Værdiansættelse af virksomhed

Er du klar over hvad du din virksomhed er værd? Det kan være sjovt at vide og samtidig meget svært selv at vurdere. Derfor er der udviklet nogle forskellige metoder, til at udarbejde en værdiansættelse af virksomhed, så man kan få lavet en objektiv vurdering. Det kan også være, at du går med tanker om køb eller salg af en virksomhed. I så fald er det bedst for alle parter, at få en uvildig værdiansættelse, for at sikre en fair pris. Vil du vide mere, så læs med her og bliv klogere på nogle af de vigtigste faktorer, inden for værdiansættelse af virksomhed.

Hvis du går med tanker om få foretaget en værdiansættelse, er det næsten uundgåeligt ikke at få hjælp af en revisor. Har du brug for en revisor københavn, er vores dygtige revisions team altid klar til at hjælpe. Du kan helt uforpligtende henvende dig til os, via kontaktformularen i bunden, og høre hvordan vi kan rådgive dig.

Hvad er en værdiansættelse af virksomhed?

En værdiansættelse af virksomhed, er en konkret vurdering af hvor meget en given virksomhed er værd. Men det kan faktisk også udregnes for enkelte rettigheder, såsom varemærker, produkter, licenser, patenter osv. Køber man en virksomhed eller rettighed til den værdisatte pris, betyder at man har 100% råderet og ansvar over den fremtidige udvikling. Værdiansættelse af virksomhed, kan gøres på to forskellige overordnede metoder, kvalitativ og kvantitativ, som vil blive gennemgået senere. En af de vigtige grunde til, at få en objektiv værdiansættelse, er at undgå at værdisætte alt for højt. Hvis dette sker risikerer man som sælger, ikke at kunne få afsat den virksomhed eller rettighed.

Værdiansættelsesmetoder

Når man skal foretage en værdiansættelse af virksomhed, findes der to overordnede metoder at gøre dette på. Disse to måder kaldes kvantitativ og kvalitativ.

Kvantitativ metode

Når man benytter den kvantitative metode beregner man en præcis værdi af virksomheden, målt i kroner og ører. Den kvantitative metode kan dog opdeles i tre forskellige metoder, som gennemgås herunder:

Markedsmetode

Ved brug af denne metode, kigger man på markedet for at finde andre virksomheder eller produkter, der minder om ens eget. Dernæst kan man ligge værdiansættelsen på samme niveau. Denne metode er dog ikke særlig fyldestgørende i forhold til produkter, rettigheder og varemærker, da disse kan have unikke faktorer, såsom brand og historik. Derfor anvendes denne metode mest til værdiansættelse af virksomheder.

Indkomstmetode

Når man benytter denne metode, kigger man udelukkende på virksomheden eller rettigheden, som grundlag for værdiansættelsen. Det er nemlig udelukkende en vurdering af hvilke økonomiske forventninger der er til virksomheden. Dette sker uden at sammenligne med konkurrenter.

Omkostningsmetode

Denne metode går ud på at vurdere hvor meget det vil koste, for en eventuelt ny ejer, at etablere samme forhold/produkt på egen hånd. Produktets unikke egenskaber tages ikke i forbehold, i denne metode, kun omkostningerne og konkurrencedygtigheden. Dette gør at denne metode, ikke er god til at udregne værdien for hverken materielle eller immaterielle rettigheder.

Kvalitativ metode

Når man benytter kvalitativ værdiansættelsesmetode, vurderer man ikke virksomheden, produktet eller rettighedens værdi i kroner og ører. Man vurderer derimod virksomheden på en ud fra en skala. Dette gør at kvalitativ metode er god til at vurdere styrke, dækning og brugbarhed af en rettighed. Derfor er denne metode langt mere oplagt til at vurdere produkter og andre rettigheder, frem for virksomheder som helhed.

Kvalitativ værdiansættelse bliver udført ved hjælp af det som hedder en IP Evaluering. Der findes dog en individuel IP Evaluering for design, patent og varemærke.

Vigtige parametre i værdiansættelse af virksomhed

Omsætning

Når en virksomhed skal værdiansættes, er omsætningen i virksomheden en af de vigtige faktorer at tage højde for. Der tages både højde for hvor meget omsætning der har været historisk, samt hvor meget du forventer at omsætte for i fremtiden. Derfor anbefales at du holder et systematisk overblik over virksomhedens salgstal, og holder dem opdateret løbende. Det kan medvirke til en bedre værdiansættelse, hvis du forøger omsætningen i virksomheden.

Indtjening

Samtidig kigger man også på, hvor god virksomheden er til at tjene penge, også kaldet indtjeningsevnen. Jo bedre denne er, jo mere attraktivt vil virksomheden være at investere i. På den baggrund vil virksomheden fremstå mere værdifuld. For at vurdere indtjeningsevnen, kigger man på nøgletallene: overskudsgrad, egenkapitalens forretning og afkastgraden. Ligesom omsætningen, anbefales det også at gøre et målrettet forsøg på at forbedre indtjeningsevnen.

Kapitalbinding og likviditet

En del af vurderingen går ud på at vurdere, hvor mange penge der er i kassen (likviditet), og hvor mange penge der er bundet. For at få en god vurdering af dette parameter, gælder det om at have så få penge bundet som overhovedet muligt. Derfor vil det være en god ide for en virksomhed, at skære ned i antallet af aktiver, hvilket vil skabe bedre likviditet, og på den måde se bedre ud i interessenternes øjne. 

Goodwill

Modsat de tre foregående parametre, som er nøgletal og hurtigt kan regnes ud. Så er dette parameter, goodwill, mere subjektivt og er derfor mere en individuel vurdering. De faktorer der indgår i vurderingen er af goodwill er:

  • Tendenser i branchen
  • Leverandør- og samarbejdsforhold
  • Virksomhedens beliggenhed
  • Virksomhedens kundeforhold (tilfredshed, antal, brand awareness)
  • Medarbejderstab (erfaring, stabilitet, kendskab til produkter/services osv)
  • Potentielle købere (interesse, købekraft)

Værdiskabende investeringer

Et andet meget vigtigt parameter er værdiskabende investeringer. Hvis en virksomhed har lavet investeringer i fremtiden, vil det være noget er kan være med til at øge værdiansættelsen. Værdiskabende investeringer kan eksempelvis være et nyt it-system eller nye og forbedrede lokaler. Når du foretager disse investeringer med henblik på køb eller salg, er det dog en god ide at kunne begrunde dem med en business case.  Denne case skal have til formål, at uddybe hvorfor denne givne investering er værdifuld for virksomheden.

Kontakt os

Har du spørgsmål til hvordan du kan op din værdiansættelse af virksomhed, kan du rette henvendels til os. Hvis du har brug råd til dette eller andet revisionsarbejde, kan du hurtigt og nemt rette kontakt til os via nedenstående kontaktformular. Derefter vil vi vend tilbage inden for 48 timer.