Momsopgørelse

Driver du en momspligtig virksomhed, men har ikke helt styr på hvor din momsopgørelse skal udformes? Så kan du blive klogere ved at læse videre i dette blogindlæg, hvor vi har opremset, de mest basale og vigtige informationer. Hvis du skulle sidde tilbage med yderligere spørgsmål, skal du ikke tøve med at kontakte os. Du kan kontakte os via kontaktformularen, der er indsat nederst i indlægget, så vender vi tilbage med svar indenfor 48 timer.

Hvad er moms?

Moms er en afgift der bliver lagt på salg af langt de fleste salg og serviceydelser. Derfor er det noget du skal være meget opmærksom på i driften af din virksomhed. Nogle virksomheder er dog momsfrie, dette kommer dog an på hvilke varer eller tjenesteydelser virksomheden sælger, eller hvorvidt det er en offentlig virksomhed. Den normale sats i Danmark er 25%, det kan dog afhænge meget af hvilken branche du befinder dig i, og hvorvidt du handler med udlandet.

Fejl i din momsopgørelse

Det er næsten garanteret, at der på et tidspunkt vil opstå en eller anden form for fejl i din momsopgørelse. Det kan både ske ved en slåfejl, at du sletter noget ved en fejl, en simpel forglemmelse el.lign. Det er dog ikke noget, som du umiddelbart kan få bøder for, så derfor er det ikke noget du skal stresse alt for meget over. Hvis du skulle have glemt noget indgående moms i momsopgørelsen, hvilket vil sige at du har afregnet for meget til skat, kan dette rettes op på ved næste indberetning. Man skal således bare medregne differencen ved næste indberetning. Dog kan man ved store beløbe, kontakte skat og få rettet fejlen med det samme. Er det i stedet i den udadgående moms fejlen er opstået, skal man kontakte skat hurtigst, for at få rettet fejlen.

Frister for indberetning af momsopgørelse

Fristen for indberetning af momsopgørelse kan være forskellig fra virksomhed. Det er nemlig afhængigt af flere forskellige faktorer såsom virksomhedens alder, omsætning, regnskabsklasse og virksomhedstype. Der er dog nogle generelle regler som er værd at have i baghovedet. Du skal indberette din momsopgørelse hvert halve år, hvis din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 millioner kr., og samtidig er indberettet og indbetalt til tiden. Driver du en nystartet virksomhed, skal du indberette hvert kvartal, det det 1,5 år af virksomhedens eksistens. Herefter vil skattestyrelsen undersøge din virksomhed, og eventuelt ændre din aftale omkring indberetning af momsopgørelse. Du kan læse mere på skat.dk

Dokumentation

Det er meget vigtig at man, som virksomhed gemmer dokumentationen for sine udgifter, hvis momsen skal trækkes fra. Hvis der ikke foreligger en form for dokumentation, fx. en bon eller faktura, risikerer man at miste retten til at trække momsen fra. Det er specielt vigtigt at have styr på, hvis din virksomhed ofte har udgifter for over 3000 kr. Udgifter over denne grænse kan nemlig ikke trækkes fra, hvis der ikke kan fremvises dokumentation. Desuden skal man også gemme al form for dokumentation i 5 år, også selvom virksomheden skulle gå hen og lukke.

Ikke mindst er det også meget vigtigt at en faktura er udfyldt korrekt. Herunder har vi skrevet de krav der er til fakturaer, som du skal huske at skrive på:

Krav til faktura

  • Dato for fakturaen
  • Fortløbende fakturanummer
  • Dit eget momsregistreringsnummer
  • Navn og adresse på både køber og sælger
  • Arten og mængden af den leverede vare eller ydelse
  • Leveringsdato, hvis denne ikke er den samme som fakturadatoen
  • Varens eller ydelsens pris uden afgift, rabatter el.lign. hvis ikke dette er indregnet i prisen pr. enhed. 
  • Den gældende momssats
  • Er der både momspligtigt og momsfrit salg til samme kunde, skal det være specificeret hvilket beløb momsen er udregnet fra.

