Momsindberetning

Momsindberetning – Hvordan indberetter man moms?

Hvad er moms og momsindberetning?

Momsindberetning: Moms står for meromsætningsafgift og er en offentlig indirekte skat/afgift som beregnes når en ydelse eller en vare sælges. Denne afgift tillægges varens eller tjenesteydelsen salgspris. Moms beregnes og indberettes af sælgeren. For at skulle betale moms, er der 2 krav som skal opfyldes: 

  • Virksomheden skal omsætte for mere end 50.000kr. (uden moms) over en periode på 12 måneder. 
  • Virksomheden skal sælge varer eller tjenesteydelser

Der er dog undtagelser, som vi vil belyse længere nede. 

Hvor meget udgør moms?

Momssatsen i Danmark udgør 25%, som skal tillægges varen salgspris. Har du eksempelvis en vare eller en tjenesteydelse du vil sælge for 1000kr. skal du tillægge 25% af de 1.000kr. oveni, således at varen vil blive solgt 1.250kr. Det betyder, at det er din kunde – køberen af varen som betaler momsen, ikke dig som sælger. 

Hvad er momspligtig omsætning?

Momspligtig omsætning, er når din virksomheds omsætning (uden moms) overstiger 50.000kr over en periode på 12 måneder. 

Fritaget for momsregistrering? / fritaget for moms?

Som virksomhed kan du blive fritaget for at betale moms, hvis din virksomhed omsætter for mindre end 50.000kr. over en periode på 12 måneder. Derudover er der nogle specielle regler virksomheder for beskæftiger sig med teleydelser og elektroniske ydelser, samt bankforretninger, lægepraksis og kiropraktorer og lignende. 

One stop moms: 

Beskæftiger din virksomhed sig med teleydelser, radio, tv eller elektroniske ydelser som sælges til private forbrugere i lande inden for EU, er det en anden måde du skal afregne moms på. Denne metode kaldes one stop moms. Din virksomhed kan blive registreret til one stop moms, hvis den har hjemsted i Danmark og sælger til forbrugere i EU, eller hvis din virksomhed har hjemsted uden for EU, men samtidig har et fast forretningssted i Danmark. 

Virksomhed har hjemsted inden for EU

Har din virksomhed hjemsted inden for EU afhænger one stop reglerne af hvor meget din virksomhed omsætter for.

Samlet salg af ydelser på over 10.000 EUR i udlandet:

Sælger du for mere end 10.000 EUR pr. år., skal momsen beregnes, indberettes og betales i det land forbrugeren er bosat i. Har du kunder i mange forskellige lande, skal momsen beregnes, indberettes og betales i alle de lande dine forbrugere er bosat i. 

Samlet salg af ydelser på under 10.000 EUR i udlandet:

Sælger din virksomhed for mindre en 10.000 EUR pr. år, skal du beregne, indberette og betale momsen i det land din virksomhed har hjemsted. Har du en forventning om at din virksomhed kommer til at sælge for mindre end 10.000 kr. årligt, behøver du derfor ikke være tilmeldt one stop moms. 

Er din virksomhed allerede tilmeldt one stop ordningen, kan du sagtens fortsætte med at betale moms i forbrugernes hjemland, du skal bare være opmærksom på at der er et krav om at dette skal gøre i minimum 2 år. Samme regel gælder, hvis din virksomhed uforventet omsætter for mere end 10.000 EUR årligt. 

Virksomheden har hjemsted uden for EU:

Har din virksomhed hjemsted uden for EU, men sælger ydelser til forbrugere i EU er der nogle krav som skal opfyldes for at benytte one stop moms ordningen:

  • Virksomheden skal sælge teleydelser, radio, tv eller elektroniske ydelser til forbrugere bosat i EU
  • Virksomheden har ikke forretningssteder inden for EU

Er disse to krav overholdt, kan virksomheden blive registreret til one stop moms ordningen igennem ikke-EU-ordningen i Danmark.  

Lønsumafgift: 

Lønsumafgifter er afgifter for virksomheder som sælger momsfrie ydelser. Det omhandler blandt andet virksomheder indenfor sundhedssektoren, lotteri og betting, fagforeninger, virksomheder i den finansielle sektor, aviser og magasiner, persontransport, kulturelle ydelser, bedemænd og begravelsesforeninger. 

