Introduktion til blogindlægget Sponsorat skattefradrag

Virksomheder benytter i stigende grad sponsering som en del af sin markedsføring. I den forbindelse er det meget nyttigt at vide, hvornår sponsorater kan udløse sponsorat skattefradrag ved denne reklameudgift. Læs nedenstående blogindlæg for at blive klogere på lige netop dette emne.


Hvad er skattefradrag

Skattefradrag er kort sagt at trække fra i skat. Det dækker over, at man trækker nogle udgifter fra ens skattepligtige indkomst, så ens indkomst og dermed skattebetaling bliver lavere. Har man eksempelvis en virksomhed, er det væsentligt at fratrække alle fradragsberettigede udgifter. På den måde betaler man ikke mere i skat, end det man skal. Som hovedregel har man mulighed for, at få fradrag for alle de udgifter man har til, at sikre sin virksomheds indtægt.


Hvad er et sponsorat

Et typisk sponsorat består i, at en virksomhed aftaler med eksempelvis en forening, sportsklub eller lignende, at betale dem et beløb eller med produkter/ydelser for til gengæld at få eksponeret sin virksomhed i form af reklame. Det kan være reklame på spillertøj, bander reklame mv. Virksomheden får altså en reklameværdi til gengæld, som på sigt kan give en større omsætning. I dag er sponsorater blevet meget forskelligartede og komplekse.


Hvornår kan sponsorater udløse et skattefradrag

Hvis et sponsorat er af erhvervsmæssige årsager, vil der være tale om fuld sponsorat skattefradrag for denne reklameudgift. Det vil sige, at sponsoratet skal have en reklamemæssig værdi.


Eksempel med dette:

Hvis et firmanavn ses på eksempelvis en fodboldspillers trøje, ville dette have en reklamemæssig værdi. Det opstår idet firmanavnet og/eller logoet på den måde bliver eksponeret i det offentlige. Det vil i de fleste tilfælde skabe en øget opmærksomhed omkring virksomheden og dens produkter eller ydelser.


Det vil samtidig sige, at hvis man ikke sponserer for reklameværdiens skyld men derimod på baggrund af en personlig tilknytning, så er det ikke muligt at trække sponsorudgifterne fra i skat. Hvis sponsoratet ikke stemmer overens med virksomhedens interesser, er udgifterne derfor heller ikke fradragsberettiget.


Eksempel med dette: 

Man kan sagtens sponsorere sin søns miniput-håndboldhold ved eksempelvis, at levere træningstrøjer. Det vil dog ikke være muligt at trække disse sponsorudgifter fra i skat. Det skyldes den personlige tilknytning til holdet istedet for den reklamemæssige værdi. Der er ikke nogen reklameværdi i et hold, som ikke spiller kampe. I det ens logo og firmanavn ikke bliver eksponeret i en tilstrækkelig grad.


For at leve op til at være en udgift som er med til at øge en virksomheds indtægt, så skal reklameværdien gives til reelt potentielle kunder. Hvis der eksempelvis er tale om en virksomhed, der alene sælger sine produkter i Danmark, vil der derfor som hovedregel ikke være sponsorat skattefradrag for et sponsorat af eksempelvis et cykelløb udenfor landets grænser.


Sponsoratet skal give en reklameværdi, som matcher sponsoratets størrelse

Det er afgørende i forbindelse med om man kan trække sponsoratet fra i skat, at virksomheden modtager en passende modydelse. Det vil sige, at der skal være et rimeligt forhold mellem reklameværdien og det sponsorbidrag, som man som virksomhed yder til eksempelvis en sportsklub. Man ser derfor både på, om eksponeringen i sportsklubben er relevant i forhold til virksomhedens produkter/ydelser, beliggenhed samt om reklameværdien svarer til det sponsorbidrag, som man yder. Det kræves, at et sponsorats størrelse passer til den tilnærmelsesvise udgift, som et køb af reklameplads normalt ville udgøre.

