Momsindberetning
Moms og Momsindberetning

MOMS & MOMSINDBERETNING

Momsindberetning » Få hjælp til momsindberetning af dygtige revisorer med over 40 års erfaring

Vil du slippe for at bruge tid på moms & momsindberetning,
så du kan bruge din tid, på det du er bedst til?

HØJESTE KVALITET

Vores dytige og kompetente revisor og bogholdere besidder som altid minimum samlet set 40 års hands-on erfaring.  

BILLIG PRIS

Spar gennemsnitligt 25-40% på os over andre revisionshuse. Vores revisor og bogholder løsninger koster i gns. 500 kr eks moms i timen (afhængig af behovet)

FLEKSIBLE LØSNINGER

Vi tilpasser os din unikke forretning og sikrer din tilfredshed i gennem god kommunikation, fleksible løsninger og et tæt samarbejde.     

Hvad er momsindberetning?

Momsindberetning er den proces, hvorved en virksomhed registrerer sin moms på SKAT’s websted. Dette skal ske månedligt, kvartalsvis eller halvårligt, afhængigt af virksomhedens omsætning.

En momsangivelse er identisk med en virksomhed, der indgiver en momsangivelse på SKAT’s websted. I angivelsen angives det momsbeløb, som virksomheden har betalt på køb og salg i en bestemt momsperiode.

Som navnet antyder, er en momsangivelse en erklæring om en virksomheds moms for en bestemt periode. Erklæringen indeholder en samlet momsberegning for alle køb og salg foretaget af din virksomhed. Du giver tallene til SKAT.

Indkøbsmomsen anvendes på alle momsfritagne varer og tjenesteydelser, som din virksomhed modtager, mens salgsmomsen anvendes på momsfritagne varer og tjenesteydelser, som din virksomhed sælger.

momsindberetning

Brug for hjælp til momsindberetning?

 • ✔️ Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • ✔️ Lav pris - spar op mod 25-40%
 • ✔️ Fleksible løsninger, tilpasset din forretning

Hvad er proceduren for indgivelse af momsangivelse?

Momsindberetning sker ved at indsende en beregning til SKAT af det samlede momsbeløb, som din virksomhed skal betale. Dette beregnes ved først at registrere virksomhedens købsmoms og salgsmoms ultimo perioden. Købsmomsen, alternativt kaldet virksomhedens indgående moms, er det momsbeløb, som en virksomhed skal betale ved køb. Det momsbeløb, som en virksomhed skal opkræve ved salg af sine varer, kaldes salgsmoms.

Når du har registreret disse beløb, skal du trække købsmomsen fra salgsmomsen for at få virksomhedens samlede momsfrie værdi.

Udfyld momsangivelsen på SKAT.dk, hvor du logger ind under “TastSelv Erhverv” i øverste højre hjørne. Når du er logget ind, vælger du ‘Moms’ i menuen til højre, hvor du skal indtaste alle de nødvendige oplysninger.

Hvem skal indsende en momsangivelse?

Moms skal normalt anvendes, hvis du driver en virksomhed, der sælger varer eller tjenesteydelser. Det betyder, at alle varer og tjenesteydelser skal være momspligtige. Som følge heraf skal du også indberette din moms til SKAT. Selv om dette gælder for langt de fleste virksomheder, er der nogle undtagelser.

Denne kategori omfatter finansielle institutioner såsom banker og kreditforeninger, sundhedsudbydere såsom læger, psykologer og andre terapeuter samt virksomheder, der tilbyder træning og andre former for uddannelse.Momsregistrering er obligatorisk for virksomheder med en årlig omsætning på over 50.000 DKK. Virksomheder med en årlig omsætning på under 50 000 DKK kan derimod vælge at indberette moms, men er ikke forpligtet til det.

Hvor ofte skal jeg indberette moms?

Hvor ofte din virksomhed skal indberette moms, afhænger af dens størrelse. Hvis din virksomhed er ny, skal du, uanset omsætningen, indberette moms hvert kvartal i mindst halvandet år. I det følgende er de forskellige intervaller angivet:

 • Omsætningen er mellem 0 og 5 mio. kr. Der skal indberettes moms hvert halve år.
 • Omsætningen ligger mellem 5 og 50 millioner DKK. Der kræves kvartalsvis momsindberetning.
 • Momsindberetning skal ske hver måned for virksomheder med en omsætning på mindst 50 mio. kr.

Hyppigheden af momsindberetningen afhænger i høj grad af din virksomheds størrelse. Derfor er det ikke alle danske virksomheder, der skal indberette moms på samme måde. De er dog alle forpligtet til at indsende kvartalsvise momsangivelser.

Momsen beregnes halvårligt. Hvis din årlige omsætning er mellem 0 og 5 millioner dollars, skal du indberette moms en gang hvert halve år. Efter afslutningen af regnskabsperioden har du ca. tre måneder til at indberette og betale moms.

