Fravalg af revision

Kort om fravalg af revision

Fravalg af revision er en mulighed som foreligger visse typer af virksomheder, der ikke er revisionspligtige. Denne mulighed baner vejen for at dig og din virksomhed kan opnå billigere løsninger ift. regnskabsopgaver. Det kan blandt andet ske ved at man selv varetager sin revision, eller finder en regnskabskyndig person som kan klare opgaven. På den måde kan man alt andet lige opnå en lavere pris end hos en autoriseret revisor. Der er mange fordele ved at finde en anden regnskabskyndig person som kan varetage ens regnskabsopgaver. Én af dem er prisen. Beklageligvis er det ikke alle virksomheder som kan fravælge revision, da det kun gælder virksomheder som ikke har revisionspligt. Vi vil komme nærmere ind på kravene længere ned i teksten. 

Det skal gøres helt klart. Fravalg af revision betyder IKKE at man kan lade være med at lave et regnskab.

Hvilke krav er der til revision (kort fortalt)

Hvis du vil skifte til fravalg af revision, skal du sætte dig ind i reglerne og kravene til dette. Vi har derfor lavet en forkortet oversigt, hvor enkle, men vigtige elementer vil blive adresseret. Hvis du har lyst til at vide mere om kravene til fravalg af revision, kan du læse mere hos Erhvervsstyrrelsen

Betingelserne for eksempelvis små virksomheder:

Bemærk at erhvervsdrivende fonde og revisionspligtige virksomheder, ikke har muligheden for at fravælge revision.

  • Balancesum under 4 mio. DKK.
  • Nettoomsætning under 8 mio DKK.
  • Der skal være under 12 heltidsansatte i gennemsnittet i perioden af det pågældende regnskabsår

Det skal tilføjes at de ovenstående krav er forudsat af at de i 2 regnskabsår i træk, ikke overtræder mere end én af de 3 ovenstående krav. 

Også holdingselskaber kan vælge fravalg af revision. Dette er dog en anelse mere kompliceret end for små virksomheder. Afslutningsvis skal man også undersøge om ens holdingselskabet er revisionspligtigt.

Årsregnskab og fravalg af revision

Alle virksomheder skal aflevere årsregnskab. I modsætning til et almindeligt kalenderår, skal et årsregnskab ikke indleveres ved årsskiftet. I stedet skal det indleveres senest den 31. maj. Der er dog enkelte situationer hvor man vælger at udskyde indleverings datoen. Årsregnskaber for 2019 blev eksempelvis udskudt fra førnævnte dato (31. Maj)  til den 1. september, dvs. en udskydelse på knap 3 måneder. Dette skyldtes blandt andet Corona pandemien som også havde påvirket det danske erhvervsliv. Hertil fandt man det passende at man gav virksomhederne og revisionshusene noget luft til at kunne bringe det i orden, grundet krisen. 

Der stilles helt særlige krav til et årsregnskab. Dog er der visse virksomheder som ikke behøver en autoriseret revisor, dvs. at de ikke har revisionspligt. Du kan finde andre som kan løse opgaven til samme kvalitetsniveau, uden at man går derfra med følelsen af at man har betalt for meget. 

Hvorfor vælge fravalg af revision

Der er mange grunde til at vælge fravalg af revision, men ét argument er som regel det altafgørende, prisen. Hvis ens virksomhed efterlever kravene som gør det muligt at fravælge revision, ville det være uholdbart ikke at vælge en billigere løsning. Bemærk dog at den billigere løsning du eventuelt skulle vælge kan realiseres. Nogle revisionshuse har løsninger om fravalg af revision, hvortil de specialiserer sig i at kunne levere og efterleve samme ydelser og krav som autoriseret revisorer. Ét af sådanne revisionshuse er OB Revision. Her har vi gjort det til vores levevej at optimere virksomheders regnskabsløsninger uden at betale for meget. Det er vores mission at kunne levere et ordentligt produkt til en fair pris. Derfor ser vi også at mange af vores kunder opnår en besparelse på mellem 20 til 40 procent.

Hvorfor ikke at vælge fravalg af revision

Der er virksomheder som ikke kan fravælge, grundet revisionspligt. Store virksomheder, som bl.a. ikke efterkommer de ovenstående krav, har ikke mulighed for at fravælge revision. Derudover er der  virksomheder som ikke ville få gavn af at fravælge revision. For virksomheder som ønsker at tage et lån i banken, kan det være et krav at have en autoriseret revisor med til at udarbejde ens regnskab. Grunden til dette skyldes som udgangspunkt, at en revisor, jf. deres uddannelse, har mere troværdighed end så mange andre regnskabskyndige personer. Også virksomheder med store session udsving, kunne nyde godt af at have kassekredit. For at kunne have kassekredit hos diverse kreditorer, vil nogle kræve at deres regnskab er udarbejdet af en autoriseret revisor. Afslutningsvis er der enkelte situationer hvor en autoriseret revisor ville være at foretrække. Dette gælder især yderst komplicerede sager, hvor  en autoriseret revisor vil være at foretrække.

Revisionspligt eller fravalg af revision?

Som udgangspunkt er fravælgelse af revision en fordelagtig løsning, hvis ens virksomhed ikke har revisionspligt.  Hvis virksomheden har revisionspligt, skal man have en autoriseret revisor til at gennemgå og godkende regnskabet. Man kan derfor ikke lade en uautoriseret revisor, bogholder, eller anden regnskabskyndig person til at godkende regnskabet. Der er derfor ikke noget valg for virksomheden, hvis de er underlagt revisionspligt.

Vores mening om fravalg af revision.

Vi er generelt positivt indstillet overfor fravalg af revision. Det er en god måde for visse typer af virksomheder at opnå en bedre pris for deres regnskabsløsninger. På baggrund af dette, ville det optimale være at, indgå et samarbejde med fagfolk, således ens regnskab bliver fejlfrit og opfylder kravene.

Afslutningsvis vurderer vi at fravalg af revision er en passende løsning for de virksomheder som ønsker at spare penge, og samtidig ikke har et yderligere behov for mere kapital. Dette vurderes jf. ovenstående, hvortil banklån og kassekredit anses for at være nemmere at opnå ved at have en autoriseret revisor. 

Hvis du endnu ikke har besluttet dig for om du skal vælge fravalg af revision, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du kan enten ringe til os, eller skrive til os via kontaktformularen nedenfor.

Kontaktformular