Lønsumafgiften tager udgangspunkt i medarbejdernes lønninger, eller virksomhedens skattemæssige overskud. Denne kan trækkes fra i skatteregnskabet som en driftsudgift. Ved lønsumafgifter er der en registreringsgrænse på 80.000 kr. Hvis afgiftsgrundlaget er under 80.000kr. skal virksomheden ikke registreres for lønsumsafgift. 

Der findes 4 forskellige metoder der bruges til at beregne lønsumafgiften. Hvilken metode der skal bruges afhænger af virksomhedsformen og virksomhedens aktivitet. Du kan læse mere om de 4 forskellige metoder her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=813

Hvad er brugtmoms?

Hvis din virksomhed sælger brugte varer, kan du vælge at anvende en brugtmomsordning. En brugtmomsordning er en ordning der gør, at du ikke skal betale moms 2 gange af den samme vare. For at anvende denne ordning er det afgørende at det er brugte varer, som der allerede er blevet betalt moms af som bliver solgt – ikke om de er i ny emballage eller funktionelt er helt nye. 

Ved brugtmoms skal der kun betales moms af din avance/fortjeneste på varen. Det betyder at køber du en brugt vare til 10.000kr. og sælger den for 15.000kr. skal du kun betale moms af avancen – de 5.000kr. du tjener ved at sælge produktet.  

Hvad er et momsregnskab? – Momsindberetning

Når en virksomhed er momsregistreret, har den pligt til at udarbejde et momsregnskab. Et momsregnskab er et regnskab over hvor meget moms du skal betale til skat eller have tilbage fra skat. Derfor er det vigtigt at tydeliggøre hvilke poster som er købsmoms og hvilke poster som er salgsmoms. 

Købsmoms er den moms du har betalt for en vare du har købt.

Salgsmoms er den moms du har tillagt en vare du sælger. 

Moms i EU og resten af verden

Hvis du sælger varer til EU eller resten af verden: Når du indberetter moms på skat, skal du selv beregne og udfylde de specielle rubrikker. 

Hvis du køber varer fra EU eller resten af verden:  Når du indberetter moms på skat, skal du selv beregne og udfylde de specielle rubrikker. 

EU salg uden moms: Momsfrit salg til EU skal også indberettes til skat. Det skal du, ikke fordi du skal betale moms, men fordi skat skal se hvorfor din salgsmoms er lavere end forventet. Ved hvert momsfrit salg skal du opgive: momsnummer, købers land og det momsfrie beløb du har solgt for.  

Hvordan beregnes moms?

Købsmoms og Salgsmoms:

Købsmoms er den moms du betaler når du køber varer til din virksomhed. 

Salgsmoms er den moms du tillægger dine vares salgspris.  

Udregn moms:

Når din virksomheds moms skal udregnes, trækker du købsmomsen fra salgsmomsen. Resultatet er det beløb som indbetales til skat.

Solgt:

Varer til salg: 2000kr.

25% moms = 500kr.

Total: 2500kr.

Købt:

Varer til salg: 1000kr.

25% moms = 250kr.

Total: 1250kr.

Salgsmoms – købsmoms = moms der skal indbetales til skat. 

500 – 250 = 250kr. der skal indbetales til skat. 

Er der ingen aktivitet, skal momsen indberettes med 0. 

Momsindberetning: Hvor ofte indberettes moms?

Momsindberetning i nystartede virksomheder: 

Nystartede virksomheder skal afregne moms kvartalsvis. Momsen skal senest indberettes og betales 2 måneder efter kvartalets udløb. 

Momsindberetning i små virksomheder:

Små virksomheder med en momspligtig omsætning på maks. 5 mio.kr. om året skal afregne moms halvårligt. 

Momsindberetning i mellemstore virksomheder: 

Mellemstore virksomheder med en momspligtig omsætning på 5-50 mio. kr. om året skal afregne moms kvartalsvis. 

Momsindberetning i store virksomheder: 

Store virksomheder med en momspligtig omsætning på over 50 mio. kr. om året skal afregne moms månedligt. 

Se de aktuelle frister for indberetning længere nede. 

Momsindberetning: Inden du indberetter:

Inden du indberetter moms for din virksomhed skal den være momsregistreret på indberet.virk.dk. Det er lovpligtigt hvis din virksomhed omsætter for mere end 50.000kr. over en periode på 12 måneder. Omsætter din virksomhed for mindre en 50.000kr. over en periode på 12 måneder, er det frivilligt om du vælger at registrere den. 

