Hvordan bogfører man, bogføring

Hvordan bogfører man og hvad er bogføring?

For at holde styr på din virksomheds økonomi, er det vigtigt at have styr på bogføringen og virksomhedens regnskab. Hvordan bogfører man så? At bogføre betyder at man systematisk registrerer alle virksomhedens transaktioner (udgifter og indtægter) med bilag. Det betyde at hver gang din virksomhed indgår i en handel, skal der udarbejdes et bilag, som herefter skal bogføres.

I ’gamle dage’ registrerede man disse i en fysisk bog – deraf ordet ’bogføring’, altså at føre ind i en bog.

Ved bogføring holder du styr på virksomhedens:

– Indtægter

– Udgifter

– Gæld (passiver)

– Værdi (aktiver)

Hvorfor skal man bogføre?

Den største grund til at bogføre, er at du som virksomhed har lovpligt til at bogføre. Ønsker skat eller en anden myndighed at se dine bilag, er det vigtigt at have dette iorden. De har til enhver tid ret til at se disse, og det er lovpligtigt for dig som virksomhed, at fremvise dit regnskab ved sådan en forespørgsel.

En anden god grund er, at det kan gøre arbejdet meget lettere for dig, når der skal udarbejdes selvangivelse og årsregnskab. Det kan også være med til at give dig et rigtig godt indblik i, hvordan din virksomheds økonomi ser ud.

Hvad er et bilag?

Som nævnt tidligere, skal alle transaktioner bogføres som bilag. Altså, er der en transaktion, skal der også være et bilag som skal bogføres.

Alle dine bilag skal nummereres. Det er det samme nummer som skal stå i bogføringen, således at det er nemt at finde det pågældende bilag, når man ser på regnskabet. Det er uanset om det er et fysisk bilag eller et elektronisk bilag.

Du vælger selv hvilke numre du vil anvende, om du starter med nr. 1 og opefter, eller om du starter med 10269 og opefter. Så længe det er det samme nummer der står på bilaget, som det nummer der er bogført.

Hvad er en transaktion?

En transaktion er hver gang:

– Du køber en vare

– Du sælger en vare

– Du betaler en regning

– En kunde betaler sin regning

Opbevaring af bilag

Du skal gemme alle dine bilag, enten fysisk eller elektronisk, i minimum 5 år. Har du gemt dine bilag fysisk, behøver du ikke gemme dem elektronisk, og omvendt.

Hvordan bogfører man?

Først oprettes en kontoplan, som er en oversigt over alle virksomhedens konti. Altså virksomhedens indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Dette er også kendt som en resultatopgørelse (indtægter og udgifter) og en balance (aktiver og passiver).

Har du flere ens typer bilag som eksempelvis omhandler personalegoder, skal den samme konto bruges hver gang.

Modtager du kontanter fra dine kunder, skal du føre kasseregnskab hver dag. Her kan bilaget være en kassestrimmel, som kan trækkes ud af kasseapparatet.

Er virksomheden momsregistreret, skal der oprettes en konto for salgsmoms, og en konto for købsmoms.

Al regnskabsmateriale skal gemmes i minimum 5 år, og bogføringen skal bogføres som dobbelt bogholderi, eller dobbelt postering.

Hvad er dobbelt bogholderi og dobbelt postering?

Når man taler om dobbelt bogholderi eller dobbelt postering, handler det om at du bogfører alle transaktioner i debet og i kredit. Bogfører du en transaktion i debet SKAL du også bogføre denne i kredit. Hvis du ikke gør dette, giver det ikke et korrekt billede af din virksomheds økonomi, da formålet med dobbelt bogføring er at skabe balance i regnskabet.

Dobbelt bogholderi og dobbelt postering er præcis det samme, blot 2 udtryk for det samme princip.

Hvad er en konto?

Når du bogfører alle dine bilag, skal disse deles ind i kategorier, eksempelvis varekøb, husleje, personaleomkostninger mm. Disse kategorier kaldes en konto. Altså alle de bilag du har som omhandler personaleomkostninger, skal bogføres i den konto som hedder personaleomkostninger.

Hvordan bogfører man: Hvad er en kontoplan?

Ved at bruge en kontoplan som værktøj til at styre din virksomheds økonomi, kan du følge med i virksomhedens værdier. En kontoplan består af en resultatopgørelse og en balance, hvori du posterer dine konti (disse som indeholder de forskellige bilag).

Hvad skal en kontoplan indeholde?

Helt overordnet, skal en kontoplan indeholde en resultatopgørelse og en balance. Det er heri alle de konti du har posteret dine bilag på, fremgår. Herudover skal denne som minimum overholde kravene listet i årsregnskabslovens Bilag 2 ‘Skemaer for balancer og resultatopgørelser’.

Anbefalingen fra Erhvervsstyrelsen er, at du anvender en standardkontoplan til din bogføring. Skattestyrelsen har en gratis standardkontoplan, som du kan anvende. Det er denne de har bygget deres guide op omkring.

Hvordan bogfører man momsafregning?

Er din virksomhed momsregistreret, skal du udarbejde en momsafregning. Ved udgangen af hver momsperiode, skal denne indberettes til skat. Momsafregningen eller dit momsregnskab, integreres i dit ’normale’ regnskab. I et momsregnskab skelnes der ved salgsmoms og købsmoms, og skal som minimum indeholde disse 2 moms-kontier.

