Hvad er en årsrapport

Som virksomhed er der mange ting der skal holdes styr på, men en vigtig del er at der skal indberettes en årsrapport. Dette skal gøres ligegyldigt om virksomheden stadig er på idéstadiet eller om I er i susende fart med køb, salg eller at producere. Og hvad er en årsrapport egentlig?

Sidder du og tænker, hvad er en årsrapport? Fortvivl ej! Hos OB Revision kan vi hjælpe dig med din årsrapport, om det så er første gang du skal lave den eller fordi du helst vil slippe for bøvlet. 

Senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb skal årsrapporten indberettes og dette gøres hvert år. 

Hvad er en årsrapport?

I bund og grund viser årsrapporten hvad der er sket i virksomheden. Det vil sige at den belyser økonomien og aktiviteterne for året der er gået, i bund og grund virksomhedens udvikling. 

Årsrapporten bliver offentliggjort på cvr.dk, så det vil være muligt for samarbejdspartnere at få et indblik i hvilken virksomhed de har med at gøre. 

En årsrapport indeholder oplysninger som:

 • Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse
 • Virksomhedens årsregnskab
 • Navn på godkendelsesorganet (dirigent for generalforsamlingen)
 • Dato for godkendelse af årsrapporten

Virksomheder er delt op i 4 forskellige regnskabsklasser og har dermed også forskellige krav til fx årsrapporten. Regnskabsklasserne deles op fra A til D, hvor A er den mest simple og D er den mest komplicerede. Som virksomhed skal man overholde reglerne i sin egen regnskabsklasse og i de underliggende regnskabsklasser. Dermed er D den regnskabsklasse, hvor der stilles flest krav i forhold til årsrapporten. 

Regnskabsklasse A skal indeholde:

 • Årsregnskabet, som er en resultatopgørelse, balance med tilhørende noter som blandt andet den brugte regnskabsmetode.
 • En ledelsespåtegning, medmindre at der kun er ét medlem af bestyrelsen. En ledelsespåtegning er en erklæring fra ledelsen, hvor de erklærer at årsrapporten er i overensstemmelse med lovgivningen og er retvisende. 
 • Evt. en revisiorerklæring (revisorpåtegning), som er det eneste sted i årsrapporten hvor revisoren har mulighed for at tale om virksomheden. 

Regnskabsklasse B skal indeholde (plus ovenstående):

 • Årsregnskab som ovenstående eventuel inklusiv koncernregnskab, der viser koncernen som én stor virksomhed. Derfor skal der henvises til koncernregnskaberne for hhv. over- eller underliggende virksomheder (moder- og datterselvskaber). 
 • Ledelsesberetning, er ledelsens udtalelse omkring virksomheden. Denne del bliver ikke kommenteret af revisoren. 

Regnskabsklasse C og D skal indeholde (plus ovenstående): 

 • Årsregnskab som ovenstående inklusiv en pengestrømsopgørelse, samt opgørelse over bevægelse i egenkapitalen. 
 • Hoved- og nøgletalsoversigt der bruges til at analysere virksomheden, som fx hvor stor en del af virksomhedens omsætning, som udgør overskuddet.

Hvad er en årsrapport?


Hvad er formålet med en årsrapport?

Årsrapporten kan også være en hjælp for virksomheden, for at få større forståelse og indblik i virksomhedens reelle økonomi. Nu større en virksomhed der er tale om, nu mere uoverskueligt kan det blive at holde styr på indtægter, udgifter, drift mm. Men selv for de mindste virksomheder kan det være rigtig nyttigt at have en årsrapport at kunne gennemgå. At lave selve årsrapporten kan i sig selv være nyttig, men det kan være meget uoverskueligt at skulle lave den. Dette kan gøres meget simpelt ved hjælp fra en troværdigt revisionsselskab. Her hos OB revision går vi meget op i troværdighed og at man som kunde føler sig tryg. Dette betyder at du hos OB revision har den samme revisor, så du føler dig tryg.

Årsrapporten er i høj grad med til at skabe troværdighed og stiller virksomheden i bedre lys overfor banker, aktionærer og andre samarbejdspartnere. 

