Skatteoptimering

Introduktion til skatteoptimering

Vidste du at man lovligt kan minimere det beløb man skal betale i skat? Dette kalder vi skatteoptimering, som handler om at du får mest ud af din formue. Danmark er et land med et velfungerende velfærdssystem og alle har pligt til at bidrage via deres skat. Der er dog mange der betaler mere end de er forpligtet til.Dette er sandsynligvis pga. skattesystemet i Danmark er komplekst og krævende. Det er fordi at på den ene side er der så mange muligheder. På den anden side er der også rigtig mange begrænsninger. Du kan undgå at betale for meget skat, ved at bruge alle dine fradrag og det kan du læse mere om her.

Skatteoptimering via virksomhedsordningen

Er du interesseret i skatteoptimering, kan virksomhedsordningen være en mulighed for dig. Er din virksomhed et selskab, skal du kun betale 22 procent i skat af dit overskud. Dette gælder når du benytter virksomhedsordningen.

Dette gælder dog ikke for virksomheder hvor man hæfter personligt. Disse virksomheder beskattes som personlig indkomst og hermed er skatten helt op til ca. 56 procent når man betaler topskat. Der skal dog først betales topskat hvis man tjener mere end 531.000 kr (årligt). Der er dog en undtagelse for personlige virksomheder, hvis de bruger opsparingen i virksomhedsordningen. Kan de også få gavn af den lave skat på 22%. Altså kort sagt skal de blot adskille deres private og erhvervs økonomi. Dette skal du, så du kan danne dig overblik over hvor mange penge trækker ud af virksomheden årligt. Er virksomhedens overskud højere, end det beløb, de trækker ud af virksomheden? Hvis dette er tilfældet, kan du opspare differencen i virksomheden og blot betale 22% i skat. 

Skatte Optimeringsmetoder

Gaver

En måde du kan skatteoptimere på er ved at give gaver. I 2020 er det tilladt at give gaver op til beløbet 67.100 uden gaveafgift. Dette gælder kun til dine børn og børnebørn. Beløbet er dog heldigvis pr. person, dette vil sige at hver forældre må give en gave op til 67.100 kr til hvert barn og barnebarn uden afgift.

Sælg aktier med tab

Har du indtægter fra aktier, så skal du betale aktieskat. I 2020 er det 27% af de første 55.300 kr og 42% efterfølgende. Derfor kan det være fordelagtigt at sælge aktier med et negativt afkast, da det bliver modregnet i din gevinst og du hermed kan skatteoptimere.

Velgørenhed

Alle kender vel en sag, de virkelig brænder for og gerne vil støtte. Dette kan du gøre samtidig med at du skatteoptimere, da du kan få fradrag for donere til velgørenhedsorganisationer. Der er dog en beløbsgrænse på 16.600 kr. hvis du vil benytte dig af fradrag, skal du skrive dit CPR-nummer når du betaler for donationen og herefter vil de informere skat. Afslutningsvist vil jeg sige at det kræver at det er en godkendt forening. 

Indbetal restskat

Har du betalt mindre skat end du er forpligtet til, kan du blot frivilligt betale din restskat. Dette er vil være det mest fordelagtige at gøre, fordi ellers vokser din restskat sig større.

  1. Hvis du betaler senest den 31. December 2020, så slipper du for at betale renter. 
  2. Hvis du betaler senest den 1. juli 2021, så betaler du rente på 2,2 procent (dagligt) af restskatten fra 1. januar 2021 indtil du betaler.
  3. betaler du senere end 1. juli 2021, så vil skattestyrelsen indkræve et tillæg på 4%.

Derfor er det vigtigt at have komplet styr på sin forskudsopgørelse, da du betaler renter og derudover er det ikke fradragsberettiget.

Indbetal på pension

Pension er en god oplagt mulighed for skatteoptimering. Da du kan indbetale til din pension og hermed betale mindre i skat.

Aldersopsparing

Har du mere end fem år til pensionsalderen, er beløbsgrænsen for meget du kan indbetale på 5100 kr.

Ratepension

I denne form for pension, kan du indbetale og få fradrag for op til 57.200 kr.

Investere i inventar 

Du kan købe maskiner eller inventar til din virksomhed, som så kan få fradrag for. Normalvis får du ikke det fulde beløb med det samme, da man skal afskrive på aktiver i flere år. 

Underskudsudligning 

I flertallet af EU lande er det tilladt, at selskaber kan overføre underskud til andre selskaber som er under samme koncern, de skal dog høre hjemme i samme land og med overskud. Anvendelsen af denne regel kan gøres via flere metoder. 

  • Den første metode er at anvende sambeskatningsindkomst og fælles skatteberegning. Indtægterne beregnes for hvert eneste selskab. Herefter udregnes selskabernes samlede skattepligtige indkomst. Hermed kan et potentielt underskud i et af selskaberne, udligne overskud i et andet selskab.
  • Den anden metode er overførsel af overskud. Denne metode anvendes ved at et selskab med underskud sender sit underskud til et selskab med overskud. Dermed bliver overskuddet i det selskab med overskud mindre. Derudover frafalder selskabet med underskud ret til at videresende deres underskud.
  • Den tredje metode er ved at benytte sig af koncernfradrag. Dette handler om at et selskab med overskud kan betale et fradragsberettiget tilskud til selskab med underskud. Selskabet med underskud skal dog naturligvis betale skat af det modtagne beløb. Denne metode gør at indtægterne falder hos det selskab med overskud og selskabet med underskuddet får et mindre underskud.

Læs mere om flere metoder her

Kontakt os

Har du brug for vores hjælp med skatteoptimering eller andre regnskabsopgaver? Du skal blot kontakte os via det nedenstående kontaktformular. Vi giver dig med glæde et uforpligtende tilbud indenfor 48 timer. Vi kan også arrangere et gratis og uforpligtende møde med vores revisor. Argumenterne for at du skal vælge en revisor fra OB Revision, er at vi har nogle af de skarpeste priser på markedet. Dermed sparer vi normalvis vores kunder mellem 25-40% på deres årlige revisorregning. Derudover har vores revisor over 25 års erfaring og er derfor meget kompetent. Afslutningsvist vil jeg gerne pointere at vi har fri support og at du får et gratis møde hvert kvartal.Den frie support betyder at du kan kontakte vores revisor, så meget du har brug for og uden at det koster extra.