Hvad er momsopgørelse?

Formålet med en momsopgørelse er at give overblik over, hvor meget moms du skal betale til skattestyrelsen. En momsopgørelse indebærer to ting, nemlig indgående moms og udgående moms. Disse to begreber bliver i dagligt tale kaldt købsmoms og salgsmoms. Den indgående moms er det du kan fratrække dine køb og hermed det du har til gode hos skat. Den udgående moms er den moms dine kunder har betalt hver gang de har købt dine varer. Den udgående moms er hermed det du skal betale til skat. Dermed kommer momsopgørelsen ind i billedet, fordi du skal fratrække den indgående og udgående moms fra hinanden og herefter betale afvigelsen til skat. Fakturaer og udgifter tæller med i den periode hvor salgsdato og købsdato ligger. Dette kan gøre at du skal betale momsen for en faktura, selvom kunden ikke har betalt endnu.

Afslutningsvist skal det pointeres at momsregistrerede virksomheder skal indberette moms og lave  en momsopgørelse flere gange årligt, normalvis kvartalsmæssigt eller halvårligt. 

Hvem skal lave en momsopgørelse?

Så godt som alle virksomheder skal betale moms og hermed lave en momsopgørelse. Din virksomhed skal betale moms hvis den samlede omsætning overskrider 50.000 kr. om året. Der er dog nogle undtagelser for visse virksomhedstyper, der sælger momsfrie ydelser som fx. banker der betaler lønsumsafgift. Afslutningsvist skal det pointeres at du kan vælge at blive momsregistreret selvom du har en omsætning der er lavere end 50.000 kr. om året. Det giver den fordel at du kan fratrække momsen fra de varer du køber.

Hvad er konsekvensen for at ikke overholde fristerne?

Indberetter du ikke din momsopgørelse til tiden, så skriver skat det beløb de antager du burde have betalt. Derudover får du en bøde på 800 kr. Indberetter du for sent fire gang i træk, kan din virksomhed faktisk miste sin momsregistrering. 

International moms 

Bemærk at det nedenstående som udgangspunkt, kun er gældende for handler mellem to erhvervsdrivende. 

Moms inden for EU

Hvis du og din virksomhed sælger eller køber varer til andre i et andet EU land, skal dette sælges uden dansk moms. Det er dog påkrævet at to kriterier bliver overholdt: 

Første kriterium: Man skal sende eller/og transportere en fysisk vare fra ét EU land til et andet, hvorved leveringsomkostningerne skal betales af enten køber eller sælger. 

Andet kriterie: Parten som køber varen, skal være momsregistreret i et andet EU land. Dvs. at parterne ikke må være momsregistreret i samme land.

Bemærk: Det er din virksomhed som skal sørge for at de to ovenstående krav bliver opfyldt. 

Moms uden for EU

For at gøre det mere overskueligt, opdeler vi moms uden for EU i salg ud af EU og køb ind til EU. 

Salg ud af EU: Hvis din virksomhed har en handel kan den blive stillet sådan at du kan undgå at betale moms. Dette kræver dog at man sender en fysisk vare ud af landet, samt notere i varens dokumenter, at der ikke er pålagt moms. 

Køb uden for EU: Når din virksomhed køber en vare uden for EU, gælder der andre regler end hvis du havde købt fra det indre marked. 

Kontakt os

Har du brug for vores hjælp med din momsopgørelse eller andre regnskabsopgaver? Du skal ikke tøve med at kontakte os, vi giver dig med glæde et uforpligtende tilbud og et gratis møde med vores revisor. Grunden til at du skal vælge at investere i en revisor fra OB Revision er at, vi har nogle af markedets skarpeste priser og vi sparer normalvis vores kunder 25-40% på deres årlige revisorregning. Derudover har vores revisor over 25 års erfaring og er derfor yderst kompetent. Afslutningvist skal det understreges at vi har fri support og du får et gratis møde hvert kvartal. Den frie support betyder er at du kan kontakte vores revisor, så meget du har brug for og uden at det koster extra.

 

Kontaktformular