Lukning af virksomhed

Kort om lukning af virksomhed

Hver gang en virksomhed lukkes, betyder det en ende på en æra. Lukning af virksomhed er ikke en spøg. Der er mange ting man skal tage med når man afvikler sin virksomhed. I dette indlæg vil vi gennemgå nogle af de ting som du skal huske inden du lukker din virksomhed, og råd til hvordan du måske kan undgå lukning af virksomheden. Lukning af virksomhed kan ske på forskellige måder. Der findes flere luknings typer, men for at simplificere fokuserer vi på termerne frivillig lukning og konkurs. Det er mange løsninger og muligheder for hvordan, man kan foretage lukning af virksomhed. I dette indlæg vil vi foruden selve lukningen af virksomheden, også komme ind på ting man kan gøre for at undgå lukning. Hvis du står med en lukning, står vi klar til at hjælpe. Du er altid velkommen til at kontakte os via kontaktformularen i bunden af teksten. 

Grunde til at virksomheder lukker

Som nævnt ovenstående, er der to former for lukninger; Frivillig lukning og konkurs. Der findes forskellige årsager til hvordan man havner i de forskellige situationer. Vi kommer desværre ikke til at kunne gennemgå dem alle i dette indlæg. Derfor, har vi udvalgt 3 grunde som enten direkte eller indirekte har medført eller delvis medført en lukning. 

  • Manglende kapital, er en af de helt klare grunde til at en virksomhed skal lukke. Mangler man kapital, kan man ikke betale sine regninger, anskaffe nye materialer eller modernisere sig for at kunne følge med branchen. 
  • Manglede kunder, kan skyldes dårlig markedsføring af ens produkt eller/og firma. Derudover skal man overveje, om der er en reel efterspørgsel på ens produkt.  
  • Forkert budgettering, hænger delvis i tråd med de to ovenstående grunde. Hvis ens forventninger ikke stemmer tilnærmelsesvis overens med de faktiske udgifter, kan man sidde fast med en række ukurante aktiver, ubetalt gæld og manglende lønudbetalinger. 

Tvangsopløsning

Lukning af virksomhed er i forvejen en ubehagelig ting at skulle gå igennem. En tvangsopløsning betyder at virksomheden ikke lever op til sine forpligtigelser. Hvis virksomheden bliver erklæret insolvent, giver det muligheden for enten rekonstruktion eller tvangsopløsning. Hvis en rekonstruktion ikke syntes muligt, vil man se ingen anden udvej end begære virksomheden konkurs. 

Står man med en konkurs, er der mange regler som gør sig gældende. Først skal man gøre konkursboet op. Det betyder at man skal finde ud af hvilke aktiver der er i virksomheden, således man kan betale sine kreditorer så vidt muligt. Det er Erhvervsstyrelsen som beslutter om en virksomhed skal tvangsopløses, hvorefter sagen bliver sendt til skifteretten, hvorved sagen bliver gennemført.

Hvordan kan man forebygge lukning af sin virksomhed?

Der er mange måder hvorpå du kan forebygge lukning af virksomhed.

Derfor har vi lavet en kort liste over ting som du kan gøre for at forebygge en lukning.

  • Lav en business model canvas. Ved at udarbejde en ordentlig forretningsmodel, er du alt andet lige meget bedre stillet til at kunne gennemskue om forretningsidéen vil kunne bære frugt. 
  • Brug ikke alle pengene på en gang. Selvom du måske har en fin mængde kapital i virksomheden, ved du ikke hvornår der kommer en uforudset omkostning. 
  • Slå ikke et større brød op, end du kan bage. Det lyder som et gammelt husmoderråd, men det er ikke noget dårligt råd. Lav altid en afvejning om hvorvidt, virksomheden har de fornødne egenskaber til at kunne udføre opgaven. Husk, fordi det er en stor opgave, er det ikke nødvendigvis den opgave, som er mest profitabel.

Rekonstruktion

Rekonstruktion er en løsning som foreligger visse virksomheder, hvorved der er mulighed for at dele af virksomheden kan reddes. Idéen er, at man gør et forsøg på at få dele af virksomheden til at fortsætte, således man kan gøre selskabet til en sund forretning igen.  Rekonstruktionen er et samarbejde mellem skifteretten og virksomhedens kreditorer. Fordelen ved denne løsning er at man fra kreditorernes side kan få en mulighed for at give virksomheden en ny chance for at kunne betale deres gæld. Derudover behøver skifteretten ikke, at gennemføre en længere konkursbehandling, som både kan gå hen og blive et dyrt og omfattende projekt. Hvis skifteretten og kreditorerne ikke finder en løsning, må man fortsætte konkursbehandlingen, hvilket ultimativt vil betyde lukning af virksomheden. Det er i reglen større virksomheder som får muligheden for rekonstruktion. Mindre virksomheder har for få aktiver forbundet, til at rekonstruktion vil være en rentabel løsning.

Salg af virksomhed

Er din virksomhed kommet ud i økonomiske udfordringer, kan det være en fordel at sælge den. Fordelen ved dette, er at en anden person eller selskab kan købe sig adgang til den opkøbte virksomheds lokaler, inventar, kunder, ansatte, biler mv. 

I forhandlingerne mellem en køber og den salgsparate virksomhed, aftales det indbyrdes hvilke elementer af firmaet man ønsker at opkøbe. Der er så at sige, ingen hindring for at investoren kun ønsker at købe navnet på selskabet. Derved ikke er alle øvrige aktiver i virksomheden stadig fredet. De kan som sådan godt fortsætte under nyt navn, såfremt aftalen med investoren gør det muligt. Man kan i et virksomhedssalg, tilbyde investoren muligheden for at få en reduktion i prisen, såfremt de også køber gælden. Denne løsning er ofte benyttet, da det alt andet lige er kreditorerne og de ubetalte regninger, som tvinger en virksomhed i konkurs.

Frivillig lukning af en virksomhed

Der er mange måder hvorpå man kan lukke sin virksomhed. Det kan blandt andet ske ved at man som solvent (frivilligt) laver en likvidation, eller ved betalingserklæring. Definitionen på en virksomhed som er solvent, betyder at den er i stand til betale sine regninger, dvs. efterlever sine økonomiske forpligtelser. 

Hvis du logger ind virk.dk, kan du under selvbetjening → Luk virksomhed, lukke virksomheden. Det skal dog bemærkes at der er en del forarbejde som skal gøres inden. Det anbefales at du tager kontakt til din revisor eller anden regnskabskyndige person, med kendskab til lukning af virksomhed, til at enten gøre det for dig, eller vejlede dig. 

Vores mening om lukning af virksomhed

Vi er naturligvis kede af, hver gang en virksomhed lukker. Men det er desværre en realitet, at nogle virksomheder må dreje nøglen om. Vi ønsker at man gør sit ypperste for at undgå virksomhedslukning, dog er det ikke altid en mulighed. For at sørge for at ens virksomhed bliver lukket på en sober måde, anbefaler vi at man så vidt muligt kontakter en regnskabskyndig person, med erfaring og kompetencer, til at kunne lukke virksomheden. 

Her hos OB Revision, besidder vi egenskaberne til at kunne foretage en lukning af virksomhed. Hvis du er interesseret i at vide mere om lukning af virksomhed, eller ønsker at få et uforpligtende tilbud, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du kan fange skrive til os via kontaktformularen nedenfor, sende os en E-mail på kontakt@obrevision.dk eller via vores telefonnummer 29 63 87 68

Kontaktformular