Udvidet selvangivelse

Hvad er udvidet selvangivelse? Kort fortalt

Nu tænker du måske, hvad er udvidet selvangivelse? I dette indlæg kan du blive klogere på udvidet selvangivelse. Der er en række grunde til, at man skal udarbejde en udvidet selvangivelse. Inden du kaster dig ud i dette, er der nogen ting som man skal være opmærksom på. I dette blogindlæg vil der kort blive gennemgået, nogle af de ting som spiller ind i udvidet selvangivelse. Inden du begynder på at udarbejde en udvidet selvangivelse, bør du læse dette indlæg igennem og derved forhåbentlig være bedre rustet til at træffe den bedste beslutning for dig.

Hvad er en selvangivelse?

Hvert år skal man indberette hvor meget man har tjent der forgående år til SKAT. Ud af det man har tjent, skal der betales SKAT deraf. Hertil er der en masse forudsætninger, som afgør  betalingssummen. Disse kriterier kan ændre sig fra år til år, så det vil være en god idé at følge op på det løbende, således man altid er opdateret. Endnu en af fordelene ved at holde sig opdateret er at, man kan klarlægge ens privatøkonomi. Dvs. at jo mindre man betaler i skat, vil man alt andet lige have et større til rådighedsbeløb til sig selv. Derimod, beskattes man højere end forventet, bliver ens eget til rådighedsbeløb alt andet lige mindre.

For ikke at få skattesmæk, dvs. for en ekstra regning for manglende eller forkert angivet selvangivelse, kan man blive pålagt et gebyr, og i yderste tilfælde fået tilbageholdt ens løn og i meget ekstreme tilfælde straffet.

Hvad er en udvidet selvangivelse?

Udvidet selvangivelse er tilegnet forskellige virksomhedstyper, herunder; Interessentselskaber (I/S), personligt-ejet mindre virksomhed, hobbyvirksomheder og enkeltmandsvirksomheder, hvor man både skal indtaste sin egen og virksomheds selvangivelse. Forskellen på en almindelig selvangivelse og en udvidet selvangivelse er at, hvis man har en virksomhed, som hører under én af det forrige nævnte virksomhedstyper, skal man føre udvidet selvangivelse. Normalt sker dette ved at man som privatperson indberetter sin selvangivelse, kan man i samme omgang indberette virksomhedens. på den måde forsøger man at skabe en tråd i indkomsten. For nogen kan det være svært finde rundt i. Derfor, har vi lavet en guide nedenfor (se Vejledning i punktform til borger.dk).

Hvilket krav er der til udvidet selvangivelse?

Der er en del krav som skal opfyldes, før man skal udarbejde en udvidet selvangivelse. Du skal for det første eje din egen virksomhed, dvs. enten et I/S, personligt ejet mindre virksomhed eller enkeltmandsvirksomheder. Måden som du kan oprette din virksomhed på, er ved at gå ind SKATs hjemmeside, hvor du indtaster navn, virksomhedstyper, ejerforhold mv. Hertil er det værd at bemærke at man inden sin registrering, undersøger de forskellige muligheder, der er ved de nævnte virksomhedstyper. Inden man opretter sin virksomhed, skal det også undersøges, om det nye virksomhedsnavn ikke er i strid med ophavsrettigheder og plagiat. Derudover gælder reglerne i selskabsloven, samt øvrige lovgivning fortsat er gældende. Før du kan lave din udvidet selvangivelse, skal du have lavet et regnskab. Dette vil sige bogført dine udgifter og indtægter. Det den udvidet selvangivelse skal indeholde er informationer om virksomhedens indkomst og strømforbrug osv.

 

Afslutningsvist vil jeg pointere at tidsfristen for man skal have indsendt sin udvidet selvangivelse er før 1. juli (i enkelte tilfælde kan det blive udskudt). Det kan blive meget bekosteligt for virksomheden hvis de ikke betaler til tiden. Dette er det pga. man bliver sanktioneret med daglige bøder på 200 kr. (maks 5000 kr.), indtil man indsender sin  udvidet selvangivelse. Det er dog anderledes hvis man tjener mindre end 390.000 kr. om året, så er de daglige bøder på 100 kr. (maks 2.500 kr.).

Hvordan udarbejder man en udvidet selvangivelse?

For mange mennesker, kan det synes svært at navigere gennem ens selvangivelse. For at hjælpe med at gøre det lidt nemmere, er der blevet udarbejdet en kortfattet navigation gennem borger.dk hvor du kan lave din egen selvangivelse. Man laver altså sin udvidet selvangivelse digitalt, som man plejer med sin private selvangivelse. Selvangivelsen tager udgangspunkt i en dobbelt selvangivelse, men forskellige forhold som gør sig gældende. Der er stadigvæk mange forhold som ikke vil blive afdækket i dette indlæg. Det er derfor altid en god idé at lade sig rådgive eller/og få en professionel hjælp til dette. Dette gælder især erhvervsdrivende, som hører ind under kategorien om udvidet selvangivelse, hvortil der er flere komplikationer og dermed besværliggøre udarbejdelsen af selvangivelsen.

Vejledning i punktform til borger.dk

Den nedenstående vejledning er udarbejdet 19/08-2020. Dvs. at der kan have været foretaget ændringer i fremgangsmåderne for de linket sider.

  1. Log ind på Borger.dk
  2. Klik på det grønne ikon, Videre, for at komme videre til din NemID log ind.
  3. Log på med dit NemID
  4. Klikker på Forskudsopgørelse i den højre kasse.
  5. Først indtaster du din egen personlige indkomst.
  6. Oftest tilføjet felter (hertil finder du de mest hyppige tilføjelser)

6a. Kommer det du søger ikke op i Oftest tilføjet felter, kan du søge efter dem i bunden af siden.

  1. Når du har tilføjet dine posteringer, skal du klikke på feltet, Beregn.
  2. Her kan du se din SKAT.
  3. Klik derefter på Godkend, for at bekræfte dine ændringer.
  4. Efterfølgende trykker du på kvittering, som du får tilsendt (I reglen via E-boks).

Er der elementer til dit regnskab, som du gerne vil have tilføjet, men som du ikke ved hvor de skal tilføjes, anbefales det at du tjekker vejledningen og beskrivelsen for de enkelte punkter på SKAT’s hjemmeside eller kontakter din revisor/bogholder.

Hvad er fordelene ved at udvidet selvangivelse?

Når man fører udvidet selvangivelse, skyldes det at man er forbundet med en virksomhed, hvorved man betaler sin egen løn. Det giver dig som selvstændig erhvervsdrivende muligheden for at styre din egen og virksomhedens økonomi i et bedre sammenspil. Bemærk, at udvidet selvangivelse er en krav til bestemte virksomheder, som dermed skal udarbejdes.

Hvad er ulemperne ved udvidet selvangivelse?

Det kan gå hen at blive lidt rodet, når man skal sondre mellem hvad der er privat, og hvad der er erhverv. Derfor er det anbefalelsesværdigt at man opretter en erhvervskonto for at bedre kunne opdele sine transaktioner. Derudover kan det være interessant at overgå fra enkeltmandsvirksomhed til f.eks. ApS (Anpartsselskab). Fordelen ved denne er blandt andet at man kun har begrænset hæftelse ved et ApS, hvorimod man som enkeltmandsvirksomhed hæfter selv. Ved at begrænse sin hæftelse, står man bedre i tilfælde af en konkurs.