Resultatopgørelse

I dette blogindlæg om resultatopgørelse, bliver du klogere på følgende punkter:

  • Hvad er en resultatopgørelse?
  • Hvilke krav er der til resultatopgørelsen?
  • Skal alle virksomheder have en resultatopgørelse?
  • Sammenhæng mellem balancen og resultatopgørelsen

Hvad er en resultatopgørelse?

Resultatopgørelsen er en rapport, der viser virksomhedens samlede indtægter og udgifter for et bestemt regnskabsår. Resultatopgørelsen og balancen udgør tilsammen hovedregnskabet (årsrapport). I resultatopgørelsen vil du kunne se virksomhedens overskud. Resultatet er, hvor mange penge virksomheden mistede eller tjente i denne periode. Resultatet kaldes også årsresultatet.

Krav til resultatopgørelsen

I henhold til paragraf 23 i årsregnskabsloven skal resultatopgørelsen udarbejdes i skematisk form. Dette betyder, at der er visse krav til, hvilket navn de forskellige regnskabsposter skal have, og i hvilken rækkefølge de skal opføres.

Den danske årsregnskabslov er designet til at sikre, at din resultatopgørelse altid er tydelig og sammenlignelig. Som firma kan du vælge at udarbejde en resultatopgørelse på to måder. De to former er artsopdelt resultatopgørelse og funktionsopdelt resultatopgørelse. 

Artsopdelt resultatopgørelse

En artsopdelt resultatopgørelse deler virksomhedens omkostninger efter de forskellige arter. For eksempel kan omkostningerne opdeles i råvareforbrug, husleje, løn osv. Denne opdeling gælder for alle omkostninger i virksomheden. Mange handels- og servicevirksomheder bruger segmenterede resultatopgørelser. 

Artsopdelt resultatopgørelse indeholder:

Nettoomsætning

-Omkostninger til råvarer m.v.

-Andre eksterne omkostninger

=Bruttofortjeneste

-Personaleomkostninger

=Resultat før afskrivninger

-Afskrivninger

=Resultat af primær drift

-Finansielle omkostninger

=Resultat før ekstraordinære poster

-Ekstraordinære indtægter og udgifter

=Årets resultat

 

Øverst oppe starter man med at skrive den samlede omsætning for perioden, derefter trækker man udgifterne fra. Når man har trukket alle udgifter og omkostninger fra, vil man afslutningsvis komme til årets resultat. 

 

Funktionsopdelt resultatopgørelse

Den funktionsbaserede resultatopgørelse opdeler omkostningerne efter, hvor virksomheden bruger det. For eksempel kan du opdele omkostninger i produktion, salg, ledelse osv. Produktionsvirksomheder anvender typisk funktionsopdelt resultatopgørelse.

 

Funktionsopdelt resultatopgørelse indeholder:

Nettoomsætning

-Produktionsomkostninger

=Bruttoresultat

-Salgsomkostninger

-Distributionsomkostninger

-Administrationsomkostninger

=Resultat af primær drift

-Finansielle omkostninger

=Resultat før ekstraordinære poster

-Ekstraordinære indtægter og udgifter

=Årets resultat

Man starter igen med den samlede omsætning, og derefter trækkes alle udgifter og omkostninger fra. Efter du har fratrukket alle udgifter og omkostninger, kommer du til sidst til årets resultat. Der bliver fundet ud af om regnskabsåret har været positivt eller negativt. 

Hvad viser en resultatopgørelse?

Resultatopgørelsen er en af de vigtigste indikatorer for en virksomheds økonomiske status. Resultatopgørelsen viser, om virksomheden er økonomisk sund ved udgangen af regnskabsåret. Du kan også se virksomhedens indtægter og hvor meget virksomheden brugte i regnskabsåret. 

Du kan beregne virksomhedens succes ved at beregne summen af alle konti i virksomhedens resultatopgørelse. Resultatet af denne beregning giver dig overskuddet før skat, der trækkes fra selskabsskat og udskudt skat. 

Ved at udføre denne beregning kan du få overskuddet for året efter skat. Resultat efter skat viser, om selskabets regnskabsår er positivt eller negativt.

Hvad skal med i resultatopgørelsen?

Det gør ikke nogen forskel, om du vælger artsopdelt eller funktionsopdelt resultatopgørelse, det vigtigste er at du medregner alle dine indtægter og omkostninger for det relevante regnskabsår medtages. Selvom din virksomhed har indkomst et par dage inden regnskabsårets udgang, skal du medtage den indkomst, selvom beløbet ikke er betalt endnu. 

Skal alle virksomheder lave en resultatopgørelse?

Det er ikke alle virksomheder der skal udarbejde en resultatopgørelse, det afhænger af virksomhedstypen. Først og fremmest skal alle private aktieselskaber og partnerskaber oprette en resultatopgørelse, fordi resultatopgørelsen er en del af årsrapporten. Der er altid en undtagelse fra reglen, og dette gælder også for denne forbindelse. For eksempel, hvis et selskab er i konkurs eller gennemgår en virksomhedsoverdragelse, kan det førnævnte selskab være fritaget for at aflevere en årsrapport.

På den anden side, hvis du ejer et privat firma, er du ikke forpligtet til at udarbejde en resultatopgørelse. Private virksomheder er både enkeltmandsvirksomheder og individuelle små virksomheder. Selvom disse to forretningsformer ikke er nødvendige for at udarbejde og indsende resultatopgørelser, bør dette heller ikke forhindre dem i at udarbejde.

Sammenhængen mellem resultatopgørelsen og balance

Egenkapital er en del af balancen og påvirker årsresultat. Hvis der er overskud, skal du øge egenkapitalen. Hvis der er et tab, skal du reducere egenkapitalen. Resultatopgørelsen giver en oversigt over virksomhedens indtægter og udgifter for perioden, og balancen giver en oversigt over den samlede værdi af virksomheden for året ved afslutningen af regnskabet. 

Kontakt os

Har du brug for hjælp til resultatopgørelsen eller andre regnskabsopgaver? Du er velkommen til at kontakte os, vi er glade for at give dig et uforpligtende tilbud og afholde et møde med vores revisorer gratis.

Grunden til at du skal vælge os er,  at vi har nogle af de bedste priser på markedet og normalt sparer vores kunder 25-40% på deres årlige revisionsregninger. Derudover har vores revisorer mere end 25 års erfaring, så de er meget kompetente. Endelig skal det understreges, at vi har gratis support, og at du vil have gratis møder hvert kvartal. Gratis support betyder, at du kan kontakte vores revisor efter behov uden yderligere omkostninger.