Momsfradrag

Hvad er momsfradrag?

Når man driver en virksomhed, så skal man i de fleste tilfælde være momsregisteret. Det vil sige, at man skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og opkræve moms. Når man opkræver momsfradrag, så er der tale om, at man har ret til at fradrage den købsmoms, som fremgår af ens købsfakturaer. Man skal være opmærksom på, at det kun er gældende for indkøb til virksomhedens forbrug.

Der findes forskellige regler for, hvorvidt SKAT ønsker virksomheder momsregistreret. Hvis man eksempelvis er lønmodtager, eller driver en hobbyvirksomhed, ønsker SKAT ikke at man momsregistreres. For yderligere info omkring, hvorvidt din virksomhed skal momsregistreres eller ej, kan du læse mere inde på følgende hjemmeside, skal min virksomhed momsregistreres.  

Der er en række ydelser, som man ikke skal betale moms af, selvom man er en momsregistreret virksomhed. Sådanne ydelser kan eksempelvis være læger, taxavognmænd osv. de skal ikke betale moms af de ydelser som de udfører. Til gengæld betales der i de fleste tilfælde lønsumsafgift, når man ikke betaler moms.

Momsregistrerede virksomheder skal være opmærksomme på de regler, som er gældende for, hvorvidt deres kunder er erhvervsdrivende momsregistrerede virksomheder eller private kunder. Det skal de på baggrund af, at momsen ikke udgør en omkostning for begge parter, hvis kunden er momsregistreret. Tværtimod så udgør momsen en udgift for kunderne, hvis kunden er privat eller ikke momsregistreret virksomhed. Dog skal man være særlig opmærksom på, at det ikke er al moms, man kan fradrage 100% for.

Hvilke varer og ydelser kan man få momsfradrag på?

De varer eller ydelser som man kan trække moms fra, er de som er indkøbt til brug for din virksomhed. Dog skal du være momsregistreret for at kunne trække moms fra. Derudover skal du være i stand til at dokumentere for det.

I nedenstående felter kan du se nogle eksempler på, hvad man kan få momsfradrag på som momsregistreret virksomhed.

  • Hvis der er moms på husleje kan det trækkes fra
  • De varer du køber, som derefter skal videresælges
  • De materialer som skal bruges til fremstilling af varer
  • Reklameartikler og kontorartikler
  • Rengøring og materialer til udsmykning
  • Mobiltelefon, fastnettelefon og arbejdstøj
  • Annoncer m.v.
  • Sikkerhedsudstyr
  • Revisor

Varer som også bruges privat

Nogle gange køber man nogle varer, som man både bruger på sit arbejde og i sit private liv. Et eksempel kunne være en computer. Så lyder spørgsmålet således: Kan jeg få momsfradrag på det? Det korte svar er ja, det kan man sagtens, men man skal foretage et skøn over, hvor meget computeren bruges til det arbejdsmæssige og private. Dog skal man kunne argumentere for, hvordan man er kommet til fordelingen. Man skal trække den private andel fra også udregne momsen for det arbejdsmæssige.

Hvis du føler at det bliver for besværligt at lave et skøn af fordelingen, skal du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi er i stand til at hjælpe dig med alt, du skal blot kontakte os hos OB Revision, og vi vil lave alt forarbejdet for dig.

Delvist momsfradrag

Når man trækker en del af momsen på udgiften, og ikke det hele kaldes det for delvist momsfradrag. Man trækker delvist momsfradrag på nogle varer og ydelser, når ens virksomhed både har momspligtig salg og momsfritaget salg, der vedrører begge dele af virksomheden, der vil kun en del af momsen kunne fratrækkes. Dog trækker man også delvist fradrag fra ydelser eller varer, som anvendes i virksomheden og i det private.

Det er vigtigt at vide, hvor meget af momsen, som skal trækkes fra, når der er tale om delvist momsfradrag. Det delvise momsfradrag opgøres forskelligt alt afhængigt af, hvilken årsag man trækker delvist momsfradrag fra. Hvis man eksempelvis trækker delvist momsfradrag på baggrund af, at den vare eller ydelse anvendes på arbejde og i det private liv, eksempelvis en computer, så kan der trækkes 50% af momsen på købet fra. Ved køb, som anvendes til momspligtig og momsfritaget virksomhed, vil størrelsen af det delvise momsfradrag komme an på størrelsen af det momspligtige salg og det momsfritagne salg.

Hvordan får man fradrag for moms?

Når du skal indberette moms, er det ensbetydende med, at du nemlig skal registrere og afregne din virksomheds købs- og salgsmoms hos Skattestyrelsen.

Man skal lave momsindberetning hvert kvartal, som kan være alt fra et halvt år eller måned afhængigt af virksomhedens omsætning.

Det er vigtigt at have dokumentation for de forskellige køb, da man ellers desværre ikke kan få momsfradrag på de forskellige varer eller ydelser. Der er krav til faktura, hvor der skal stå fakturadato, fortløbende fakturanummer, sælgers momsregistreringsnummer, sælgers navn og adresse, købers navn og adresse m.v. Hvis salgsbeløbet er under 3.000 kroner, kan man bare nøjes med en kassebon.

Kontakt

Tøv ikke med at kontakte os. Hos OB Revision tilbyder vi en lang række ydelser, og derudover har vi tilsammen mere end 25 års erfaring med revision og bogholderi. Har du brug for hjælp med at få momsfradrag på dine produkter og ydelser, så skal du blot udfylde den nedenstående kontaktformular, og vi vil besvare dig inden for 48 timer. Derudover har vi et telefonnummer inde på OB Revisions hjemmeside.