Regnskabsklasser

Hvad er regnskabsklasser?

Regnskabsklasser
er en måde at inddele virksomheder på, hvori de mindste
virksomheder hører under regnskabsklasse A og de største
virksomheder hører under regnskabsklasse D.

Typer af regnskabsklasser

Der findes 4 typer af regnskabsklasser, som man inddeler virksomheder i: A, B, C og D.

Der
er forskellige krav til hver regnskabsklasse, men princippet er at
regnskabsklasse A er den gruppe med færrest krav.

Regnskabsklasse B skal overholde alle krav gældende for regnskabsklasse A, samt yderligere krav gældende for B.

Regnskabsklasse
C skal overholde alle krav gældende for regnskabsklasse B, samt
yderligere krav for C.

Regnskabsklasse D skal overholde alle krav gældende for regnskabsklasse C, samt yderligere krav til regnskabsklasse D.

Regnskabsklasser: A

Kravene for regnskabsklasse A er baseret på ejerforhold og hæftelse. Der er ingen krav til størrelse af virksomhed. Det eneste krav er at virksomhedsejerne hæfter personligt.

Hvem hører under regnskabsklasse A?

 • Selvstændige erhvervsdrivende, personligt erhvervsdrivende, enkeltmandsvirksomheder

 • Små virksomheder med begrænset ansvar

 • Interessentselskaber (hvor mindst 1 deltager er en fysisk person)

 • Andelsboligforeninger, foreninger der driver virksomhed

 • Anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS), aktieselskaber (A/S)

Små virksomheder:

For at blive betegnet som en lille virksomhed, skal følgende krav overholdes:

 • Nettoomsætning på 0 – 14.000.000kr.

 • Balancesum på 0 – 7.000.000kr.

 • Mellem 0 – 10 antal ansatte i gennemsnit.

Regnskabskrav til regnskabsklasse A:

Virksomheder som hører under denne regnskabsklasse, er ikke underlagt revisionspligt og de behøver ikke udarbejde en årsrapport. Hvis de vælger alt gøre det frivilligt, er der nogle krav som skal overholdes:

 • Ledelsespåtegning

 • Anvendt regnskabspraksis

 • Resultatopgørelse

 • Balance

Regnskabsklasser: B

Hvem hører under regnskabsklasse B?

Virksomheder med begrænset hæftelse som eksempelvis: Anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), erhvervsdrivende fonde hører under regnskabsklasse B.

Denne regnskabsklasse deles ind i 2 grupper: Mikro B og Små B.

Mikro B

 • Nettoomsætning på 0 – 5.400.000kr.

 • Balancesum på 0 – 2.700.000kr.

 • Max. 10 medarbejdere ansat i gennemsnit

Små B

 • Nettoomsætning på max. 89.000.000kr.

 • Balancesum på max. 44.000.000kr.

 • Max. 50 medarbejdere ansat i gennemsnit

Regnskabskrav til regnskabsklasse B

Virksomheder som hører under denne regnskabsklasse har revisionspligt. De har pligt til at indberette en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, som minimum skal indeholde:

 • Ledelsespåtegning (medmindre der kun er 1 person i ledelsen)

 • Anvendt regnskabspraksis

 • Resultatopgørelse

 • Balance

 • En revisionserklæring (små virksomheder kan dog fravælge dette)

 • Evt. en ledelsesberetning, hvis virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold har ændret sig væsentligt.

 • Evt. koncernregnskab

Fravalg af revisorerklæring

Små virksomheder kan fravælge at medtage en revisorerklæring i deres årsrapport. Dette kan dog kun fravælges, hvis følgende krav overholdes 2 regnskabsår i træk:

 • Nettoomsætning på max. 8.000.000kr.

 • Balancesum på max. 4.000.000kr.

 • Max. 12 medarbejdere ansat i gennemsnit

Fritagelse for koncernregnskab

For at blive fritaget fra at lave et koncernregnskab, skal følgende krav overholdes af koncernen:

 • Nettoomsætning på max. 89.000.000kr.

 • Balancesum på max. 44.000.000kr.

 • Max. 50 medarbejdere ansat i gennemsnit.

Regnskabsklasser: C

Regnskabsklasse C omhandler virksomheder som ikke hører ind under regnskabsklasse A eller B, og som ikke er børsnoterede, eller er statslige selskaber.

Denne regnskabsklasse deles ind i 2 grupper: Mellemstore C og Store C.

Mellemstore C

 • Nettoomsætning på 89.000.000 – 313.000.000kr.

 • Balancesum på 44.000.000 – 156.000.000kr.

 • Mellem 50 – 250 medarbejdere ansat i gennemsnit.

Virksomheder som igennem 2 regnskabsår i træk, overskriver ovenstående krav vil automatisk høre ind under gruppen: Store C

Store C

 • Nettoomsætning på 313.000.000kr. Eller mere

 • Balancesum på 156.000.000kr. Eller mere

 • Mere end 250 medarbejdere ansat i gennemsnit

Regnskabskrav til regnskabsklasse C

Virksomheder som hører ind under regnskabsklasse C, har pligt til at inkludere følgende i deres årsrapport:

 • Ledelsesberetning

 • Ledelsespåtegning

 • Anvendt regnskabspraksis

 • Revisionspåtegning

 • Resultatopgørelse

 • Balance

 • Pengestrømsopgørelse

Regnskabsklasser: D

Regnskabsklasse D omhandler børsnoterede selskaber samt statslige aktieselskaber – uanset størrelsen på selskabet.

