Hvad-er-lønsumsafgift

Hvad er lønsumsafgift?

Du tænker måske, hvad er lønsumsafgift? Og har det relevans for mig og min virksomhed? 

Hvad er lønsumsafgift? Det er et ofte stillede spørgsmål. Lønsumsafgiften er en ordning for bestemte typer af virksomheder. Det er primært organisationer, foreninger og virksomheder, der yder sundhedsmæssige og sociale services, som er omfattet. Ordningen om lønsumsafgift, betyder at disse virksomheder undgår at betale moms. Lønsumsafgifts ordningen tager som udgangspunkt i virksomheder, foreninger eller/og organisationer, som yder en momsfri ydelse. Hvis du driver en virksomhed, som lægger under kategorien for at skal høre under reglerne for lønsumsafgiften, men dele af virksomheden som ikke gør, skal du dele din virksomhed op i flere dele. Det skal forstås således at kun dele af virksomheden som ikke skal betale moms.

I tvivl om din virksomhed er omfattet lønsumsafgift?

Hvis du er i tvivl om din virksomhed er omfattet lønsumsafgift, kan du undersøge den branchekode din virksomhed er tilknyttet. Dette kan du eksempelvis finde ud af ved at spørge din revisor.

 

Hvad er lønsumsafgift, når det kommer til moms? 

Moms er en afgift, som er pålagt næsten alle slags vare og tjenesteydelser. Hvad er lønsumsafgiften? Det korte svar er, at når en virksomhed sælger momsfrie ydelser, så betaler de lønsumsafgift. Meromsætningsafgiften (moms) udgør som hovedregel 25% i Danmark, men kan i enkelte tilfælde være mindre. Momsen tillægges produktets salgspris, og bliver i sidste ende lagt hos kunden. Som erhvervsdrivende kunde, kan man få refunderet sin moms af SKAT, hvilket skal bogføres til ens årsregnskab og dernæst indberettes.

Bemærk

En god ting at bemærke er, at priser til privatkunder (dvs. ikke erhvervsdrivende) alt andet lige er med moms. Virksomheder som primært beskæftiger sig med andre erhvervsdrivende (B2B), kan priserne ofte stå som uden moms. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på om varen er uden moms.


Registreringsgrænse – Hvad er lønsumsafgift?

Virksomheden skal betale lønsumsafgift, hvis den overstiger 80.000 kr. af afgiftsgrundlaget. Hver metode har sine egne satser, som er fremlagt neden for i teksten. Hvis en virksomhed ikke overstiger de 80.000 kr. af afgiftsgrundlaget, skal man ikke registrere sig eller betale lønsumsafgiften.

Hvad er lønsumsafgift, ift. indberette, betale og deadlines?

 

Indberetning

Hvis du skal registrere din virksomhed til lønsumsafgift, skal dette gøres inde på indberet.virk.dk.

Indberetning af lønsumsafgiften kan gøres inden på TastSelv Erhverv.

Betaling 

Selve betalingen kan ske for flere måneder, blandt andet via Nets, Netbank, Visa og Dankort. Hvis du betaler fra en udenlandsk konto, skal du huske at tilføje dit SE-nummer.

Deadlines 

Der er flere forskellige deadlines, som du skal være opmærksom på. Når man arbejder med lønsumsafgift, skal man indberette eller/og betale på forskellige tidspunkter, afhængigt af den beregnings metode ens virksomhed, organisation eller forening man hører ind under.

Der findes virksomheder i lønsumsregler, som skal lade sig registrere, og så er der virksomheder som ikke skal. Dette afhænger af hvilken type virksomhed der er tale om. Hvis du er I tvivl om din virksomhed, skal lade sig registrere eller ej, bør du lade dig rådgive af din revisor.

Hvem er indbefattet af lønsumsafgiften?

