moms

Ny frist for moms, selvangivelse og årsrapport

Grundet COVID-19 har regeringen valgt at udskyde nogle frister, for at hjælpe virksomhederne igennem denne krise. Det betyder at der er en ny frist for moms, en ny frist for indberetning af selvangivelse og der er et lovforslag under behandling om udskydelse af fristen for aflevering af årsrapporten

Vi har samlet fristerne, så du nemt kan se hvilke der påvirker din virksomhed. 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp er du altid velkommen til at kontakte os via kontaktformularen. Så vender vi tilbage inden for 48 timer. 

Frist for moms 2020: Halvårlig

halvårlig moms

Frist for moms 2020: Kvartalvis

frist moms kvartal

Frist for moms 2020: Månedsmoms

Frist for moms 2020: EU salg uden moms - månedlig indberetning

frist moms eu måned

Frist for moms 2020: EU salg uden moms - kvartalvis indberetning

Frist for moms 2020: One stop moms

frist moms onestop

Frist for aflevering af årsregnskab

Erhvervsministeren har fremsat et lovforslag om udskydelse af fristen for indsendelse af årsrapporten til Erhvervsstyrrelsen. Da lovforslaget stadig er inder behandling, er dette dog ikke helt sikkert endnu. Lovforslaget er under 3. behandling, og det forventes at det snart bliver færdigbehandlet. 

Lovforslaget går ud på at, virksomhederne der skal aflevere deres årsrapport den 31. maj, får 3 måneder mere at arbejde med rapporten i.

Frist for indberetning af selvangivelse

Alle oplysningsfrister for selvangivelse er udskudt til den 1. september. Det betyder at alle lønmodtagere og virksomheder har fået 4 måneder længere at indberette til SKAT i. Grunden til at fristen er blevet udskudt, er for at hjælpe revisorer med at håndtere arbejdet med hjælpepakkerne, således at de har ordentlig tid til at hjælpe de virksomheder som har brug for at søge hjælpepakker. 

Hjælpepakker under COVID-19

Der er kommet nye frister for momsindberetning, indberetning af selvangivelse og årsrapporten som en af regeringens mange hjælpepakker til virksomheder under COVID-19 krisen. 

Der er følgende hjælpepakker som virksomheder kan søge, hvis de er økonomisk ramt grundet COVID-19: 

Særlig støtte til selvstændige

Lønkompensation

Kompensation af faste udgifter

Kompensation ved aflysning af arrangementer

Mulighed for statsgaranterede lån

Udvidet ret til lønrefusion og sygedagpenge

Særlig støtte til selvstændige

Har du allerede eller forventer du et tab på mere end 30% af din omsætning grundet COVID-19, har du mulighed for at søge særlig støtte til selvstændige. 

For at kunne søge denne støtte, er der nogle krav som skal være opfyldt:

 • Du skal eje 25% eller mere af virksomheden og selv arbejder heri
  • Er i 4 ejere med 25% ejerskab til hver, kan hver ejer søge støtte. 
 • Virksomheden må maksimum have 10 medarbejdere
Særlig støtte til selvstændige vil dække 75% af det gennemsnitlige månedlige tab, dog maksimum 23.000kr. pr. måned og knap 70.000kr. over en periode på 3 måneder. 

Lønkompensation

Har du været nødt til at sende nogle medarbejdere hjem grundet COVID-19, har du mulighed for at søge lønkompensation. 

Her er også nogle krav som skal opfyldes:

 • Der skal være hjemsendt mere end 30% af alle medarbejdere, eller mere end 50 medarbejdere.
 • Den hjemsendte medarbejder skal afholde eller afspadsere 5 ferie dage, som der ikke modtages kompensation for. 
 • Lønnen der bliver udbetalt i hjemsendelses perioden skal være normal løn, og indeholde pension mm. hvis dette har været normalen. 

Ved lønkompensation er der forskellige takster for kompensationen alt afhængig af om dine medarbejdere er fastansatte eller timelønnede. 

 • Fastansatte: du kan få dækket 75% af de samlede lønudgifter, dog maksimum 23.000kr. pr. måned. pr. medarbejder
 • Timelønnede: du kan få 90% af de samlede lønudgifter dækket, dog maksimum 26.000kr. pr. måned pr. medarbejder

Kompensation for faste udgifter

Har din virksomhed haft tab af omsætning (eller forventer et) på mere end 40% og har du faste udgifter for mere end 25.000kr. i kompensationsperioden, har du mulighed for at søge kompensation for faste udgifter

Der kompenseres efter følgende takster:

 • Omsætningstab på 40-60% kompenseres med 25%
 • Omæstningstab på 60-80% kompenseres med 50%
 • Omsætningstab på 80-100% kompenseres med 80%
 • Har din virksomhed været lukket grundet påbud fra regeringen, kompenseres der med 100%

Kompensation ved aflysning af arrangementer

Skulle du have afholdt et arrangement for mere end 1.000 deltagere, eller 500 deltagere i den sårbare målgruppe, i perioden 6. marts 2020 – 31. marts 2020, har du mulighed for at søge kompensation for aflysningen af arrangementet.

Mulighed for statsgaranterede lån

Med denne hjælpepakke har du mulighed for at søge en garanti fra Vækstfonden på 70% af lån fra finansieringsinstitutter. 

Der findes 2 forskellige ordninger:

 • Garanti til SMV’er
 • Garanti til store virksomheder

Følgende krav skal opfyldes for at kunne søge disse garantier:

 • Virksomheden skal have (eller forvente) et tab i omsætning på 30% eller mere
 • Virksomheden skal være kreditværdig og ikke kriseramt på ansøgningstidspunktet

Udvidet ret til lønrefusion og sygedagpenge

Er din virksomhed ramt af COVID-19, har du nu fået en udvidet ret til lønrefusion og sygedagpenge. Det betyder at der for arbejdsgivere nu kan udbetales refusion fra medarbejderens 1. sygedag, og at de selvstændige erhvervsdrivende kan søge sygedagpenge fra første sygedag. 

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til din moms, bogføring, årsrapport, selvangivelse eller andet?

Hos OB Revision tilbyder vi revisonsydelser til yderst konkurrencedygtige priser. Vores revisor har mere end 25 års erfaring i branchen, og er kendt for hendes høje serviceniveau.

Du er altid velkommen til at kontakte os via kontaktformularen nedenfor. Så ringer vi dig op inden for 48 timer. 

Kontakt os