Hjælp til lønseddel

Flere lønmodtagere i Danmark har brug for hjælp til lønseddel, og rigtig mange medarbejdere har fundet fejl i sin lønseddel, derfor vil det være en meget dyr fornøjelse, hvis de hverken læser eller forstår sin lønseddel. Det kan godt betale sig, at du læser dette blogindlæg igennem, da det er ret vigtigt at du forstår, hvad det er du betaler af, samt hvad du selv får udbetalt. 

Overblik

En lønseddel er en kvittering for den løn, du får. Det vil sige, at du hver måned får en forklaring på, hvor meget du får udbetalt fra dit arbejde. De kan godt være svære at gennemskue, og endnu sværere at lave. Derfor er det ret vigtigt, at have et godt overblik over beregning og indberetning til skat. 

Undgå fejl i lønnen  

Du kan nemt komme til at begå fejl i forbindelse med håndtering af løn. De hyppigste og grundlæggende fejl er; forkert erfaringsdato, forkert indbetaling til pensionsordning, forkerte tillæg, manglende lokalt løntillæg eller forkerte fritvalgspension m.v

Årsagen til at du meget nemt kan komme til at begå fejl i forbindelse med håndtering af løn skyldes, at lønsedler er et felt med mange regler. Derfor vil det være en rigtig god ide at få noget hjælp til lønseddel.

Virksomheder har det bærende ansvar for, at lønadministration håndteres korrekt. Der kan meget nemt opstå fejl, og hvis der opstår fejl på lønsedlen, kan det medføre ekstra omkostninger for virksomheden, hvilket kan blive meget dyrt. Derfor anbefaler vi, at du sætter nogle professionelle ind over det. Slip for alt gravearbejdet og bekymringer, og lad os lave alt arbejdet for dig. Det vil være en rigtig billig og god investering, da det kun koster 50 kroner pr. lønseddel!

Hvordan får man hjælp til lønseddel, og hvad skal en lønseddel indeholde?

Som arbejdsgiver skal du have styr på en masse ting. Hver måned skal der laves en lønsedler til medarbejderne, og lønsedlerne variere fra lønmodtager til lønmodtager, da alle medarbejderne har krav på en lønseddel. Alle lønmodtager har krav på lønseddel, på baggrund af at lønsedlens indhold afhænger af lønmodtagerens stilling, og ansættelsesforhold. De forskellige stillinger og forhold som varieres fra hinanden, kunne eksempelvis være feriepenge, pensionsbidrag, ATP, skattekort, trækprocent, tillæg, frokostordning, dato for udbetaling m.v. 

I de nedenstående punkter, får du et overblik over, hvad en lønseddel primært skal indeholde. 

  • Oplysninger om afsender, medarbejder og arbejdsgiver
  • Pensionsbidrag
  • Lønelementer 
  • Lønmodtagerens indplacering
  • Udbetaling
  • Skatte og indkomstoplysninger 

Sådan får du hjælp til lønseddel

I nedenstående felter får du hjælp til lønseddel, samt et overblik over de forskellige begreber, dens betydning samt hvad den indeholder.

AM-bidrag

AM-bidrag det står for arbejdsmarkedsbidrag. Det er en skat som udgør 8% af din løn. Det er arbejdsgiveren, som betaler det fra din løn til skat, før månedslønnen bliver udbetalt på din konto. AM-bidrag bliver trukket fra din lønseddel, efter dit eget pensionsbidrag og ATP er trukket fra. 

A-skat

A-skat er den sum penge, din arbejdsgiver har til opgave at betale skat af inden din løn bliver udbetalt på din konto. 

ATP-bidrag

ATP-bidrag betyder arbejdsmarkedets tillægspension. Det er en lovpligtig pensionsopsparing. Opsparingen foregår således, at virksomheden betaler ⅔ del af bidraget, mens lønmodtageren selv betaler ⅓ del af det. Den ⅓ del af opsparingen bliver også trukket fra af lønsedlen, inden der bliver udbetalt løn på din konto. Mængden af den opsparing afhænger af ansættelsesforholdene. 

Brutto

Bruttoløn er din løn før skat. 

Disponibel dato og enheder

Disponibel dato, viser hvilken dato, din løn kommer ud på din konto. Enheder er de timetal, som regnes ud i enheder. 

Feriepenge

Feriepenge er en opsparing, som du spare op til din ferie. På lønsedlen kan du se hvor meget du har sparet op i feriepenge før skat. 

Ferie med løn og feriegodtgørelse

Ferie med løn vil svare til, at man får udbetalt sin normale løn under sin ferieperiode. Hvis du ikke får ferie med løn, optjener du 12,5% af din løn henover året. Dette beløb ender med at svare til 5 ugers ferie med løn. Dog kan optjening procenten godt variere fra lønmodtager til lønmodtager, det er afhængigt af overenskomsten. Dette kaldes for feriegodtgørelsen. Hvis man ikke har ret til ferie med løn, så skal arbejdsgiveren indbetale feriegodtgørelse. 

Netto 

Nettoløn er din løn efter skat. 

Normtid og overtid 

Normtid er de antal arbejdstimer, som du har aftalt med arbejdsgiver. Disse timer kan du se på din lønseddel. Overtid er de timer som du har arbejdet over de x antal timer, som du har aftalt med din arbejdsgiver. Disse ekstra timer kan du også se på din lønseddel. Derudover kan du få tillæg for dit overarbejde. 

Tillæg 

Der findes en række forskellige former for tillæg. Eksempelvis er der overtid, det stykke arbejde udover den normalt aftalte arbejdstid. Derudover er der anciennitetstillæg, det er, hvis du har arbejdet samme sted i nogle år, kan det være, at du bliver belønnet med et tillæg oven i din løn. 

Kontakt os

For yderligere information, så kontakt os på nedenstående kontaktformular. Vi vil besvare dig indenfor 48 timer, og med glæde give dig et uforpligtende tilbud.