Momsen beregnes hvert kvartal. Hvis din virksomhed har en årlig omsætning på 5-50 mio. kr. skal du indsende momsangivelser hvert kvartal. Du har ca. halvanden måned fra regnskabsperiodens afslutning til at indberette og betale eventuel skyldig moms.

Moms opkræves på månedsbasis. Hvis din virksomhed har en årlig omsætning på 50 mio. kr. eller mere, skal du indberette din moms månedligt. Regelmæssig indberetning sikrer, at du ikke pludselig står med en stor SKAT-gæld. Du har kun ca. en måned her i landet til at indberette og betale din moms.

Uanset indtjening står nystartede virksomheder over for unikke regler. I det første halvandet år eller længere skal en nystartet virksomhed indberette moms til SKAT hvert kvartal. Derefter kan de anmode om en halvårlig indberetningsperiode.

momsindberetning

Brug for hjælp til momsindberetning?

 • ✔️ Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • ✔️ Lav pris - spar op mod 25-40%
 • ✔️ Fleksible løsninger, tilpasset din forretning

Hvordan skal jeg udfylde en momsangivelse?

Når det er tid til at indberette moms, skal du gå ind på SKATs websted og indtaste dine momsopgørelser for køb og salg under TastSelv Erhverv.

Derudover kan du få mere at vide om indberetnings- og betalingsfrister på SKAT’s websted. Det er vigtigt, at du overholder alle gældende momsfrister. Du risikerer at få en bøde, hvis du ikke gør det, da SKAT er forpligtet til at beregne din moms.

Moms Perioder

Hvor ofte du skal indberette moms, afhænger bl.a. af omfanget af din virksomhed. Som virksomhed skal du indsende månedlige, kvartalsvise eller halvårlige indberetninger. Nedenstående tabel opsummerer tærskelværdierne for de forskellige indberetninger.

Hver sjette måned: Hvis SKAT vurderer, at din virksomheds årlige omsætning er mellem 0 og 5 mio. kr., skal du ikke indberette moms mere end én gang hvert halve år. Før du søger om godkendelse til at indberette moms halvårligt, skal nystartede virksomheder indberette kvartalsvis i mindst 1,5 år. Du har ca. tre måneder efter regnskabsperiodens afslutning til at indberette og betale.

Kvartalsvis: Hvis din årlige omsætning er på mellem 5 og 50 mio. kr. skal du indberette moms fire gange om året. Generelt skal nyoprettede virksomheder indsende kvartalsvise indberetninger. Du har ca. 1,5 måned efter regnskabsperiodens afslutning til at indberette og betale.

Virksomheder med en samlet årlig omsætning på over 50 mio. kr. skal hver måned afregne moms med SKAT. Dette sker for at undgå, at virksomheden og SKAT oparbejder en betydelig udestående gæld. EU-salg uden moms skal også indberettes hver måned, medmindre andet er aftalt med SKAT. Du har ca. en måned til at indberette og betale efter regnskabsperiodens udløb.

Din momsperiode kan blive ændret efter skattemyndighedernes skøn.

I november kontrollerer vi, at din regnskabsperiode svarer til din momsangivelse for perioden 1. juli til 30. juni det foregående år.

Vi kan kun ændre din regnskabsperiode, hvis du tidligere har indberettet og betalt moms til tiden.

Hvis vi ændrer din faktureringsperiode, får du besked via e-mail i november. Ændringen træder i kraft den følgende 1. januar.

Hvis din virksomhed har købt elektronik (pc’er, telefoner osv.) fra en grossist mellem den 1. juli sidste år og den 30. juni i år og har anvendt reglerne om omvendt betalingspligt til at beregne omsætningsafgiften, indgår købet i beregningen af omsætningen med henblik på genregistrering for en anden regnskabsperiode. Dette beløb skal dog ikke medregnes i omsætningen.

På grund af Skattestyrelsens usikkerhed om beløbet, bedes du kontakte os, hvis du er blevet omregistreret for en kortere regnskabsperiode som følge af beløbet for omsætningsafgift inkl. reverse charge. Send en mail til Skattestyrelsen via fanen Kontakt på TastSelv Erhverv.

momsindberetning

Brug for hjælp til momsindberetning?

 • ✔️ Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • ✔️ Lav pris - spar op mod 25-40%
 • ✔️ Fleksible løsninger, tilpasset din forretning

Momsbøde for sen indberetning

Det er vigtigt at overholde momsperioderne; hvis du ikke overholder dem, kan det medføre en bøde på 800 kr. SKAT modtager de 800 kr. for at kunne beregne din momspligt.

På SKAT’s websted findes alle opdaterede frister for indberetning af moms i blå bokse med halvårlig afregning, kvartalsvis afregning, månedlig afregning og indberetning af EU-salgsdata.

