Revisor til selskab

Står du og skal til at oprette et selskab, eller er du indehaver af et voksende selskab. Der er mange regler og krav revision til selskaber. Kravene kan samtidig ændre sig i takt med at selskabet vokser sig større og mere komplekst. Derfor er det vigtigt at kende reglerne for på dit selskabs nuværende situation. Samtidig er det næsten lige så vigtigt at kende reglerne for næste trin, i tilfælde af at din virksomhed skulle vækste. Vil du lære mere omkring revisor til selskab, så læs med her og bliv klogere.

Hvad er revision?

Revision er grundlæggende en kontrol af virksomhedens / organisationens regnskaber. Dette bliver gjort af en revisor, eller anden regnskabskyndig person som har uddannelsen / træningen indenfor de gældende love og regler på emnet. Mange virksomheder vælger desuden at udpege en, eller flere revisorer til at udarbejde regnskabet. Dette vælger flere i et forsøg på at sikre regnskabet bliver lavet og udført korrekt.

Er det lovpligtigt med revisor til selskab?

Nej, som udgangspunkt kan virksomheden selv vælge at lave sit regnskab, eller lade en anden regnskabskyndig person lave dit regnskab, såfremt du ikke  har revisionspligt. Der er flere faktorer som spiller ind om du er revisionspligtig eller ej.  Det afhænger bl.a. af hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører. Som udgangspunkt er det især de mindste selvskaber som kan fravælge revision. Virksomheder i regnskabsklasse A, har ikke revisionspligt. De selskaber som befinder sig i regnskabsklasse D, har revisionspligt, og kan på ingen måder komme uden om. Virksomheder og selskaber der befinder sig i regnskabsklasse B og C, har som udgangspunkt heller ikke revisionspligt. Dog er det nogle kriterier, som udløser revisionspligt, for selskaber der lever op til disse. Hvis selskaber i klasserne B og C, overskrider 2 ud af 3 følgende kriterier, 2 regnskabsår i træk, kan de ikke fravælge revision:

  • En balancesum på ≤ 4 millioner kr.
  • En nettoomsætning på ≤ 8 millioner kr.
  • En gennemsnit på ≤ 12 fuldtidsansatte

Har du spørgsmål til hvorvidt, du skal bruge revisor til selskab, eller vores ydelser, skal du ikke tøve med at kontakte os. Vores dygtige revisions team, er altid klar til at hjælpe. Vi har gjort det nemt for dig, ved at indsætte en kontaktformular, nederst i dette blogindlæg.

Hvad er uvildig revision?

Uvildig revision går ud på, at den revisor, der gennemgår en given virksomheds regnskab, ikke må have nogen form for forhold til den pågældende virksomhed. Det vil altså sige at revisoren ikke må have familie i virksomheden eller have økonomiske interesser, som eksempelvis at være aktionær i virksomheden. Formålet med uvildig revision er nemlig, at der foretages en objektiv gennemgang af virksomhedens regnskab. Denne løsning har til hensigt at skabe størst troværdighed til selvskabets økonomiske evner. Dette sikrer man bedst, når det gøres af en revisor uden tilknytning til virksomheden.

Er der forskel på revisor til selskab og virksomhed?

Det der kendetegner selskaber er, at der er mulighed for at være flere ejere af sådanne virksomheder. På den måde adskiller selskaber sig fra virksomhedsformer, som er personligt ejede, f.eks. i form af en enkeltmandsvirksomhed. At der er flere ejere indebærer både fordele og ulemper. En fordel er eksempelvis, at der i selskaber er begrænset hæftelse. Dette betyder, at ejerne kun hæfter for det kapital der er investeret i selskabet. I personligt ejede virksomheder, hæfter ejeren således for hele virksomheden, med sin egen personlige formue. En af ulemperne er dog at der er et kapitalkrav til selskaber. Det betyder at du skal kunne skyde kapital ind i selskabet ved oprettelse, mængden af kapital afhænger af, hvilket selskab du ønsker at oprette. Omvendt er der ingen kapitalkrav til enkeltmandsvirksomheder.

Hvad er regnskabsklasser?

Man inddeler virksomheder i fire forskellige regnskabsklasser, som kaldes A, B, C og D. Virksomheder bliver inddelt efter parametrene:  omsætning, balancesum og antal ansatte. En virksomhed kan skifte regnskabsklasse med tiden. For hver klasse man går op, bliver der lagt flere og flere krav på. Det kræver dog, at man opfylder kravene inden for to ud af de tre parametre.

Regnskabsklasse A:

Denne regnskabsklasse er for de mindste virksomheder, som er personligt ejede. Det vil sige at det er enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber o.lign. Der er ingen regnskabskrav til regnskabet for virksomheder i denne klasse. Det der kendetegner de helt små virksomheder:

Omsætning: 0-14 millioner kroner

Balancesum: 0-7 millioner kroner

Ansatte: 0-10 medarbejdere

Regnskabsklasse B:

Virksomheder i klasse B, er virksomheder hvor ejerne har en begrænset hæftelse. Det gælder for eksempel aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS) og erhvervsdrivende fonde. Det der adskiller virksomheder fra regnskabsklasse C, er udelukkende at de ikke er store nok indenfor de 3 parametre. Klasse B bliver delt op i to yderligere underkategorier, mikro B og små B:

Mikro B

Omsætning: max 5,4 millioner kroner

Balancesum: max 2,7 millioner kroner

Ansatte: max 50 medarbejdere

Små B

Omsætning:  5,4-89 millioner kroner

Balancesum: 2,7-44 millioner kroner

Ansatte: max 50 medarbejdere

Regnskabsklasse C:

Virksomheder i denne klasse er reelt set, virksomheder fra klasse B, som har vokset sig for store. Derfor ender de i denne regnskabsklasse. Derudover er der to typer af regnskabsklasse C; mellemstor- og stor klasse C.

Mellemstore klasse C

Omsætning: 89-313 millioner kroner

Balancesum: 44-156 millioner kroner

Ansatte: 50-250 medarbejdere

Store klasse C

Omsætning: over 313 millioner kroner

Balancesum: over 156 millioner kroner

Ansatte: over 250 medarbejdere

Regnskabsklasse D:

Regnskabsklasse D er ikke nødvendigvis de største og bedst indtjenende virksomheder. Ikke desto mindre, er virksomhederne i denne klasse underlagt de strengeste krav. Grunden til dette er, at klasse D består af børsnoterede og offentlige virksomheder. Disse selvskaber har særlige forpligtelser over for samfundet og dens økonomi, hvilket medfører de strikse krav og formaliteter.

Kontaktoplysninger

Har du yderligere spørgsmål til revisor til selskab? Eller skulle have andre spørgsmål inden for revision, bogføring el.lign., skal du være meget velkommen til at kontakte os. Vi er altid klar til at svare på dine spørgsmål. Benyt dig gerne af den kontakt formular du finder herunder, så vender vi tilbage til dig indenfor 48 timer.

 

Kontaktformular