Skatteoptimering

Introduktion til skatteoptimering Vidste du at man lovligt kan minimere det beløb man skal betale i skat? Dette kalder vi skatteoptimering, som handler om at du får mest ud af din formue. Danmark er et land med et velfungerende velfærdssystem og alle har pligt til at bidrage via deres skat. Der er dog mange der betaler mere end de er forpligtet til.Dette er sandsynligvis pga. skattesystemet i Danmark er komplekst og krævende. Det er fordi…

Skattefradrag

Skattefradrag Skattefradrag er kort sagt et beløb, som kan trækkes fra i personindkomsten, og er også dermed skattefrit. Det er et begreb som dækker over alle fradrag, som eksisterer i Danmark. Skattefradrag dækker over en lang række forskellige fradrag, og man vil dermed få et højt rådighedsbeløb. Det skattefradrag som man er berettiget til, vil blive trukket fra lønnen automatisk, inden der skal betales A-skat m.v. Vær opmærksom på Man skal altid kigge sin årsopgørelse…

Enkeltmandsvirksomhed regnskab

Enkeltmandsvirksomhed Regnskab Denne artikel handler om enkeltmandsvirksomhed regnskab En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedstype hvor der kun er en ejer, som hæfter personligt, ubegrænset med egen formue for gæld som virksomheden måtte have. Dette kan betyde, at man i værste tilfælde, kan blive nødt til at sælge, alt hvad man ejer for at tilbagebetale gæld. Selvom der kun er en ejer, er det ikke ensbetydende med at det ikke er tilladt at ansætte medarbejdere, så dette er en…

Kapitalafkastordning

Kapitalafkastordning Der findes 3 forskellige beskatningsformer inden for personligt ejede virksomheder. Kapitalafkastordning (KAO), virksomhedsskatteordning(VSO) og personlig beskatning (PSL). En personligt ejet virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab eller et kommanditselskab. Hvad er en kapitalafkastordning? Kapitalafkastordning (KAO), er en beskatningsmetode. Den benyttes, hvis man er indehaver af en personligt ejet virksomhed, og her kan du få mulighed for, at beskatte en del af din virksomheds indkomst som kapitalindkomst. Ved at gøre dette, får du fradragsret for…

Har du brug for en billig bogholder?

Har du brug for en billig bogholder? Kan du ikke se udover skrivebordskanten for bunker af bilag? Er det en sur tjans hver gang du skal bogføre? Hober det sig op og bliver et uoverskueligt projekt at håndtere virksomhedens økonomi? Så har du måske brug for en billig bogholder. Hos OB Revision kan vi hjælpe dig med stort set alle aspekter indenfor bogholderi og revision.  Hvorfor skal man bruge en billig bogholder? Du skal bruge…

Ny frist for moms, selvangivelse og årsrapport

Ny frist for moms, selvangivelse og årsrapport Grundet COVID-19 har regeringen valgt at udskyde nogle frister, for at hjælpe virksomhederne igennem denne krise. Det betyder at der er en ny frist for moms, en ny frist for indberetning af selvangivelse og der er et lovforslag under behandling om udskydelse af fristen for aflevering af årsrapporten.  Vi har samlet fristerne, så du nemt kan se hvilke der påvirker din virksomhed.  Har du spørgsmål eller brug for hjælp er du altid…