Fradrag

Får du udnyttet alle de fradrag, som du er berettiget til? Det kan være meget uoverskueligt, at navigere imellem de mange fradrag, som er tilgængelige efterhånden. De færreste mennesker har fuldt overblik over alle der eksisterer, og hvilke fradrag de personligt er berettiget til. Derfor har vi samlet nogle af de vigtigste og mest oversete fradrag, som du kan blive klogere på.

Ægtefællebidrag 

Betales der igennem udbetaling dk, får du automatisk fradrag for dit ægtefællebidrag. 

Betaler du ikke igennem udbetaling dk skal du selv oplyse dette på i rubrik 56 på årsopgørelsen. Her skal oplyses CPR nummer og navn på din tidligere ægtefælle. Det skal du også gøre, selvom det er noteret på din forskudsopgørelse.

Modtager du ægtefællebidrag skal det beløb du modtager oplyses i rubrik 212 på din forskudsopgørelse. På årsopgørelsen skal du tjekke at det står i rubrik 19.

Dette gælder uanset om dig og din tidligere ægtefælle er skilt, separeret eller er flyttet fra hinanden varigt. 

Fradrag til fagforening, A-kasse, efterløn og fleksydelse

For disse får du helt automatisk fradrag for dine indbetalinger hertil. 

Fagforening

Fradraget for dit årlige kontingent til fagforeningen er maks 6000kr. Om året. Du kan få fradrag for:

 • Det helt normale kontingent 
 • Hvis de er pålagt af fagforeningen, kan du også få fradrag for ekstra strejkekontingenter 
 • Kontingent til en forening som har til formål at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesse 
 • Bidrag til en forening som skal dække tilskud til pensionerede medlemmer

A-kasse, efterløn og fleksydelsesordning 

Til disse, er der intet loft eller maks beløb som du kan få fradrag for. Du skal blot notere det samlede beløb i rubrik 439 på forskudsopgørelsen. 

Velgørende foreninger

Når du donerer, giver et bidrag eller en gave til eksempelvis en velgørende organisation er det muligt for dig at få fradrag herfor. 

Dette gælder for velgørende organisationer, foreninger, fonde, institutioner, religiøse samfund og stiftelser. 

Disse skal være godkendte foreninger. Du kan finde en liste over alle de godkendte, inde på skat.dk. 

I 2020 kan du maksimalt få fradrag for 16.600kr. Har foreningen modtaget dit cpr nummer, vil det automatisk blive noteret hos SKAT. Er det er kontingentet du betaler, er det ikke muligt at få fradrag for dette. 

Fradraget er ca. På 26%, dog er der intet loft for donationer, bidrag og gaver til forskning. Her får du fradrag for hele beløbet. 

Ved fradrag for bidrag, donationer og gaver til velgørende organisationer skal du ikke selv indberette det til skal. Det er modtageren af din donation der skal det. 

Har du bundet dig i 10 år?

Hos nogle er det muligt at binde sig for et fast beløb eks. Hver måned i 10 år. Har du gjort det, er det muligt for dig at få fradrag for maks 15% af din personlige indkomst (med tillæg af din positive nettokapitalindkomst). 

Du kan altid få fradrag for max. 15.000kr. Og dette vil automatisk blive noteret både på din forskudsopgørelse og din årsopgørelse. For at dette kan lade sig gøre skal:

 • Det være en godkendt forening
 • Der skal foreligge en skriftlig aftale
 • Der må ikke forlanges en modydelse 
 • Aftalen skal vare min. 10 år
 • Både CPR nummer og navn skal være oplyst på aftalen

Grøn check fradrag

Det er et beløb der automatisk bliver regnet med i din forskudsopgørelse. Dette beløb afhænger af din indkomst samt antal børn.

 • Pensionister
  • 875kr. 
 • Over 18 år
  • 525kr. 
 • Pensionister ekstra pr. Barn, max 2 børn
  • 200kr. 
 • Over 18 år ekstra pr. Barn, max 2 børn
  • 120kr.
 • Tjener mindre end 242.400kr. Pr. År, ekstra beløb
  • 280kr. 

Betingelser for at få den grønne check

Man skal være fuldt skattepligtig eller grænsegænger den første dag i indkomståret. Derudover skal man være fyldt 18 år ved indkomstårets udgang. 

Har du en høj indkomst?

