Indberet løn til skat - Indberet a-skat - Indberet AM bidrag til skat

Indberet løn – A-skat og AM bidrag

Indberet løn: Skal du udbetale løn eller honorarer som virksomhed, skal du hver måned indberette a-skat og AM bidrag til skat. Med andre ord, skal du indberette løn til skat hver gang du udbetaler løn eller honorarer til dine medarbejdere.

Hvad er a-skat?

A-skat er den skat der trækkes fra a-indkomsten (hovedindkomsten). Trækprocenten er afhængig af din årsindkomst. Det er fordi at vi i Danmark har et progressivt skattesystem, hvilket betyder, at jo højere din indkomst er – jo mere betaler du i skat.

Hvad er AM bidrag?

Et AM bidrag er et arbejdsmarkedsbidrag på 8% som skal fratrækkes medarbejderens løn. Denne skal trækkes efter ATP og pensionsfradrag, men inden de resterende poster.

Der er forskel på hvornår i måneden dette skal gøres, alt efter hvor stor din virksomhed er.

Er din virksomhed stor eller lille?

En stor virksomhed betegnes ved følgende:

– AM bidrag over 250.000 kr. pr. år.

– A-skat over 1.000.000 kr. pr. år.

 

En lille virksomhed betegnes ved følgende:

– AM bidrag under 250.000 kr. pr. år

– A-skat under 1.000.000 kr. pr. år

Ændrer din virksomhed sin status som enten stor eller lille virksomhed, skal du huske at tjekke de nye indberetningsfrister og betalingsfrister ultimo oktober.

Er din virksomhed stor, skal indberette den 28. Februar 2020.

Er din virksomhed lille, skal du indberette den 10. Februar 2020.

Før du indberetter til skat

Før du indberetter til skat, skal du have styr på begreberne: lønperiode og dispositionsdato (udbetalingsdato).

Lønperiode: den periode som medarbejderen har optjent løn i. Mange virksomheder anvender perioden: d. 20. i den ene måned til d. 19. i næste måned, altså de anvender ikke en kalendermåned.

Dispositionsdato: den dato, hvor den udbetalte løn vil være disponibel for medarbejderen. Denne dato afgører hvilken afregningsperiode lønindberetningen tilhører.

Indberet løn til skat – Hvordan?

Der er forskellige måder du kan indberette a-skat og AM bidrag til skat. OB revision kan med vores dygtige certificerede revisorer og bogholdere være behjælpelig med denne post, læs mere her.

Har din virksomhed sit eget lønsystem kan det gøres det via dette. Derudover an du anvende et lønbureau eller gøre det selv via eIndkomst.

Indberet løn til skat

Ønsker du at gøre det selv via eIndkomst, er det egentlig meget simpelt.

Start med at logge ind på TastSelv Erhverv og vælg ‘ansatte’.

Vælg herefter ‘eIndkomst/CPS’

Vælg ‘indberette/forespørge’

Du kan nu indberette til skat.

En måned uden løn?

Er der en måned, hvor der ikke skal udbetales løn, skal der stadig indberettes til skat. Der skal laves en nulangivelse. Det gør du samme sted som du indberetter – altså via et lønsystem, et lønbureau, din revisor eller selv på eIndkomst.

Særlige regler ved indberetning

Ægtefæller: Er din ægtefælle medarbejder i din virksomhed er der nogle særlige regler som er gældende. Du må højst overføre 50% af overskuddet (max. 246.400kr.). Denne overførsel skal der ikke trækkes a-skat fra. Dog kan du kun gøre dette hvis:

  • Ægtefællen har arbejdet 3-4 timer hver dag
  • Ægtefællen ikke får løn af virksomheden
  • I levede sammen da indkomståret sluttede
  • Der ikke er et misforhold mellem indtægt og arbejdsindsats

Børn som medarbejdere: Arbejder dit barn i virksomheden, skelnes der på alderen af barnet. Er barnet under 15 år, skal der ikke betales skat og lønnen kan ikke trækkes fra som en driftsudgift. Er barnet over 15 år, skal der trækkes a-skat og AM bidrag fra lønnen. Du kan også trække lønnen fra som en driftudgift.

Barsel, orlov eller ledighed

  • Barsel: Har du en medarbejder på barsel, og udbetaler du løn under barsel, eller supplerende løn under barsel skal du altid trække a-skat og AM bidrag fra lønnen.
  • Orlov: Har du en medarbejder som er på orlov som du udbetaler løn til, skal du trække a-skat og AM bidrag fra lønnen – også selvom du får refusion.
  • Ledighed: Den første og anden ledighedsdag, skal der trækkes a-skat fra dagpengegodtgørelsen. Der skal ikke trækkes AM bidrag.

Artister, musikere og skuespillere: Normalt er der tale om B indkomst for musikere, artister, solister og skuespillere, og derfor skal der ikke trækkes a-skat fra vederlaget. Er der dog tale om forhold som har en varighed længere end 3 dage, skal der trækkes a-skat af beløbet.

Medarbejder i udlandet: Er medarbejderen skattepligtig i Danmark, skal der trækkes normal a-skat og AM bidrag fra lønnen. Er medarbejderen ikke skattepligtig i Danmark, skal du ikke fratrække a-skat og AM bidrag fra lønnen.

Kunne du tænke dig et uforpligtende tilbud på lønkørsel?