Hvad er VSO?

Hvad er virksomhedsordningen (VSO)? Virksomhedsordningen, også kaldet VSO, er en af tre skatteordninger for enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Normalt regner man resultatet i virksomheden, som værende personligt for ejeren, derfor beskattes det også derefter. Det specielle ved VSO er at der er forskel på, om der er penge som bliver trukket ud til privatforbrug, og der bliver gemt i virksomheden som en investering. Derfor kan du slippe med at betale 22% i virksomhedsskat, i stedet for…