Pensionister

Har du en høj indkomst og tjener du mere end 414700kr. Vil beløbet aftrappes med 7,5% af den del der overstiger grænsen (den dum der overstiger 414700kr.). 

Tjener du mere end 426367 i 2020 efter AM bidraget er trukket fra, kan du ikke modtage den grønne check. 

Andre med en høj indkomst 

Tjener du mere end 421700kr. I 2020 efter AM bidraget er fratrukket, vil du ikke modtage den grønne check. 

Tjener du mere end 414700kr. I 2020, vil beløbet aftrappes med 7,5% af den del der overstiger de 414700kr. Efter AM bidraget er blevet fratrukket. 

Ekstra grøn check hvis du har børn

Har man børn kan man få en supplerende grøn check. Dog skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal være fuldt skattepligtig i Danmark (også grænsegængere) den første dag I indkomståret 
 • Inden indkomstårets udløb skal barnet være under 18 år. 
 • Senest den første dag I indkomståret skal barnet være født
 • Den første dag I indkomståret skal barnet opholde sig i Danmark, medmindre der er tale om et kortvarigt udlandsophold. 
 • Barnet må ikke være gift eller indgå i et ægteskab 
 • Barnet må ikke blive forsørget af det offentlige eller være anbragt uden for hjemmet
 • Bliver du beskatte efter forskerordningen, kan du ikke modtage den grønne check. 

Hvem får den grønne check?

Som udgangspunkt får moderen altid den grønne check. Dog er det faderen der får den hvis faderen har eneforældremyndigheden over barnet/børnene, eller hvis barnet/børnene bor hos faderen (uanset forældremyndighed). Bor barnet/børnene hos plejeforældre, får plejeforældrene den grønne check. 

Arbejdsrelaterede fradrag

Befordringsfradrag 

Har du mere end 12 kilometer hver vej på arbejde, og overstiger rejsen 24 kilometer i alt, kan du få befordringsfradrag. 

Du kan få fradrag uanset om du transporterer med cykel, tog, bus eller bil. Dog kan du kun få fradrag for de dage du rent fysisk transporterer dig til og fra arbejde. Altså kan du ikke få fradrag for de dage du er syg, helligdage ol. 

Befordringsfradraget (kørselsfradraget) gælder for al lønnet arbejde inkl. Lønnet praktik, studiejob og løntilskudsjob. Du kan dog ikke få fradrag hvis du er i ulønnet praktik, hvis det er dit studie du transporterer dig til og fra, hvis din arbejdsgiver betaler transporten eller hvis du har fri bil. 

Kørselsfradraget er ca. På 26% og inde på skat.dk kan du udregne dit kørselsfradrag.

Satser 

0-24 km. = 0kr.

25-120 km. = 1,96kr. Pr. Km. Pr. Dag

Over 120 km. = 0,98kr. Pr. Km. Pr. Dag (i yderkommuner er satsen 1,96kr.) 

Brosatser 

Du kan få følgende ekstra fradrag pr. Tur: 

Storebælt 

Bil/motorcykel 110kr. 

Offentlig transport 15kr. 

Øresund 

Bil/motorcykel 50kr. 

Offentlig transport 8kr. 

Fjordforbindelsen Frederikssund 

Bil 12kr. 

Du kan læse meget om befordringsfradrag (kørselsfradrag) på vores blog.

Beskæftigelses-og jobfradrag

Har du en am bidragspligtig indkomst, eller har du et overskud af en virksomhed får du helt automatisk et beskæftigelsesfradrag. 

Arbejdstøj

Du kan i nogle tilfælde opnå fradrag for dit arbejdstøj. Dette kommer dog meget an på, hvor “almindeligt” dit arbejdstøj er. Hvis det er mere almindeligt hverdagstøj eller jakkesæt, kan du ikke trække det fra. Men hvis du selv skal betale for en uniform, der tydeligt ikke er egnet til privatforbrug, kan du højst sandsynligt få fradrag.

Kontakt os

Hvis du skulle sidde med yderligere til fradrag, skal du være mere end velkommen til at kontakte os. Vores kompetente regnskabsafdeling, med over 30 års erfaring, er altid klar med et svar på dine spørgsmål. Du kan nemt komme i kontakt med os, ved at udfylde kontaktformularen herunder.

Kontaktformular