Regnskabskrav for Regnskabsklasse D

Regnskabsklasse D er den regnskabsklasse som har flest krav der skal overholdes, når der skal udarbejdes en årsrapport. En årsrapport for selskaber i regnskabsklasse D skal som minimum indeholde:

 • Ledelsespåtegning

 • Ledelsesberetning

 • Hoved-og nøgletals oversigt

 • Resultatopgørelse

 • Balance

 • Egenkapitalsopgørelse

 • Pengestrømsopgørelse

 • Revisionspåtegning

 • Beskrivelse af virksomhedens mangfoldighedspolitik

 • Noter

 • Redegørelse for anvendt regnskabspraksis

Mangfoldighedspolitik

Som noget nyt, har selskaber i regnskabsklasse D, pligt til at inkludere en beskrivelse af selskabets mangfoldighedspolitik. Sådan en beskrivelse skal bl.a. indeholde sammensætningen af ledelsens køn, alder, uddannelse og erhvervsmæssig baggrund. Herudover skal denne beskrivelse også indeholde mål for selskabets mangfoldighedspolitik, hvordan politikken er blevet gennemført, samt resultatet af denne politik.

Laver man ikke sådan en politik, skal ledelsesberetningen indeholde en forklaring med baggrunden for, hvordan man ikke har sådan en politik.

Selskabets mangfoldighedspolitik kan man sætte ind i ledelsesberetningen eller på virksomhedens hjemmeside. Det er helt op til  virksomheden selv, hvor denne politik offentliggøres.

Ændring af regnskabsklasse

Har en virksomhed 2 år i træk ikke overholdt 2 ud af 3 krav, kan virksomheden skifte regnskabsklasse. Ved krav menes der de specifikke krav til hver regnskabsklasse, som måles på:

 • Nettoomsætning

 • Balancesum

 • Antal medarbejdere

Revisor erklæringer

En revisor kan afgive 4 forskellige erklæringer:

Assistance

Her får du assistance af en revisor, som hjælper dig med opstilling af regnskab. Revisoren udfører ikke kontrol af dit regnskabs tal, men har kun opstillingen af regnskabet for øje. Er der åbenlyse fejl i regnskabet, kan assistanceerklæringen ikke gives.

Review

Her tager revisoren udgangspunkt i de tal, som bliver udleveret af ledelsen. Ved et review af et regnskab, vil revisoren spørge ind til flere ting, og der vil være en dialog om regnskabet. Revisoren vil kun gå i dybden med de punkter som giver anledning til det, på baggrund af de tal som er blevet udleveret af ledelsen.

Udvidet gennemgang

Ved en udvidet gennemgang vil revisoren gøre lige som ved et review, men vil gå mere i dybden med de punkter som giver anledning til det. Herudover vil revisoren udføre en række andre opgaver i forbindelse med en udvidet gennemgang, som eksempelvis at læse ledelsesberetningen, En udvidet gennemgang, minder meget om fuld revision, men er mindre omfattende. Tilgengæld er det mere omfattende end et review.

Fuld revision

Ved fuld revision, forstås der at revisoren vil gennemtjekke de oplysninger som er blevet udleveret af ledelsen. Der vil blive kontrolleret væsentlige poster. Denne form for erklæring giver den højeste sikkerhed og troværdighed, når man eksempelvis skal i banken.

Er der tale om et anpartsselskab (ApS), et aktieselskab (A/S) eller et iværksætterselskab (IVS), har disse som udgangspunkt revisionspligt. Det betyder at det kun er en statsautoriseret eller registret revisor som må revidere årsregnskabet og underskrive årsrapporten. Dette er gældende uanset om der er tale om assistance, review, udvidet gennemgang eller fuld revision.

Hvad er begrænset ansvar?

Når der tales om begrænset ansvar hos virksomheder anvendes forkortelsen V.M.B.A. (Virksomheder Med Begrænset Ansvar). Disse virksomheder kan kan inddele yderligere i:

 • AMBA: Andelsselskaber med begrænset ansvar

 • SMBA: Selskaber med begrænset ansvar

 • FMBA: Foreninger med begrænset ansvar

Ved begrænset ansvar er der nogle overordnede krav til virksomhederne som eksempelvis:

 • Der er lige stemmeret uanset størrelsen på kapital indskudt i virksomheden

 • Virksomhedens skal udøve erhvervsdrift

Hvad er begrænset hæftelse?

Når der tales om begrænset hæftelse betyder det i bund og grund, at din privatøkonomi ikke bliver blandet ind i din virksomheds økonomi. Skylder din virksomhed penge, kan kreditorerne ikke gøre krav på eksempelvis din bil eller dit hus – altså aktiverne i din privatøkonomi.