Mangler du en debitor bogholder?

Hvad er en debitor bogholder? En debitor bogholder er en person som har styr på kundens køb og betalinger. Altså håndterer en debitor bogholder blandt andet følgende opgaver: Udstedelse af fakturaer og betaling heraf Kunders køb og betalinger Udsendelse af rykkere for manglende betaling Videregivelse af sager til inkasso Anvendelsen af en debitor bogholder er fordelagtig for de virksomheder, som har så mange kunder at det bliver for omfattende selv at skulle håndtere. Det er…