Ydermere skal årsrapporten være med til at skabe klarhed, så den skal være overskueligt sat op. Det skal kun være de væsentlige informationer der skal indgå i rapporten og regnskab. Indholdet skal være reelt og neutralt, på den måde fremgå objektivt. Beregningsmetoderne skal være ens gennem hele regnskabet, medmindre det giver bedst mening for det overordnede billede og at rapporten dermed bliver mere retvisende. Udarbejdelsesmetoden i regnskabet skal følge samme linje fra år til år, så det er muligt at sammenligne udviklingen i virksomheden. 

Hvad er en revisorerklæring? 

Der findes 4 forskellige typer revisorerklæringer, alt efter hvor stor sikkerhed man vil have på at tallene i regnskabet er korrekte. 

Revision

Her bliver regnskabet gennemgået grundigt, hvormed der sikres at regnskabet er retvisende. Derefter skriver revisoren under på at tallene er korrekte. Her ses der på regnskabet med høj troværdighed fra udefrakommende som aktionærer, banker mm. 

Gennemgang

Ved en  gennemgang bliver regnskabet hurtig gennemgået, men det er ikke lige så omfattende som ved en revision, derimod er det en billigere og hurtigere løsning. Du stiller ikke lige så meget sikkerhed ved om tallene er korrekte, da der er større sandsynlighed ved at fejl vil kunne forekomme. Men er der tale om en enkeltmandsvirksomhed eller et mindre selskab, så vil en gennemgang kunne give god mening. 

Udvidet gennemgang

Den udvidede gennemgang minder meget om gennemgangen, her arbejdes der dog med faste udvalgte punkter der bliver gennemgået. 

Regnskabsmæssig assistance

Ved denne mulighed stilles der en revisor til rådighed, men revisoren undersøger intet. Der ses kun på selve rapporten, men der bliver ikke kigget nærmere på noget. Denne type stiller ingen form for sikkerhed, da regnskabet i princippet kan være helt forkert, hvilket også bliver skrevet i revisorerklæringen. 

Hvilken type revisorerklæring du har brug for, kommer an på hvilken type virksomhed du driver og ikke mindst hvilken størrelse virksomhed der er tale om. Nu større sikkerhed du stiller i form af en revisorerklæring, nu bedre lys står du i, i forhold til banker, aktionærer mm. 

Hvad er en årsrapport?

Manglende årsrapport

Årsrapporten skal indberettes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Dette skal gøres på Virk. Hvis dette ikke sker rettidigt kan der ske nogle konsekvenser for virksomheden. 

Hvis du overskrider fristen for indberetning af årsrapporten, vil du først og fremmest modtage et brev i virksomhedens digitale postkasse med en undtagelseserklæring på 8 dage fra modtagelse af brevet. 

Efter denne 8 dages frist, vil ledelsen af virksomheden. Hvert ledelsesmedlem vil modtage en afgift på op til 3000 kr. pr. ledelsesmedlem, som de vil modtage i den enkeltes digitale postkasse. 

Dette brev indeholder ydermere en ultimativ frist på 4 uger. Overskrides denne frist, kan Erhvervsstyrelsen uden varsel bede skifteretten om at tvangsopløse virksomheden. Læs eventuelt mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hos OB revision kan vi hjælpe dig med dit økonomiske overblik og dermed gøre, så du ikke får indleveret din årsrapport efter tidsfristens udløb og dermed undgå ekstraudgifter.

Hvad koster en årsrapport?

Hos OB revision går vi op i en fair pris, det vil sige at vi normalt 25-40 % billigere end vores konkurrenter.

For at få et indblik i vores priser, kan du se mere nedenfor ellers er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

Hvad koster en årsrapport? Få her et indblik i vores priser:

Enkeltmandsvirksomhed

Antal bilag pr. år: 300

Årlig omsætning: 1.000.000,00

Udarbejdelse og indberetning af udvidet selvangivelse:

Bogføring og moms:

Alt inkluderet:

4800 kr. om året


8400 kr. om året

10.800 kr. om året

Mindre virksomhed

Antal bilag pr. år: 540

Årlig omsætning: 2.500.000,00

Udarbejdelse og indberetning af udvidet selvangivelse:

Bogføring og moms:

Alt inkluderet:

6480 kr. om året


14.400 kr. om året

17.400 kr. om året

Større virksomhed

Antal bilag pr. år: 960

Årlig omsætning: 10.000.000,00

Udarbejdelse og indberetning af udvidet selvangivelse:

Bogføring og moms:

Alt inkluderet:

9000 kr. om året


25.800 kr. om året

30.300 kr. om året

Indhent et uforpligtende tilbud på årsrapport: