Hvad er regnskabsassistance? 

Regnskabsassistance er hjælp til din virksomhed med bogføring, afstemning af regnskabet, fakturering, momsindberetning, skatteberegning, indberetning af årsrapport osv.

 

Hvad er et årsregnskab? 

En virksomheds årsregnskab har én primær funktion

Det viser virksomhedens økonomiske status og udvikling, såsom om den leverer underskud eller overskud. Regnskabet viser den økonomiske status for hele regnskabsåret, som oftest er 01/01 – 31/12, men det kan godt være forskudt.

Hvad skal en revisor have fra din virksomhed for at kunne lave et årsregnskab?

For at lave et retvisende årsregnskab, skal man egentlig bare brug hele årets bilagsmateriale og et kontoudtog, så bogføringen kan afstemmes. 

Hvilke virksomheder skal lave et årsregnskab? 

Alle virksomheder skal indberette et årsregnskab, men der er dog forskel på, hvor strenge reglerne er. Manglende indberetning af en enkeltmandsvirksomheds årsregnskab vil typisk føre til bødestraf, mens et selskab risikerer tvangsopløsning, hvis ikke regnskabet indberettes. Selskabers årsrapporter bliver offentliggjort af Erhvervsstyrelsen, så bl.a. kunder og samarbejdspartnere kan se, hvordan virksomheden klarer sig. 

 

Afstemning af regnskabet? 

Når man afstemmer et regnskab, tester man om det stemmer med fx et kontoudtog for at sikre, at bogføringen har været korrekt. Den mest normale form for afstemning er bankafstemning, som betyder, at man kigger på, om det, man har bogført, rent faktisk passer med de bevægelser, der har været i banken.

Hvad er bogføring? 

Bogføring er en detaljeret registrering af de indtægter og udgifter, som en virksomhed har. Før i tiden brugte benyttede man en fysisk bog til at skrive sine udgifter og indtægter ned (hvilket er årsagen til, at det kaldes bogføring), men i dag eksisterer en række økonomisystemer, som gør det meget nemmere for både revisorer og erhvervsdrivende. Blandt andet er der en række regnskabsprogrammer, hvori man kan sortere sine udgifter og indtægter i konti, som gør det muligt at lave et retvisende regnskab.  

 

Hvornår skal der bogføres? 

Det anbefales, at man allerede bogfører fra virksomhedsstart (hvor der eksempelvis kan være deposita eller varelager), hvilket giver en såkaldt åbningsbalance. Herefter kan man påbegynde den egentlige bogføring, når man udskriver eller betaler de første fakturaer. Det er som sagt nemt at gøre i dag, da man kan fakturere via sit regnskabsprogram og med visse programmer endda indlæse sine fysiske købsbilag. Normalt bogfører man både indtægter og udgifter løbende, så man ikke står med en større bogføringsopgave op til momsbetalingen. 

 

Hvordan indberettes moms?  

Man indberetter virksomhedens momsregnskab på SKAT’s hjemmeside. Momsregnskabet kan opstilles automatisk, når man har bogført, da de forskellige momskoder skal fremgå og dette skyldes, at forskellige udgifter kan være helt eller delvist momsfradragsberettigede. Der er altså forskel på, om virksomheden har betalt et restaurantbesøg (hvor 25% af momsen kan trækkes fra) eller nogle kontorartikler (hvor hele momsen kan trækkes fra). Man kan personligt indberette momsen via tast selv-funktionen, eller kan man få sin revisor til at gøre det. 

 

Hvornår er fristen for at indberette moms? 

 Såfremt man lige har stiftet ny virksomhed, er man minimum første år forpligtet til at indberette moms kvartalsvist. Herefter kan man afhængig af virksomhedens størrelse og ejernes ønske indberette moms enten halvårligt, kvartalsvist eller månedsvist. Sidstnævnte gælder i udgangspunktet virksomheder, der omsætter for mere en 50 millioner årligt.  

 

Hvad koster det at få regnskabsassistance?

På følgende områder tilbyder vi regnskabsassistance: 

  • Afstemning, opstilling og indberetning af regnskab
  • Bogføring 
  • Momsindberetning 
  • Private, udvidede og selskabsselvangivelser

Hos OB Revision tilbyder vi løsninger skræddersyet til din virksomheds behov. Eksempelvis tilbyder vi bogføring af 300 bilag, afstemning og indberetning af regnskab, momsindberetning og indberetning af udvidet selvangivelse for en enkeltmandsvirksomhed til en pris på 8.000 DKK ex. moms.   

Hos OB Revision yder vi kvalitets regnskabsassistance til skarpe priser. For os handler det om at give vores kunder tryghed og, at være den bedst mulige sparringspartner.

 

Så har du brug for regnskabsassistance?

Kontakt os i dag eller udfyld formularen nederst på siden for en uforpligtende samtale og et godt tilbud