Leje af erhvervslokaler

Introduktion til leje af erhvervslokaler.

Står du og skal opstarte en ny virksomhed, eller ønsker at flytte til lokaler som er bedre egnet til dit behov? I så fald kan det overvejes at leje af erhvervslokaler frem for at købe. Har du styr på de vigtigste fordele og ulemper? Har du styr på de basale faldgrupper eller har du brug for en tjekliste? Har du behov for at vide mere omkring leje af erhvervslokaler, så læs mere her og bliv klogere.

Hvilke fordele ved leje af erhvervslokaler?

Det er helt klare fordele ved at vælge at leje af erhvervslokaler frem for at købe dem. Én af de helt klart fordele er at det, alt andet lige, ikke kræver den samme mængde kapital, som det kræver hvis man køber. Ved at benytte et mindre beløb til anskaffelse af erhvervslokaler vil man, alt andet lige, have et større rådighedsbeløb. Det øget tilrådighedsbeløb kan benyttes til andre ting, eksempelvis computere, telefoner, maskiner, værktøj mv. Leje af erhvervslokaler forholder sig i reglen således, at man betaler et mindre gebyr (fx. depositum) hvorefter man betaler en periodisk (fx Månedsvis).

Der er derudover andre fordele ved at vælge leje af erhvervslokaler frem for at købe. Man kan leje sig ind på steder som har bestemte faciliteter og forhold som imødekommer bestemte specifikationer. Eksempelvis, man ønsker at åbne et autoværksted, kunne man med fordel leje lokaler som i forvejen indeholder en autolift.

Yderlige fordele er at man kan opnå fælles faciliteter, som ellers ville være for dyrere at have i egne lokaler. Eksempler på dette kunne være køkkenfaciliteter, personalegoder såsom kaffe, snacks, rengøring, toiletartikler mv. Det er i den anledning vigtigt at overveje hvorvidt god personalepleje kan føre til mere motiverede medarbejdere. Dette kan bidrage til at holde medarbejdere i længere tid, give dem lysten til at arbejde mere produktivt.

 

Den positive værdi

Derudover er den værdiansættelse, som er i ejendommen for dit vedkommende mere eller mindre beskyttet i form af evt. recession, hvilket skal forstås på to måde. Først, skulle værdien på ejendommen falde, har det som umiddelbart ingen indflydelse på din leje. For det andet har du muligheden for hurtigt at komme ud af lejen, hvis der skulle opstå en lignede situation som finaskrise i 2008, hvor boligmarkedet var hårdt ramt.

Afslutningsvis er der også drift momentet. I din lejeaftalte kan der være mulighed for dig, at få indarbejdet en aftale som kan give dig fordelene at hvis noget går i stykker eller er slidt, fx. faldstammer, trapper, gulve mv. skal udlejeren betale det. Derved skal du ikke tænkte på nogen uforudsete omkostninger.

Hvilke ulemper er der ved leje af erhvervslokaler?

Hvis du vælger at leje erhvervslokaler frem for at købe dem kan du risikere, at det kan være dyre på sigt med de faste omkostninger jf. husleje, da den periodisk betaling kan være lidt højere end hvis man havde ejet ejendommen. Derudover er den værdi man lægger i bygningen, herunder pris vurderingen på ejendommen stiger, kan man ikke nyde godt af hvis den stiger. 

I tilfælde af at du gerne vil optage et lån, kræver det som regel hvis form for indskud, samt noget man skal stille som sikkerhed, eksempelvis en ejendom. Dette kan gøre det svære for dig at optage lånet, idet du har lejet ejendommen frem for at købe den.

Den negative værdi

På samme måde som det er en fordele ved at foretage leje af erhvervslokaler som i forvejen har de nødvendige faciliteter, kan det i nogle tilfælde bedre kunne svare sig at købe fra nyt, hvortil der er mulighed for at selv at anlægge de nødvendige faciliteter, der skal til for at få virksomheden som at drive det optimalt. Denne løsning er, alt andet lige, dyrere på kort sig, men kan formenligt blive billigere over en længere periode. Det er derfor vigtigt at du snakker med din økonomiske rådgiver, for at finde frem til hvornår det kan svare sig for dig at købe frem for at leje erhvervslokaler.

Som regel har din udlejer forpligtelsen for at vedligehold bygningen. Der kan dog være opstå uenigheder om hvor stort et omfang vedligeholdelsen af bygnings skal være, herunder hvor ofte der skal males, vedligeholdelse af udendørs arealer mf. Hvis disse kriterier ikke bliver imødegået, kan det have en påvirkning på den type af virksomhed du forsøger at skabe. 

Afslutningsvis er der virksomheder som ønsker en hvis form for diskretion, hvorved men eksempelvis arbejder med følsomme data. 

Hvornår vil det kunne svare sig at leje erhvervslokaler frem for at købe?

Det vil kunne svare sig hvis lejeprisen, lejeperioden, flexibiliteten og faciliteten er mere fordelagtig end hvis du køber erhvervsejendomme. Dvs. at du skal se på totalomkostningerne, der vil være forbundet med leje af erhvervslokaler. Det du og din virksomheden beskæftiger sig med, skal være i overensstemmelse med de aktiviteter som skal udføres. Lokationen skal også overvejes. det giver næsten sig selv at hvis man ønsker at drive tømrervirksomhed i Nordjylland, men ens værksted er på Falster, ikke rigtig giver nogen mening. I den sammenhæng skal man tænke på om den forretnings man ønsker at drive har den rigtige placering.

Eksempelvis er der en del virksomheder, som lejer sig ind i en ejendom, hvortil de kan åben en butik. I dette tilfælde ville det give meget lidt mening at købe en større ejendom for at åbne en lille købmand eller blomsterforretning. I den sammenhæng vil man ofte kunne finde butikslokaler med mulighed for at leje i den lokale hovedgade. 

Inden du træffer den endegyldige beslutning, anbefales det at du kontakter din økonomiske rådgiver. Derved kan du lægge et budget, der vil være den bedste løsning for din situation. 

Tjekliste:

Nedenfor har du en hurtig tjekliste, for hvad du som minimum skal overveje inden du vælger leje af erhvervslokaler. Det skal derudover understreges, at det altid er en god idé at lade sig vejlede af sin økonomiske rådgiver. 

  • Lejeperiode
  • Pris
  • Lokation
  • Størrelse
  • Faciliteter
  • Inventar
  • Bygnings stand (og udseende) 
  • Offeromkostninger (kunne du have haft brugt dine penge bedre?)

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, eller behov for økonomisk rådgivning, er du mere end velkommen til at kontakte os via den nedenstående kontaktformular.