 

Eksempel med dette:

Hvis man eksempelvis sponsorer sin lokale ride klub, så ville et sponsorat på 2 mio. ikke hænge sammen med reklameværdien. Sponsorerer man derimod herrelandsholdet i håndbold, ville sponsoratet godt kunne sidestille reklameværdien, som eksponeringen giver.


Sponsor skattefradrag ved sponsorpakker: repræsentations, løn- og gave udgifter

Udover de direkte reklameudgifter der er ved et sponsorat, er der også tale om andre udgifter, som en sponsor kan få fradrag på i forbindelse med et sponsorat. Det skyldes blandt andet, at virksomhedssponsorarter er blevet så forskelligartede og komplekse. 


Det kan kaldes for en sponsorpakke, som består af tillægsydelser, som virksomheder ofte får i forbindelse med et sponsorat. Disse tillægsydelser skal man fakturer separat. Det skyldes momsmæssig behandling og eventuel beskatning af de medarbejdere, som drager nytte af disse tillægsydelser. 


De kan opdeles som følgende, udover reklameudgift: repræsentations- og lønudgifter.


Fradrag for repræsentationsudgifter

Dette kan eksempelvis være forretningsmiddage mv., hvor ens formål er at afslutte forretninger, knytte eller bevare forretningsforbindelser. Man kan få fradrag for repræsentationsudgifter for et beløb svarende til 25% af de afholdte udgifter. Det er et krav, at udgifterne er afholdt over for andre end sine egne medarbejdere.


Fradrag for sponsorudgifter anset som løn

I forbindelse med et virksomhedssponsorat følger der ofte forskellige goder, som man har mulighed for at give videre til sine medarbejdere. Det består eksempelvis af fribilletter mv. Dette har man også mulighed for at få fradrag på som personaleudgifter. Det skyldes, at man har betalt for dem som en del af sponsoratet. Man skal dog være opmærksom på, at det kan blive skattepligtigt for ens medarbejdere at modtage disse sponsorgaver.


Sponsorudgifter anset som gave

Hvis ens sponsorudgifter ikke kan betegnes som en af overstående udgifter, kan man med stor sandsynlighed ikke få fradrag for dem. I sådan en situation vil ens resterende sponsorbidrag eller hele ens bidrag blive anset som ikkefradragsberettiget gave.

 

Hvor kan man få hjælp med sit sponsorat skattefradrag

Den momsmæssige- og skattemæssige behandling af sponsorater er, som det fremgår utrolig kompleks. Det afhænger af, hvordan det helt konkrete sponsorat er udformet.


Det er næsten nødvendigt med hjælp fra en revisor, hvis man vil sikre sig, at ens investeringer kan betale sig og at ens virksomhed benytter sine skattefradrag korrekt samt bedst muligt.


Det er meget få virksomhedsejere, som har det fulde overblik over alle muligheder og regler i forbindelse med sponsor skattefradrag og fradrag generelt. Derfor får de fleste også hjælp til dette af en erfaren og kompetent revisor.


Hvordan kan OB Revision hjælpe med dit sponsorat skattefradrag

Hos OB revision kan du få hjælp til at kende de momsmæssige- og skattemæssige konsekvenser af et påtænkt sponsorat. Hos OB Revision kan du slappe helt af, mens vi ordner dit regnskab, og sørger for, at du ikke går glip af noget fradrag, som du er berettiget til. Som kunde modtager du en meget nærværende rådgivning og en tæt dialog om hele dit årsregnskab. Hos OB Revision går vi meget op i at give vores kunder den bedste oplevelse, samt 100% tilfredsstillelse.


Kontakt

Det vil være meget ærgerligt at gå glip af et sponsorat skattefradrag og andre fradrag, som man i realiteten er berettiget til. Derfor mener vi, at du med ingen omstændigheder skal tøve med at kontakte os!


Kontakt os i nedenstående kontaktformular, og bliv endnu klogere indenfor sponsorat skattefradrag og modtag rådgivning i forbindelse med et påtænkt sponsorat.