Moms skal betales rettidigt.

Hvis du modtager en kvittering inden kl. 12.00 den dag, hvor fristen udløber, har du indgivet din momsangivelse rettidigt. Desuden vil beløbet blive trukket fra din konto denne dag.

Hvis du bruger TastSelv Business Supplier Service, skal betalingen være godkendt senest kl. 16.00 på arbejdsdagen før momsindberetningsfristen.

Moms i Den Europæiske Union

Der skal også indberettes moms til SKAT ved salg af varer og tjenesteydelser til EU-lande. Også selv om der ikke opkræves den sædvanlige moms på 25 % af salget. Når du køber en vare fra en momsregistreret virksomhed i et andet land, skal du indberette moms på transaktionen.

Indkøb er momspligtige, mens salg er momspligtige.

Momsregnskaber er opgørelser, der beskriver det momsbeløb, som en virksomhed har betalt ved køb, og det momsbeløb, som den har modtaget ved salg.

Forbrugermomsen bør ikke beholdes af virksomhederne, men af staten som indtægt. Det betyder, at virksomheden skal betale det momsbeløb, som kunden har betalt, til staten. Som følge heraf betaler virksomheden moms til staten for alt, hvad den sælger, og virksomheden modtager penge fra staten, hvis den køber mere moms, end den opkræver.

Skattemæssige frister

 • Husk på momsfristen den 1. juni.
 • Virksomheder, der indberetter og betaler moms kvartalsvis, skal gøre det senest den 1. juni 2021 for første kvartal af 2021.
 • Parlamentet har vedtaget flere lovforslag som reaktion på coronaviruset.
 • Som følge heraf er fristerne for indberetning og betaling af moms blevet forlænget.
 • Desuden er der ved flere lejligheder blevet optaget et momslån.
 • Visse virksomheder kan f.eks. være berettiget til et rentefrit lån, hvis de indsender deres skatter til tiden.
 • Du skal som regel registrere din virksomhed til moms som selvstændig erhvervsdrivende. Det sker via indberet.virk.dk. Du vil få udstedt et momsregistreringsnummer og en registreringsattest.
 • Mindre end 50.000 SEK i omsætning
  • Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, og dit momsfrie salg er mindre end 50.000 kr. i en 12-måneders periode, har du mulighed for at lade dig momsregistrere eller ej.
  • Selv hvis dit momspligtige salg er mindre end 50.000 kr., skal du, hvis du er momsregistreret, opkræve, indberette og betale moms, hvis du er momsregistreret.
 • Salg på over 50.000 kr.
  • Momsregistrering er påkrævet, hvis din virksomheds momspligtige omsætning overstiger 50.000 kr. i en 12-måneders periode.
  • Hvis du ved, at din omsætning vil overstige 50.000 kr., skal du registrere dig mindst 8 dage før du starter din virksomhed.
momsindberetning

Brug for hjælp til momsindberetning?

 • ✔️ Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • ✔️ Lav pris - spar op mod 25-40%
 • ✔️ Fleksible løsninger, tilpasset din forretning

Momsfrit salg

Hvis du sælger visse tjenesteydelser, er du fritaget for moms. I stedet betaler du normalt lønsumsafgift. Frie tjenesteydelser kan f.eks. være sundhedsydelser eller uddannelse.

Du kan både have momsregistreret og momsfritaget salg. Du kan sælge varer med moms, f.eks. cremer, og samtidig udføre momsfrie sundhedsbehandlinger.

Du skal kun betale moms på momspligtigt salg.

Særlige registreringer

I nogle tilfælde skal din virksomhed have en særlig registrering ud over den normale momsregistrering. Det gælder f.eks. i følgende tilfælde:

Din virksomhed køber varer fra lande uden for EU. Her skal du registrere dig som importør på indberet.virk.dk.

Din virksomhed lejer en ejendom ud til erhvervsformål og opkræver moms af lejen.

Brugt moms

Virksomheder, der køber og videresælger brugte varer, kan benytte sig af ordningen for brugtmoms. Du opkræver moms af fortjenesten og ikke af hele salgsprisen. Ordningen er frivillig.

Momsregistrering af konkursboer

Alle konkursboer, der viderefører og afvikler momsregistrerede virksomheder, skal momsregistreres. Kurator skal anmode om et SE-nummer for konkursboet via indberet.virk.dk på følgende måde:

 • Log ind på indberet.virk.dk (dig selv som kurator)
 • Download og print tilmeldingsblanket 40.001
 • Udfyld og underskriv registreringsformular 40.001
 • Send tilmeldingsblanket 40.001 med posten til Erhvervsstyrelsen
 • Søg efter momsnumre

Kontroller, om de danske virksomheder, du handler med, er momsregistreret. Hvis du sælger varer eller tjenesteydelser momsfrit til virksomheder i andre EU-lande, skal du have bevis for, at køberen er en virksomhed.

