Introduktion til blogindlægget Lønbogholder

Bogføring af løn er et vigtigt element i ens regnskab. Dog er det en meget kompleks opgave, hvis man ikke er sat grundigt ind i reglerne. Ønsker man blandt andet mere tid til at fokusere på sine kernekompetencer, kan man gøre brug af en ekstern lønbogholder. Læs nedenstående blogindlæg for at blive klogere på bogføring af løn og om det måske er nyttigt for netop dig at gøre brug af en ekstern lønbogholder.

Hvorfor skal man bogføre løn?

Det er et vigtigt element i virksomheders regnskab og overordnede strategi, at få styr på bogføring af løn. Det gælder uanset størrelsen på virksomheden. På den måde sikre man et overblik over sit regnskab, så man altid har et overblik over, om der er penge på ens erhvervskonto til at dække sine omkostninger mv. Bogføring handler overordnet set om, at få et overblik over alle sin virksomheds transaktioner. Derudover er det naturligvis for at sikre sine medarbejdere den korrekte udbetaling.

SKAT eller en anden myndighed har til enhver tid ret til at se ens bilag, hvilket er en anden grund til at man bogfører. Ifølge bogføringsloven skal man sørge for at opbevare alt regnskabsmateriale i minimum 5 år.

Hvordan bogfører man løn?

En lønseddel fungerer som en kvittering for lønmodtageren, som alle lønmodtagere har krav på. Lønsedler til medarbejderne udarbejdes månedligt, og varierer fra lønmodtager til lønmodtager. Indholdet afhænger af de forskelliges ansættelsesforhold og stilling. Det kommer eksempelvis an på hvilket skattekort man har valgt, pensionsbidrag mv.

For at kunne bogføre løn, forudsætter det først og fremmest, at man har styr på nogle grundlæggende begreber og vigtige datoer:

 

Bruttoløn

Den samlede løn før man fratrækker pension, A-skat mv.

 

Nettoløn

Den løn man får udbetalt, når alt er fratrukket

 

ATP-bidrag

ATP-bidrag er en ekstra pension, som er en lovpligtig pensionsordning for alle medarbejdere, når følgende betingelser er opfyldt: man skal være lønmodtager, være fyldt 16 år, arbejde minimum  9 timer om ugen samt arbejde i Danmark eller være ansat af en dansk arbejdsgiver

 

Debetkonto

Dette er en konto, hvor alle virksomhedens udgifter registreres, hvilket vil sige at et højt tal her vil være ensbetydende med høje udgifter. Når man foretager overførelser fra denne konto, siger man at beløbet krediteres.

 

Debet

I forhold til bogføring af løn består dette af løn, ATP mv.

 

Kreditkonto

Denne konto er en inaktiv konto, som giver et billede over virksomhedens gæld. Foretages en overførsel fra denne konto, kaldes det at debitere. 

 

Kredit

I forhold til bogføring af løn består det af nettoløn, skyldig ATP, skyldig AM bidrag samt skyldig A-skat.

 

Vigtige datoer

Omkring d. 10 i måneden trækkes AM-bidrag samt A-skatter, mens ATP og feriepenge trækkes omkring d. 17 i måneden hvert kvartal. Omkring d. 17 i måneden efter et kvartal trækkes barsel, arbejdsmarkedets erhvervssikring, arbejdernes uddannelsesbidrag, lønmodtagernes feriemidler administrationsbidrag, arbejdsmarkedets fond for udstationerede samt finansieringsbidrag.

For at bogføre et lønbilag, skal man som det første have et bogføringsprogram. Som nævnt i det overstående skal man have styr på debet og kredit samt have en kontoplan med relevante konti som eksempelvis ATP-bidrag mv., før man kan bogføre løn. Man skal sørge for, at lønsystemet automatisk sender de forskellige poster ind i regnskabssystemet, og derefter skal man sørge for at koble dem sammen. Når banken trækker pengene, opretter man posteringen i regnskabssystemet, og indsætter de relevante beløb i debet samt kredit kontiene.

Hvis man kommer igennem en måned, hvor der ikke bliver udbetalt løn, er det vigtigt at man nul indberetter, altså at man stadig indberetter løn. Det er naturligvis vigtigt at indberette til tiden, grundet skatter mv.

Hvad er en lønbogholder?

En lønbogholder er en professionel indenfor lønadministration, som har styr på alle regler mv. for udarbejdelse af lønsedler mm. En lønbogholders vigtigste opgave er, at udarbejde korrekt løn til virksomhedens medarbejdere, til tiden.  

Hvornår er det nyttigt at benytte sig af en ekstern lønbogholder?

Administration af løn kan være meget tidskrævende, hvis man ikke er sat ordenligt ind i reglerne. I forbindelse med udarbejdelse af lønsedler kan der nemt opstå fejl, da der findes rigtig mange regler indenfor dette. Det er virksomhederne, som har hovedansvaret for, at lønadministrationen håndteres korrekt. Man kan derfor, som virksomhed risikere ekstra omkostninger, hvis der er fejl i lønsedlerne, hvilket kan blive meget dyrt. En lønbogholder er med det sagt en god idé, hvis man ønsker at bruge mere tid på sine kernekompetencer og for at sikre sine medarbejdere den korrekte udbetaling, da det er en kompleks post selv at stå for, som kan ende med at blive dyrt, hvis det ikke udføres korrekt.

Desuden kan der være mange andre situationer, der gør, at man kan vælger at benytte en ekstern lønbogholder. Det kan eksempelvis være, at man oplever et øget arbejdspres i en periode, en medarbejder bliver sygemeldt mv. Så i stedet for at have en eller par ansatte i virksomheden til at varetage denne opgave, som man er meget afhængige af, så er det mere sikkert at benytte en professionel udefra, hvor de som regel sidder flere til, at kunne tage over og hjælpe i tilfælde af sygdom mv.

Hvorfor OB Revision

Hos OB Revision har vi helt styr lønadministration, og står klar til at varetage denne post for dig.

Vi sørger for, at alle lønsedler bliver udarbejdet korrekt, og at alle poster bliver opstillet, som det skal mv. Der tages naturligvis højde for SKAT, ATP, feriekonto mm. Vi er opdateret på love, og er vant til at løse komplekse opgaver. Vores erfarne medarbejdere kender desuden de mange lønsystemer på markedet. Hos OB Revision er vi flere til at varetage denne opgave for dig. På den måde hjælper vi din virksomhed med, at blive mindre sårbar overfor sygdom, organisationsændringer mv. Hos OB Revision tilbyder vi desuden yderst konkurrencedygtige priser, hvor alle har mulighed for at være med.

Vi tilbyder lønadministration som en samlet løsning med eksempelvis bogføring eller som en del af vores ”all inclusive” løsning, hvor vi varetager alle dine revisionsposter, til en samlet pris. Denne løsning er en skræddersyet løsning, så den imødekommer netop dine behov, og kan ofte betale sig økonomisk, samt letter arbejdet, da alt bliver samlet under ét tag.

Kontakt

Ønsker du at OB Revision skal håndtere din løn, eller vil du høre mere om vores pris, procedure mv., kan du læse mere under vores ydelser Administration af løn på vores hjemmeside eller kontakte os via kontaktformularen, hvorefter du vil modtage et telefonopkald indenfor 48 timer af en af vores konsulenter.

[contact-form-7 id=”413″ title=”Kontaktformular 1″