IVS til ApS

Kort om IVS til ApS

Det er blevet tid til at omdanne dit IVS til ApS. Den 1. Januar 2014 blev det gjort muligt at oprette et iværksætterselskab, også bedre kendt som IVS. Denne virksomhedsform har været meget populær, idet den kun koster én krone i oprettelse. Desværre er denne virksomhedsform ved at blive udfaset. Det betyder at en lang række virksomheder skal til at omdannes eksempelvis fra IVS til ApS.

I dette indlæg kan du finde information om hvordan du kan ændre din virksomhedsform, samt vigtige datoer og vilkår som gør sig gældende når du skal ændre dit selskab fra IVS til ApS. 

Hvad er IVS

 • Intro til IVS

IVS eller iværksætterselskab, er en virksomhedsform som har til hensigt at give muligheder for små iværksættere, med en lille kapital, at oprette sig i CVR registeret. 

 • Fordele ved IVS

IVS er/var en fantastisk virksomhedsform, som har givet en masse iværksættere muligheden for etablere og udvikle sin starup-virksomhed. Én af sådan virksomheder er OB Revision. Ordningen gjorde det muligt for små iværksættere, med en god idé, som ikke havde den nødvendige kapital, at opnå samme fordele et som ApS. Endnu en fordel med IVS var at man kun hæfter for oprettelses beløbet, 1 kr. 

 • Ulemper ved IVS

Desværre sluttede ordningen mandag den 15. april 2019. Alle IVS registeret virksomheder skal have ændret deres virksomhedsform seneste 2 år efter ordningen sluttede, hvilket vil sige den 15. April 2021.  Dog er fristen udskudt til den 15. Oktober 2021.

I den sammenhæng skal alle virksomheder som er omfattet af IVS være omdannet inden den førnævnte dato (den 15. Oktober 2021), ellers vil ens firma blive opløst jf. erhvervsstyrelsen – opløsning af iværksætterselskaber. Derfor anbefales det at man overgår fra IVS til ApS da det som umiddelbart er den eneste nærliggende løsning for at omdanne selskabsformen.

Hvad er ApS 

 • Intro til ApS

ApS eller anpartsselskab, er en virksomhedsform som bygger på at man ejer en part af virksomheden, derfor anpart. Idéen er at anpartshaveren eller anpartshaverne kun hæfter for indskudsbeløbet. I mange år har Indskudsbeløbet været 50.000 kr. men er nu sat ned til blot 40.000 kr.

 • Fordele ved ApS

Der er mange fordele ved ApS. En af de helt klare fordele er, at man “kun” kan blive hæftet for indskudsbeløbet (50.000 kr. eller 40.000 kr.). Kapitalen som er blevet indskudt danner nemlig grundlaget for virksomhedens etablering, og kan derfor kun hæfte for dette (hhv. 50.000 kr. eller 40.000 kr.). 

For nogle virksomheder er det velset at have et samarbejde med et anpartsselskab. Det kan der være flere grunde til hvorfor, visse virksomheder værdsætter et samarbejde med ApS, frem for en enkeltmandsvirksomhed. Dette kan blandt andet skyldes, at der kan være langt flere penge i virksomhed, herunder de førnævnte 50.000 kr eller 40.000 kr. for at kunne lade sig oprette. Derudover er der en række krav til ApS, som i reglen giver det indtryk at der er tale om en større og mere overvåget virksomhed. Dette er naturligvis ikke altid tilfældet, da mange, især enkeltmandsvirksomheder, normalt er drevet af én enkelt person, og alt andet lige ejeren selv som varetager virksomheden.

 • Ulemper ved ApS

Som umiddelbart er der ikke nogen synderlige ulemper ved ApS. Det skal dog tages med forbehold, idet man ikke må glemme at der stilles visse administrative krav til et ApS, som ellers ikke er tilfældet for enkeltmandsvirksomheder. Disse krav er opstillet nedenfor (se under “krav til ApS”). Disse krav medfører alt andet lige, mere arbejde for direktionen, idet de skal bruge mere tid på at forstå og efterkomme reglerne.

 

Krav til ApS

Inden du opretter et ApS, skal du være opmærksom på at der er visse krav som skal være opfyldt. Der findes flere krav til oprettelsen og  opretholdelsen af ApS, hvilket desværre er for omfangsrigt til at blive gennemgået i dette indlæg. Vi har derfor lavet en kort oversigt nedenfor med nogle af de ting som skal overholdes. Ønsker du at vide mere om kravene til ApS, kan du finde det HER.

 • Anpartsselskabet skal have indskudt 40.000 kr. i startkapital.
 • Der skal føres årligt regnskab, hvilket skal indleveres digitalt.
 • jf. selskabsloven, skal virksomheden fører det man kalder ejerbog over samtlige ejere og panthavere. Derudover skal der registreres legale og reelle ejerforhold. 
 • det er et krav til anpartsselskaber, at der skal være en direktion. Dette må gerne blive suppleret med 
 • Ejeren skal være fyldt 18 år, og må ikke være umyndiggjort, være under rekonstruktion eller gået konkurs. 
 • Der skal lave være et stiftelsesdokument (hertil flere krav som skal opfyldes)
 • Det skal være et sæt vedtægter for virksomheden, en gudie til disse kan findes på virksomhedsguiden

Hvordan omdanner man sin virksomheder fra IVS til ApS 

Når du skal omstille din virksomhed, er det nærliggende at omdanne sig til et ApS. Når du skal omdanne din virksomhed fra IVS til ApS, kan dette blandt andet ske over Virk.dk.

I den sammenhæng er der en række forhold, som skal adresseres inden du foretager omdannelsen. Jævnfør ovenstående, bør det stærkt overvejes at lade sig rådgive med folk, som har erfaring på området. Hos OB Revision står vi klar til at hjælpe dig og din virksomhed med at omdannelsen fra IVS til ApS. Du er velkommen til at læse mere om vores services og rådgivning, HER. Dette anbefales kraftigt idet der kan opstå alvorlige fejl og problematikker ved omdannelsen. 

Vores mening om IVS til ApS

IVS var en god løsning for mange startups, som ønskede at etablere et nyt selskab med en vis sikkerhed, uden de store økonomiske udfordringer som ellers ville være forbundet med fx. ApS. Desværre er ordningen ikke længere aktiv, hvilket betyder at de eksisterende iværksætterselskaber skal omdannes.  Sidder du med en lille drøm om at opstarte en ny virksomhed, skal du vælge en anden selskabsform. Vi anbefaler derudover at du hurtigts muligt for omdannet dit IVS til ApS. Afslutningsvis, anbefaler vi at du får en professionel til at hjælpe dig, da der flere ting som du skal tage højde for, inden du omdanner din virksomhed.

Hvis du lejer med tanken om at starte ny virksomhed, og du ikke endnu ved hvilken selskabsform der er mest egnet for dig, er du mere end velkommen til at kontakte os. 

Kontaktformular