Særlige regler for telekommunikation og elektroniske tjenester

Hvis din virksomhed sælger telekommunikation, elektroniske tjenester eller radio- og tv-spredningstjenester, er der særlige regler for opkrævning af moms. Dette kaldes One Stop VAT.

Moms skal betales i det land, hvor dine kunder bor eller har deres sædvanlige opholdssted. Du skal kunne bevise, hvor dine kunder opholder sig, også selv om du antager, at alle dine kunder er danske.

Moms på salg ved tvangsauktion

Når auktionsholderen skal betale moms til Skattestyrelsen for salg af fast ejendom (nye bygninger og byggegrunde) og tilhørende løsøre på tvangsauktion, skal auktionsholderen indberette og betale ved at følge nedenstående vejledning. Fogedretterne skal derimod indberette og betale via retsforvaltningen.

momsindberetning

Brug for hjælp til momsindberetning?

 • ✔️ Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • ✔️ Lav pris - spar op mod 25-40%
 • ✔️ Fleksible løsninger, tilpasset din forretning

Hvad sker der, hvis en virksomhed glemmer at indberette moms?

Hvis du glemmer at angive moms til tiden, giver SKAT din virksomhed en bøde, da SKAT selv skal beregne din ind- og udgående moms. Derfor er det altid bedst og billigst at holde styr på momsen selv.

 Hvis du forventer en omsætning på mere end 50.000 kr. skal du registrere dig mindst otte dage før du begynder at drive virksomhed.

Skattefri køb

Der skal ikke betales moms, hvis der leveres visse ydelser. I stedet skal du typisk betale lønsumsafgift. Frie ydelser omfatter bl.a. sundhedsydelser og uddannelse.

Salget kan ske på momsregistreret eller momsfritaget grundlag. Du kan sælge momsregistrerede varer som f.eks. cremer og samtidig levere momsfrie sundhedsydelser.

Du skal kun betale moms af afgiftspligtigt salg.

Registreringer til særlige begivenheder

I nogle tilfælde kræves der ud over den almindelige momsregistrering en særlig registrering. Dette er f.eks. tilfældet, når:

Din virksomhed køber varer fra lande uden for Den Europæiske Union. For at komme i gang skal du oprette en importørkonto på indberet.virk.dk.

Din virksomhed udlejer erhvervsejendomme og opkræver moms af lejen.

Udnytte moms

Virksomheder, der køber og videresælger brugte varer, er omfattet af ordningen for brugtmoms. Momsen opkræves på fortjenesten og ikke på den samlede salgspris. Programmet er helt frivilligt.

Momsregistrering er påkrævet for konkursboer

Momsregistrering er påkrævet for alle konkursboer, der viderefører eller afvikler momsregistrerede virksomheder. For at få et SE-nummer for konkursboet skal kurator indsende følgende anmodning til indberet.virk.dk:

 • Opret forbindelse til indberet via indberet.
 • virk.dk er et websted på dansk (du er selv kurator)
 • Download og udskriv formular 40.001 (registrering).
 • Udfyld og underskriv formular 40.001.
 • Pr. post, send registreringsblanket 40.001 til Erhvervsstyrelsen
 • Hold øje med momsnumre.
 • Kontroller, at de danske virksomheder, som du handler med, er momsregistreret. Hvis du sælger momsfrie varer eller tjenesteydelser til virksomheder i andre EU-lande, skal du dokumentere, at køberen er en virksomhed.

Reglerne for telekommunikation og elektroniske tjenester er unikke.

Der er særlige regler for opkrævning af moms, hvis din virksomhed sælger telekommunikation, elektroniske tjenester eller radio- og tv-spredningstjenester. Dette kaldes one-stop moms.

Moms skal betales i det land, hvor dine kunder er bosiddende eller har deres hovedkontor. Selv om alle dine kunder antages at være danske, skal du kunne dokumentere, hvor de opholder sig.

Momsindberetning fra konkursramte

Når du afvikler en konkursramt virksomhed, skal du afgøre, om konkursboet skal momsregistreres, og om konkursboet er berettiget til fuldt, delvist eller intet momsfradrag.

Moms på salg på tvangsauktioner

Når en auktionsholder skal indberette til Skattestyrelsen og betale moms af salg af fast ejendom (nye bygninger og byggegrunde) og tilhørende løsøre på en tvangsauktion, skal auktionsholderen følge nedenstående retningslinjer. Fogedretterne skal derimod indberette og betale via retsforvaltningen.

momsindberetning

Brug for hjælp til momsindberetning?

 • ✔️ Dygtige revisorer med 40 års erfaring
 • ✔️ Lav pris - spar op mod 25-40%
 • ✔️ Fleksible løsninger, tilpasset din forretning