A/S

A/S er en forkortelse af et aktieselskab. Her kan man vælge imellem at stifte eller eje det alene eller sammen med andre. Indskud er fordelt på aktier, og ejerne hæfter med indskuddet i selve selskabet.

 

Personligt ejet virksomheder

En personligt ejet virksomhed er enten en personligt ejet mindre virksomhed, eller et enkeltmandsfirma.

 

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Den type virksomhed er helt gratis at registrere, dog får man et CVR-nummer og kan hermed drive erhverv uden løbende indberetninger af moms og andre afgifter til det offentlige. Det er kun en ejer, som træffer beslutningerne og ejeren hæfter personligt med egen formue. Ingen import eller eksport til lande uden for EU, og man har ikke nogle ansatte hos en personligt ejet mindre virksomhed.

 

Enkeltmandsvirksomheder

En ejer som træffer beslutningerne, hæfter personligt med egen formue. Der er ingen kapitalkrav og det er helt gratis at registrere. For at oprette en enkeltmandsvirksomhed og få et CVR-nummer, kræver det dog, at virksomheden kan registreres for enten, moms, lønsumsafgift, arbejdsgiver, eller import fra eller eksport til lande uden for EU.

 

Hvorfor starter de fleste virksomheder i Danmark typisk som enkeltmandsvirksomhed?

De fleste virksomheder i Danmark er enkeltmandsvirksomheder. Det er de, nemlig fordi at det er nemt at blive momsregisteret, det er nemt at få et CVR-nummer, samt at det ikke koster særlig meget i løbende drift, hvis man skal sammenligne det med de andre selskabsformer såsom, I/S, APS og A/S. Når forholdene ændrer sig i virksomheden såsom, at de eksempelvis ønsker flere nye ejere ind i virksomheden, går de hen og omdanner sin virksomhed, eksempelvis fra enkeltmandsvirksomhed til ApS. 

 

Hvornår bør du omdannes fra enkeltmandsvirksomhed til ApS?

Mange virksomheder i Danmark ender med at gå fra enkeltmandsvirksomhed til ApS, det gør de på baggrund af, at forholdene i virksomheden ændres.

 

Sådanne forhold skyldes eksempelvis, at der ønskes flere ejere med i virksomheden, at man ikke længere ønsker at hæfte for virksomhedens gæld med egen personlig formue, eller hvis man ønsker at kunne trække penge ud af virksomheden uden at blive beskattet automatisk, dog kan det også skyldes, at du eksempelvis ønsker at trække penge ud af virksomheden, så pengene ikke længere er en del af selskabskapitalen.

 

Sådan går du fra enkeltmandsvirksomhed til ApS

Først og fremmest anbefales det stærkt, at du skal forhøre dig hos en revisor, da du ikke kan gennemføre omdannelsen uden hjælp fra en revisor. Dette kan du blandt andet gøre inde hos os.

 

Du bør have et overblik over alle dine samarbejdspartnere, kontaktpartnere, bankforbindelser og kreditorer, idet du skal indhente samtykke fra dem alle sammen. Hvis du ikke har det, bør du begynde at danne dig et overblik over dem snarrest.

 

Det skal du på baggrund af, at det er vigtigt at indhente samtykke, nemlig fordi at kreditoren kan kræve skyldige beløb betalt fra dig eller din personlige formue.

 

Skattepligtig og skattefri omdannelse

Når du skal foretage dig en virksomhedsomdannelse fra en personligt ejet virksomhed til et selskab, kan det gøres på 2 forskellige måder, som er følgende; skattepligtig omdannelse og skattefriomdannelse.

 

Skattepligtig

De aktiver og passiver som du har fra din tidligere enkeltmandsvirksomhed, skal overdrages til dit ApS som en skattepligtig afståelse til handelsværdier. Hvilket betyder, at fortjenesten/tabet skal beskattes på indkomstopgørelsen for det pågældende år, du går fa enkeltmandsvirksomhed til ApS. På baggrund af dette, skal der ske en værdiansættelse af anskaffelsessum og afståelsessum, samt afskrivningsberettigede maskiner og inventar osv.

 

Derudover skal der anvendes priser og vilkår, som svarer til nøjagtigt de priser og vilkår, som uafhængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner. Det skal der på baggrund af, at din enkeltmandsvirksomhed og ApS er interesseforbundne parter.

 

Skattefri

Ved skattefri virksomhedsomdannelse, eksempelvis fra enkeltmandsvirksomhed til ApS er der ingen skattemæssige konsekvenser for omdannelsen, idet den udskydes til det tidspunkt, hvor ejeren har besluttet sig for at sælge sine aktier, selskabet opløses eller nogle af aktiviteterne sælges fra ApS selskabet.

 

Kontakt os

Man kan ikke foretage sig en virksomhedsomdannelse fra enkeltmandsvirksomhed til Aps uden hjælp fra en revisor. Derfor skal du ikke tøve med at kontakte os! Vi sikrer din virksomhed korrekt vejledning. Du kan kontakte os i nedenstående felt, du skal blot udfylde kontaktformularen nedenfor