VSO

Hvad er virksomhedsordningen (VSO)?

Virksomhedsordningen, også kaldet VSO, er en af tre skatteordninger for enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Normalt regner man resultatet i virksomheden, som værende personligt for ejeren, derfor beskattes det også derefter. Det specielle ved VSO er at der er forskel på, om der er penge som bliver trukket ud til privatforbrug, og der bliver gemt i virksomheden som en investering. Derfor kan du slippe med at betale 22% i virksomhedsskat, i stedet for at skulle betale din personlige trækprocent, af virksomhedens samlede overskud.

Ved at bruge VSO, får man mange af de samme fordele som man kender fra ApS og IVS, heriblandt opsparing til pension, udskydelse af skat og andre skattemæssige fordele. 

Hvis du har spørgsmål til VSO, så tøv ikke med at kontakte os. 

 

Hvad er alternativerne?

Personlig beskatning

Vælger du at benytte dig af personlig beskatning i din virksomhed, vil du blive beskattet efter samme regler som gælder for almindelige lønmodtagere. Dvs. at overskuddet i din virksomhed vil blive betragtet som personlig indkomst. Det vil blive betragtet således at, uanset hvor stor del af overskuddet du hiver ud, vil du blive personligt beskattet. Selv hvis du lader alle pengene blive i selskabet, vil de blive beskattet efter din personlige skattegevinst.

Kapitalafkastordning

Ved at benytte sig af denne ordning, har man mulighed for at beregne en procentsats af virksomhedens aktiver (uden gæld). Denne procentsats kaldes et kapitalafkast og kan fratrækkes din personlige indkomst. Derimod bliver dette beløb (kapitalafkastet) tillagt kapitalindkomsten.

Den helt store fordel ved denne metode er at du kan betale en væsentlig mindre del i AM bidrag. Dette kan du, da du netop har nedsat din personlige indkomst, og derved beskattes mindre privat. Samtidig er der ikke lige så mange krav til denne model som VSO. Derfor kan man i virksomheden også spare penge på revisoren eller bogholderen, hvis man altså har mod på at klare det selv.

 

Krav og betingelser ved brug af virksomhedsordningen

Selvom der er helt klare fordele ved VSO, stilles der også krav til denne model, som kan være mere omfattende. Du skal være selvstændig erhvervsdrivende, dvs at hobbyforretning ikke kan benytte VSO, da dette ikke anses som erhvervsmæssig virksomhed.

En af de mest krævende betingelser er at, der lægger langt mere arbejde i bogføringen. Først og fremmest skal der udarbejdes et årsregnskab, som skal opfylde alle gældende regler og krav jf. bogføringsloven. Samtidig skal man også være fuldt bevidst omkring virksomhedens regnskabsklasse og dertil hørende regler. Dette er nødvendigt, da det også er påkrævet at der bliver lavet et skatteregnskab, der opfylder kravene for den pågældende regnskabsklasse.

Derudover er det et krav, at bogføringen bliver opgjort på sådan en måde at der er en tydelig opdeling mellem ejerens privatøkonomi og virksomhedens regnskaber. Samtidig er der er række regnskabsbegreber, som kun skal udarbejdes for denne type af skatteordningen (VSO). De poster der er omfattet heraf er følgende:

 • Indskudskonto
 • Mellemregning ved virksomhedens ejer
 • Konto for opsparet overskud
 • Kapitalafkastgrundlag (primo og ultimo)
 • Kapitalafkast
 • Rentekorrektion.

Alle disse krav til den økonomiske rapportering, kan virke voldsomme og krævende, for den selvstændige erhvervsdrivende. I mange tilfælde vil, ejeren ikke kunne overskue og opfylde, alle kravene i tilfredsstillende grad. Derfor er det bredt kendt, at hvis man benytter sig af denne skattemodel, er man nødt til at benytte sig af en revisor eller bogholder. Dette vil så selvsagt give en smule forhøjede omkostninger.

Du kan kontakte os for et uforpligtende tilbud, eller blot høre nærmere om dine muligheder via kontaktformularen i bunden af siden.

 

VSO og firmabil

Erhvervsmæssig kørsel i egen bil

 • Ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil, kan dette trækkes fra virksomhedens overskud. Enten efter de reelle udgifter, eller efter skatterådets satser (Se satser her). Bemærk at der altid skal føres kørebog ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil. 

Fri bil

 • Virksomheden kan få fradrag for alle omkostninger vedr. fri bil. Det gælder også finansieringsudgifter og skattemæssige afskrivninger. Dog skal den frie bil beskattes, hvilket betyder at virksomhedens skattemæssige værdi stiger med den værdi som bilen er værd. Dette beløb anses også for at være blevet hævet i virksomhedsordningen.  

Hæverækkefølgen

Ved benyttelse af VSO, er det vigtigt at man har styr på hæverækkefølgen. Hæverækkefølgen er en betegnelse for i hvilken rækkefølge man kan lave private udbetalinger fra virksomheden, hvilke poster der indgår i rækken, og hvilken rækkefølge de skal lægges i kan ses nedenfor:

 1. Refusion af driftsomkostninger (under forudsætning af at de ikke er krediteret via mellemregningskontoen)
 2. Medarbejdende ægtefælle (under forudsætning af at beløbet ikke er krediteret via mellemregningskontoen)
 3. Den endelige virksomhedsskat
 4. Hensættelse til senere hævning primo
 5. Kapitalafkast, som overføres til den skattepligtige
 6. Resterende årets overskud, som overføres til den skattepligtige
 7. Yderligere hævninger overføres fra konto for opsparet overskud
 8. Herefter sker overførsler fra indskudskontoen.

Vi hjælper gerne med, at vejlede dig i hvordan du skal fortolke og forstå hæverækkefølgen.

 

VSO er fordelagtig for dig hvis: 

Du er selvstændig og driver en enkeltmandsvirksomhed eller har få ansatte. Du er i en branche hvor der kan forekomme udsving. Du gerne vil kunne sætte penge til siden i din virksomhed til videre udvikling. Desuden vil det være fordelagtigt at vælge VSO, hvis din virksomhed har store renteudgifter, og hvis du selv betaler topskat

 

VSO er ikke fordelagtig for dig hvis: 

Din virksomhed har større kapitalafkast frem for renteudgifter. I dette tilfælde vil du ende med at skulle betale mere i skat. Samtidig hvis du vil spare penge og tid på revisoren eller bogføring, er det ikke den optimale skatteordningen for dig. Ydermere hvis du enten har eller overvejer, at lave et forældrekøb igennem virksomheden, kan dette være den rette løsning for dig. I så fald vil du sandsynligvis have et stort kapitalafkast, hvilket betyder at du vil kunne benytte dig af en mere effektiv skatteordning.

Hvad kan så bedst betale sig for dig? Det er en vurderingssag, da der er mange andre forhold som der skal tages højde for. 

Kontakt os 

Har du brug for hjælp eller rådgivning, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller udfyld kontaktformularen nedenfor. Vi besvarer altid henvendelser inden for 48 timer.