Salgsmoms er moms på de varer du sælger.

Købsmoms er moms på de varer du køber.

Anvender du et regnskabsprogram, vil momsen ofte blive bogført automatisk.

Moms kan være en indviklet affære, og vi anbefaler derfor at du får hjælp til denne post af din revisor. Har du mod på det selv, kan du læse meget mere om moms og momsindberetning på vores blog.

Hvordan bogfører man? – Bogføringsguide for personligt ejede virksomheder

SKAT har udarbejdet en god og grundig guide til, hvordan man bogfører for personligt ejede virksomheder. Guiden forklarer reglerne for enkeltmandsvirksomheder uden ansatte, som betaler moms og som eventuelt har en ægtefælle som er medarbejder. Denne guide fortæller blandt andet hvordan du kan trække udgifter fra i moms og hvordan du kan bogføre et bilag på din kontoplan.

Hvordan bogfører man? – Bogføringsprogrammer

Der findes adskillige bogføringsprogrammer, som du kan anvende til din bogføring. Det er programmer som gør det lettere for dig at bogføre elektronisk, istedet for den gammeldags metode med at bogføre i en bog. Før du vælger et program, bør du vurdere hvilke behov du skal have opfyldt, og derefter undersøge hvad de forskellige bogføringsprogrammer præcist kan tilbyde.

En vigtig faktor kan eksempelvis være at programmet kan integreres med de andre systemer du bruger. Derfor bør dette undersøges, inden du køber programmet.

Måske er dine ambitioner for din virksomhed store, selvom du kun er på startup-niveau. Her kunne det være aktuelt at undersøge hvilke programmer som kan automatisere dine processer, og derved gøre din bogføring lettere, når din virksomhed er blevet større.

Hvordan bogfører man et kasseregnskab?

Handler din virksomhed i kontanter, skal du lave en kasseopgørelse hver dag – dette er lovpligtigt. Dagens kassebon, kan bruges som bilag, da du kan nøjes med at bogføre dagens samlede resultat. Det er den bon du kan slå ud af kassen, hvor hele dagens transaktioner er listet.

Er der en difference i din kassebeholdning, skal denne bogføres som enten en indtægt eller en udgift. En difference i kassen skal også kunne begrundes.

Hvad er et skatteregnskab?

Et skatteregnskab bruges til at finde de tal som skal indberettes i din selvangivelse. Et skatteregnskab er stort set det samme som dit årsregnskab, og består af en resultatopgørelse og en balance.

En resultatopgørelse er en opgørelse af virksomhedens indtægter, fraregnet virksomhedens udgifter og fradrag. Den viser om der har været overskud eller underskud, og det er dette resultat man skal angive på selvangivelsen.

Balancen er en opgørelse over det som virksomheden ejer og hvad den skylder væk. Forskellen mellem de 2 er virksomhedens egenkapital.

Har du et varelager, skal du huske at lave en optælling ved regnskabsårets afslutning. Der kan kun trækkes solgte varer fra.

Skatteregnskabet udarbejdes når regnskabsåret er slut, og skal gemmes i minimum 5 år. Dette skal opbevares efter samme princip som beskrevet i ‘God bogføringsskik’ længere nede.

Hvad er fakturering?

Handler du med erhvervskunder, har du ofte brug for at udarbejde en faktura. Når du udarbejder en faktura, skal du huske at der er nogle krav til hvad den skal indeholde:

– Fakturanummer, fakturadato, sælgers oplysninger (sælgers navn, sælgers adresse og sælgers CVR-/SE-nummer), købers oplysninger (købers navn og købers adresse), beskrivelse af varen (varetype, mængde/antal styk og pris), prisnedslag (tilbud, rabat mm.) og leveringsdato (denne er ikke den samme som fakturereingsdato, men den dato som varen bliver/er blevet leveret).

Er varen momspligtig, skal du huske at fakturaen også skal indeholde:

– samlet pris pr. enhed, uden moms

– momssats (i Danmark er den 25%)

– moms angivet i lokal valuta (Danske kroner eller Euro)

Hvordan bogfører man med god bogføringsskik?

Når der bogføres, taler man også om god bogføringsskik. Det betyder:

– at bogføringen skal udarbejdes, så det ikke kan blive ødelagt, eller bortskaffet.

– materialet skal opbevares sikkert, så det ikke kan blive udsat for misbrug eller fejl.

– at det skal gemmes i minimum 5 år, fra udgangen af det regnskabsår bogføringen omhandler.

– så vidt muligt, skal dine bilag sorteres i den orden som de er blevet udarbejdet i. Altså sorteret efter dato for transaktion.

Skal du have hjælp til bogføring? Vi anbefaler en professionel revisor

Bogføring kan være en tidskrævende og uoverskuelig post. Derfor anbefaler vi at du enten ansætter en bogholder til at administrere dette, eller tager kontakt til et revisionshus som kan håndtere dette for dig. På den måde, sikrer du dig, at alt bliver bogført korrekt og derved holder du helt styr på din virksomheds økonomi.

Hos OB Revision tilbyder vi revisionsydelser, inklusiv bogføring til konkurrencedygtige priser. Vores revisor har over 25 års erfaring i branchen, og står klar til at hjælpe dig.

Vil du have et uforpligtende tilbud på bogføring?