Der er virksomheder som skal registerets, og virksomheder som ikke behøver at blive registeret. For at simplificere opdeles det i to kategorier, virksomheder som skal registreres, og virksomheder som ikke skal registreres. Derudover er der også 4 forskellige metoder man skal opdele lønsumsvirksomheder i.

Virksomheder som skal lade registrere.

For at simplificere, opdeles disse ud på de 4 metoder for “hvad er lønsumsafgift?”.

1. metode

Organisationer, fonde og foreninger, som modtager kontingent eller andre økonomisk betaling for at varetage administrative eller økonomiske formål på vegne af dens medlemmer.

I samme beregningsmetode hører spil-virksomheder også ind under.

Eksempler på virksomheder, som skal registreres, er som følgende:

 • Fag- og arbejdsgiverforeninger).
 • Foreninger for land eller/og jord. (fx ejerforeninger)
 • Loger
 • Betting-virksomheder
 

Satser for 1. metodes lønsumsafgift:

2018: 6,37%

2019: 6,37%

2020: 6,37%

2. metode

I denne betalingsmetode har vi virksomheder, som hører under den finansielle sektor. Det er virksomheder og institutioner, hvis primære arbejdsopgaver er, at skabe forandring på de finansielle markeder.

Eksempler på virksomheder som skal registreres, er som følgende:

 • Banker
 • Pensionskasser
 • Vekselvirksomheder
 • Forsikringsselskaber.
 

Satser for 2. metodes lønsumsafgift:

2018: 14,5%

2019: 15%

2020: 15,2%

3. metode

Virksomheder, som udgiver eller/og importere trygt eller/og digitale aviser. Bemærk; At det kun omfatter aviser, som udkommer med mindst én udgave af avisen månedligt.

Derudover er det også, at bemærke at afgiftsgrundlaget for denne metode består af omsætning fra salg af aviser.

Eksempler på virksomheder som skal registreres, er som følgende:

 • Landsdækkende avis
 • Ugeblade
 • Netaviser

 

Satser for 3. metodes lønsumsafgift:

2018: 3,54%

2019: 3,54%

2020: 3,54%

4. metode

Den sidste metode er tilegnet virksomheder inden for sundhedssektoren. Herunder bestemte typer af undervisning, kulturelle ydelser, bedemænd- og begravelsesforretninger, samt udvalgte former for kørsel. Derudover er der også visse former for virksomheder, som ikke har til hensigt at skabe profitere, men leverer vare og ydelser med tilknytning til sport eller anden fysisk aktivet.

Afgiftsgrundlaget for denne metode deles op i om virksomheden har ansatte elle ej.

Med Ansatte: Lønsummen plus tillæg til overskuddet eller fradrag af underskuddet.

Uden ansatte: Over- eller underskuddet.

Eksempler på virksomheder som skal registreres, er som følgende:

 • Zoologiske haver
 • Undervisning til erhvervskørekort
 • Hyrevogne
 • Tandlæger
 • Fysioterapeuter
 • Optikere
 

Satser for 4. metodes lønsumsafgift:

2018: 4,12%

2019: 4,12%

2020: 4,12%

Virksomheder som ikke skal lade sig registrere.

Der er flere virksomheder, som ikke skal lade sig registrere. Nedenfor er der en liste på nogen af dem, som ikke behøver at lade sig registrere. Bemærk, der er forskellige uddybelser og forudsætninger, der gør sig gældende for de enkelte nedenstående eksempler. Det anbefales altid at man på forhånd lade sig rådgive med en revisor, for derved at sikre sig at ens foreningen, organisation eller virksomhed lever op til kravene.

 • Museum
 • Genbrugsbutikker
 • Velgørende agrementer
 •  Kunstnerisk virksomhed
 

Kontakt os her

Hvis du ikke fik besvaret, “hvad er lønsumsafgift?”, har spørgsmål til indholdet, brug for hjælp til lønsumsafgift eller andre revisionsopgaver, er du velkommen til at kontakte os. Vi svare inden for 48 timer.