Revisionspligt

I dette blogindlæg om revisionspligt, bliver du klogere på følgende poster: 

 • Hvad er revisionspligt
 • Hvilke virksomheder har revisionspligt
 • Fravalg af revision

Hvad er revisionspligt?

Visse typer virksomheder her i Danmark har revisionsforpligtelser. Dette gælder for alle store virksomheder, der har et dansk CVR-nummer. Alle danske virksomheder (undtagen små virksomheder ejet af enkeltpersoner) skal hvert år aflægge årsregnskab til Erhvervstyrelsen

Men hvis du har en revisionsforpligtelse, er det ikke nok at rapportere årsregnskabet. For eksempel, hvis du driver et aktieselskab eller et anpartsselskab, og du har revisionspligt, er det ikke nok at rapportere årsregnskabet hvert år. Dine årsregnskaber skal også godkendes af en certificeret revisor. 

Når en revisor gennemgår dit årsregnskab, kontrollerer det, om dets opstilling er korrekt, om tallene er rigtige og et ægte og retvisende billede af virksomhedens økonomi.

Hvad indeholder årsregnskab?

Et årsregnskab viser hvordan virksomheden klarer sig i regnskabsåret. Så det gør nemmere at overvåge din virksomheds udvikling. 

Årsregnskabet består af:

 • Resultatopgørelse ( virksomhedens indtægter og udgifter)
 • Balance (Virksomhedens aktiver og passiver)
 • Eventuelle noter

Hvilke virksomheder har revisionspligt?

Statsejede virksomheder har altid en revisionsforpligtelse. Det samme gælder for store anparts- og aktieselskaber. 

Alle revisionspligtige er angivet her: 

 • Aktieselskaber (A/S) – med undtagelse 
 • Anpartsselskaber (ApS) – med undtagelse
 • Selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A og A.M.B.A)  – med undtagelse
 • Statslige selskaber
 • Børsnoterede selskaber
 • Erhvervsdrivende fonde

Hvilket krav er der for at fravælge revisionspligt?

Siden 2006 har små virksomheder været i stand til at fravælge revisionen, men der skal være nogle meget specifikke forhold i virksomheden. Virksomheder er normalt opdelt i regnskabsklasserne A, B, C og D. Regnskabklasser angiver virksomhedens størrelse og påvirker den måde, virksomheden opfylder sine regnskabsmæssige forpligtelser på.  

Enkeltmandsvirksomhed tilhører regnskabsklasse A og har ingen revisionspligt. Nogle virksomheder i type B-regnskab er også mindre virksomheder og kan vælge at trække sig ud af revisionen på visse betingelser.  

For at fravælge revision skal følgende krav være opfyldt:

 • Din virksomhed skal højst have en omsætning på 8 millioner kroner.
 • Din virksomheds balancesum må højst være 4 millioner  kroner.
 • Du må ikke have mere en 12 ansatte på fuld tid. 

Disse betingelser skal være gyldige i to regnskabsår i træk, før kan virksomheden ikke blive revisionspligtig. 

Fravalg af revision

Hvis de ovennævnte krav ikke overskrides i det første regnskabsår, kan det nyetablerede virksomheder vælge at trække sig ud af revisionen efter det første regnskabsår. Det er også muligt at fravælge revision, når man opretter en virksomhed. Det kræver kun at det fremgår i stiftelsesdokument, og at vedtægterne ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt. En virksomhed, der har trukket sig ud af revision ved stiftelsen, men som overskrider de grænser, vil blive pålagt revisionspligt. 

Du skal rapportere din fratræden fra revisionen til Erhvervskontoret, som skal ledsages af selskabets vedtægter sammen med fratrædelsesdokumentationen.

Når du vælger at fravælge revisionen, skal du sørge for at overholde overstående krav, for hvis du ikke gør det, skal du sende årsrapport til en gennemgang, og så kan der ske en masse ting fra et skatteteknisk synspunkt. Sørg derfor for, om din virksomhed skal foretage en kontakt til en revisor, som skal have 100% kontrol over dette. 

Hvem skal gennemgå dit regnskab, når du har revisionspligt? 

I forbindelse med din virksomheds regnskab, skal du tage kontakt til en revisor. Det skal bemærkes, at du skal have fat i en statsautoriseret revisor, som er autoriseret til at ændre et årsregnskab. 

Hvad skal med i revision af virksomheden?

Når der udarbejdes et årsregnskab er det nødvendigt at sikre, at der ikke er store fejl i de indsendte regnskaber. Derudover kan det konkluderes, at det indsendte rengskab korrekt beskriver virksomhedens aktiver og passiver, hvor stort overskuddet er, og hvordan virksomhedens økonomiske status er. 

Samlet set inkluderer en revision af din virksomhed følgende ting, som virksomheden skal have på plads:

 • Oplysningerne i regnskabet skal stemme overens med lovens krave.
 • De transaktioner der er foretaget i regnskabsperioden, skal konkluderes i revisionen. Det kan være salg af varer, hvor salg fandt sted i regnskabsperioden. Her, selvom betalingen for varerne først betales efter regnskabsperioden, skal salget medtages på kontoen.
 • Alle fakturaer for regnskabsperioden skal med. Det kan både være de fakturer du har fået eller du har udstedt og fået betalt. 
 • Alle aktiver og passive skal være korrekt skrevet. 
 • Alle aktiver og passiver i rengskabet skal passe med virksomheden. 

Når disse punkter er gennemgået og fundet tilfredsstillende for din virksomhed, betyder det at din virksomhed lever op til lovens krave. Det kan hjælpe med at forbedre troværdigheden blandt banker og enhver forretningspartner.

Kontakt os

Har du brug for hjælp til revisionspligt eller andre regnskabsopgaver? Så er du velkommen til at kontakte os, vi er glade for at give dig et uforpligtende tilbud og afholde et møde med vores revisorer gratis.

Grunden til du skal vælge os, er fordi vi har nogle af de bedste priser på markedet, hvilket normalt sparer vores kunder 25-40% af de årlige revisionsgebyrer. Derudover har vores revisorer mere end 25 års erfaring, så de er meget dygtige. Endelig skal det understreges, at vi har gratis support, og at du vil have gratis møder hvert kvartal. Gratis support betyder, at du kan kontakte vores revisor efter behov uden at betale ekstra.