Introduktion til blogindlægget Undgå at betale topskat

I Danmark har vi et skattesystem, som går ud på, at jo højere indkomst man har, jo højere trækprocent vil man også opleve af sin indkomst. Omkring 500.000 danskere betaler i dag topskat. Der findes dog løsninger på at undgå at betale den høje trækprocent. Så man på den måde sikre, at flere af ens tjente penge går mere til en selv. Det kan godt betale sig, at du læser dette blogindlæg igennem for at blive klogere på hvilke smarte løsninger, der findes for dig. Så du på den måde muligvis kan undgå at skulle betale topskat og generelt blive klogere på emnet. 

 

 

Hvad er topskat

I Danmark har vi et progressivt skattesystem, hvilket vil sige, at jo højere ens indkomst er, jo højere vil ens trækprocent være. Den højeste skattesats som vi har i Danmark er topskat. Topskat har til formål at skabe ligevægt i samfundet. Topskattegrænsen ændrer sig årligt. For det meste ændre den sig meget minimalt, men stadig nok til at medføre, at man kan risikere, at skulle betale topskat. Den har været stigende siden 2017.

 

 

Hvad er topskattegrænsen i 2021

Har man en årlig indkomst, som overstiger 544.800 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag, skal man betale topskat. Det vil sige at topskattegrænsen efter AM-bidrag er 544.800 kr. om året, som svarer til en månedsløn på 45.400 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.

 

 

Topskatteprocenten ligger på 56,6 procent efter arbejdsmarkedsbidrag i år 2021, og ca. 500.000 danskere betaler topskat.

 

 

Arbejdsmarkedsbidrag er en skat, som pålægges al arbejdsindkomst i Danmark, som alle danskere derfor skal betale. Den lægger på 8 procent og her er der ingen mulighed for skattefrie renter eller fradrag.

 

Det bagvedliggende ved beskatning

I Danmark skal man som lønmodtager betale tre forskellige former for skat. Man skal både betale personlig indkomstskat, statslig indkomstskat og kommunal indkomstskat.

 

 

Den personlige skat dækker arbejdsmarkedsbidraget på de otte procent, og herunder betaler man også en kapital indkomst. Denne indkomstskat beregnes ud fra ens arbejdsindkomst og overførselsindkomster fra det offentlige. 

 

 

Den statslige indkomst er, der hvor man skelner mellem topskat og bundskat.

 

 

Den kommunale skat ligger pt i intervallet 22,5 procent og 27,8 procent af den skattepligtige indkomst. Her medregnes kirkeskatten på omkring en procent samt aktieudbytte og aktieavance, hvis man har investeringer i aktier og obligationer.  

 

 

I Danmark har vi marginalskat, som er den forøgelse i beskatningen, man skal betale af en øget indkomst. Betaler man topskat vil det sige, at man skal betale en højere marginal skat i forhold til personer, som betaler bundskat.

 

 

Pt er marginalskatten 52,7 procent, hvilket betyder at når man eksempelvis tjener 100 kr. ekstra, skal man betale 52,7 kr. i indkomstskat og beholde 47,3 kr.

 

 

Beskatning af ægtefæller

Ægtefæller beskattes som udgangspunkt hver for sig. Der findes dog en række punkter, hvor dette udgangspunkt frigives. Der foretages derved en vis sambeskatning, hvor den ene ægtefælle eksempelvis har mulighed for at udnytte et fradrag, som den anden ægtefælle som følge heraf ikke kan gøre brug af.

 

 

Hvordan undgår man at betale topskat

For at undgå at betale topskat, findes der forskellige ting man kan gøre. Det er ens indkomst, som er årsag til, at man skal betale topskat. Hvis man ikke skal ændre på sin indkomst for at undgå at betale topskat, kan man primært kigge på forskellige pensionsordninger, særlige fradrag samt den grønne check.

 

 

Undgå topskat ved indbetaling af bestemte pensionsordninger  

Ratepension 

En ting man kan overveje for at forsøge at undgå skat, er at indbetale til en ratepension. Denne pensionsordning må man maksimalt indbetale 57.200 kr. til årligt. Ratepensionen sikre en et fast beløb hver måned i 10 til 30 år fra ens pensionsalder starter. Når man indsætter penge her, får man fradrag for indbetalingerne i sin personlige indkomst. Dette gælder også i topskatten. Der kan være store forskelle på de fradrag, man har mulighed for at modtage. Det afhænger af om man vælger at indbetale gennem en privat pension eller gennem sin arbejdsgiver. Vælger man at tegne en privat ratepension, så har man mulighed for at få fuldt fradrag. Omvendt har man ikke mulighed for at få yderligere fradrag ved indbetaling gennem sin arbejdsgiver.

 

 

Livrenten

En anden pension man kan vælge at gøre brug af for, at undgå at skulle betale topskat, er at indbetale til en livrente. Livrenten kendes også som en livsvarig pension. Det vil sige, at det er en måde at spare penge op til sin pension, som starter når man når sin pensionsalder, og som udbetaler et fast beløb resten af ens liv. Får man derfor et langt liv, vil man modtage mere end hvad man har indbetalt. Omvendt gør sig gældende, hvis man lever kortere. Denne pensionsordning er god, hvis man rigtig gerne vil gøre noget for, at undgå at skulle betale topskat. 

 

 

Man modtager fuldt fradrag, altså omkring 51 procent, når man indsætter penge til denne pensionsordning. Med denne pensionsordning, er det muligt at indsætte så mange penge, som man ønsker. Hvis man derfor har eksempelvis 100.000 kr., som er ramt af topskatten, så kan man indbetale dette beløb og så modtager man en skattebesparelse på 51.000 kr. På den måde undgår man, at skulle betale topskat.

 

 

Ved denne pensionsordning skal man være opmærksom på, at der findes forskellige regler for dette. Det afhænger af, om man selv tegner sin livrenteopsparing privat eller vis sin arbejdsgiver.

 

 

Undgå topskat ved at se på fradrag

Den bedste løsning i forbindelse med at undgå at betale topskat kan være ved at se på sine fradrag. Det skyldes, at man skal være opmærksom på skat ved udbetalingen af ens pension.

 

 

Det første fradrag man kan vælge at kigge på er sit beskæftigelsesfradrag. Alle danske borgere, som er i beskæftigelse, og med det betaler arbejdsmarkedsbidrag er omfattet af dette fradrag.

 

 

Ydermere er det vigtigt at være opmærksom på servicefradrag ved topskat. Dette fradrag indebærer blandt andet håndværkerfradraget. Her har man mulighed for at få fradrag for bestemte håndværkerydelser, som er udført i ens private hjem eller fritidsbolig. Håndværkerfradraget ligger pt på 12.500 pr. person, og kan være skyld i, at man kommer under topskattegrænsen.

 

 

Undgå topskat med den grønne check  

Den grønne check er et beløb, som automatisk bliver regnet med på ens forskudsopgørelse, og som afhænger af ens indkomst samt af hvor mange børn man har. Det er et skattefrit nedslag i ens beregnede indkomst. Det vil sige, at det derfor er anvendelig, hvis man er på grænsen til, at skulle betale topskat. Kompensationen er kun mulig at modtage hvis man er fyldt 18 år, og er en fuld skattepligtig borger.  

 

 

Kontakt os

For yderligere information omkring dette emne eller hvis du er interesseret i, at høre mere om de ydelser vi tilbyder, så kontakt os gennem nedenstående kontaktformular. Vi vil besvare dig indenfor 48 timer. 

    Indhent et uforpligtende tilbud her:

      PERSONLIG Service

      Vi står Klar med råd & vejledning