Momsindberetning: Hvordan indberetter jeg moms?

Når du skal indberette moms, skal du gøre det på skat.dk. 

Hvordan betaler jeg moms?

Når du indberetter moms til skat, kan du betale den med det samme. Du kan betale med Nets (PBS), netbank, kreditkort eller med en bankoverførsel. 

Kan man få moms tilbage?

Hvis du ved virksomheds start har købt flere varer, end du har solgt ved slutningen af året, betyder det at du også har betalt mere i moms end du har indtjent. Derfor kan du få den overskydende moms tilbage fra skat. 

Skal jeg oplyse moms i mine priser?

Hovedreglen er, at hvis du sælger til forbrugere skal du oplyse moms. Sælger du derimod til erhverv behøver du ikke. Pointen i det er, at man ikke forventer at en privat forbruger er bekendt med momsreglerne. Det forventer man at en erhvervsdrivende er. 

VAT nr. 

Et VAT nummer er virksomhedens momsnummer – bedre kendt som et CVR nummer. VAT betyder moms på engelsk. 

Moms ved salg på tvangsauktion

auktionslederen skal indberette moms til skat via selvbetjening, under rubrikken ‘moms ved salg på tvangsauktion’. Fogedretter skal indberette og indbetale via domstilstyrelsen. 

Momsindberetning: Frister for 2019 og 2020 

Her ser du de aktuelle frister for indberetning af moms. Husk at for sen indberetning udløser en bøde. 

Halvårlig afregning af moms 2019/2020:

Afregningsperiode Sidste indberetnings-og betalingsdato

01. Juli  – 31. December 2019 02. Marts 2020

01. Januar – 30. Juni 2020 01. September 2020

01. Juli – 31. December 2020 01. Marts 2021

Kvartalvis afregning af moms 2019/2020:

Afregningsperiode Sidste indberetnings-og betalingsdato

01. Oktober  – 31. December 2019 02. Marts 2020

01. Januar  – 31. Marts 2020 02. Juni 2020

01. April  – 30. Juni 2020 01. September 2020

01. Juli  – 30. September 2020 01. December 2020

01. Oktober  – 31. December 2020 01. Marts 2021 

Månedsvis afregning af moms 2019/2020: 

Afregningsperiode Sidste indberetnings-og betalingsdato

01. November  – 30. November 2019 27. December 2019

01. December  – 31. December 2019 27. Januar 2020

01. Januar  – 31. Januar 2020 25. Februar 2020

01. Februar  – 29. Februar 2020 25. Marts 2020

01. Marts  – 31. Marts 2020 27. April 2020

01. April  – 30. April 2020 25. Maj 2020

01. Maj  – 31. Maj 2020 25. Juni 2020

01. Juni  – 30. Juni 2020 17. August 2020

01. Juli  – 31. Juli 2020 25. August 2020

01. August  – 31. August 2020 25. September 2020

01. September  – 30. September 2020 26. Oktober 2020

01. Oktober  – 31. Oktober 2020 25. November 2020

01. November  – 30. November 2020 28. December 2020

01. December  – 31. December 2020 25. Januar 2021

Frister for indberetning af EU-salg uden moms 2019/2020

Månedsvis afregning af EU salg uden moms 2019/2020: 

Afregningsperiode Sidste indberetnings-og betalingsdato

November 2019 27. December 2019

December 2019 27. Januar 2020

Januar 2020 25. Februar 2020

Februar 2020 25. Marts 2020

Marts 2020 27. April 2020

April 2020 25. Maj 2020

Maj 2020 25. Juni 2020

Juni 2020 27. Juli 2020

Juli 2020 25. August 2020

August 2020 25. September 2020

September 2020 26. Oktober 2020

Oktober 2020 25. November 2020

November 2020 28. December 2020

December 2020 25. Januar 2021

Kvartalvis afregning af EU salg uden moms 2019/2020: 

Afregningsperiode Sidste indberetnings-og betalingsdato

4. Kvartal 2019 27. Januar 2020

1. Kvartal 2020 25. April 2020

2. Kvartal 2020 25. Juli 2020

3. Kvartal 2020 25. Oktober 2020

4. Kvartal 2020 25. Januar 2021