Virksomhedstype

Hvilken virksomhedstype skal du vælge?

Det er vigtigt at du sætter dig ind i din virksomhedstype og de muligheder der findes i Danmark før du opretter en virksomhed. Det kan have store konsekvenser at vælge den forkerte virksomhedstype og det er en kæmpe fordel at vælge den korrekte virksomhedstype fra start. De virksomhedstyper vi har i Danmark er enkeltmandsvirksomhed (EVS), personligt ejet mindre virksomhed (PMV), interessentselskab (I/S), aktieselskab (A/S), anpartsselskab (Aps) og et kommanditselskab.

Virksomhedstype: hvad indeholder en enkeltmandsvirksomhed?

Ulemperne ved denne form for virksomhedstype er at man kun have en ejer, ejeren hæfter personligt og ubegrænset for virksomheden. Man kan risikere at betale topskat, et potentielt virksomhedssalg kan blive omkostningskrævende og et potentielt generationsskifte kan også blive bekosteligt. Derimod er der også mange fordele ved denne virksomhedstype. Fordelene er at det er gratis at oprette, nemt at starte op og lukke ned i forhold til virksomhedstypen ApS. Man behøver ikke offentliggøre sin årsrapport (altså sende sin årsrapport til erhvervsstyrelsen). Afslutningsvist er der den fordel at man kan trække sit underskud fra sin personlige skat.

Virksomhedstype: hvad indebærer en personligt ejet mindre virksomhed?

Det der kendetegner denne virksomhedstype, er at der kun må være en ejer (som skal være en person), ejeren tager alle beslutninger i virksomheden,  ejeren hæfter personligt for virksomheden og dette betyder at hvis virksomheden ikke har kapital til at betale løn til sine medarbejdere, penge til leverandørerne osv. Bliver han nødt til at sælge hele sin formue fx. hus og bil. Fordelen ved denne virksomhedstype er at det er simpelt at starte op og nemt at drive, da der ikke er nogle krav til oprettelsen eller driften af virksomheden.

Derimod er der nogle krav til andre dele af virksomheden. I denne virksomhedstype er det dog et krav at man ikke må ansætte medarbejdere, have import fra eller eksport til lande uden EU. Derudover er det er et krav at den årlige momspligtige omsætning er under 50.000kr. Afslutningsvist vil skal detpointeres at man ikke må have registreringspligt for moms, lønsum eller have andre registreringspligter. Regnskabs kravene for denne virksomhedstype er man skal bogføre efter bogføringsloven, lave et skatteregnskab og man er ikke forpligtet til at lave eller sende en årsrapport. 

Virksomhedstype: hvad kendetegner virksomhedstypen interessentselskab?

Et interessentselskab kendetegnes ved at der er mindst 2 ejere. Ejerne hæfter personligt og solidarisk. Fordelene ved denne virksomhedstype er at det er gratis at registrere. Derudover behøver man ikke offentliggøre sin årsrapport , det er nemt at oprette og nedlægge sammenlignet med virksomhedstypen ApS. Der er også den fordel at man kan fratrække sit underskud fra sin personlige indkomstskat. Der skal ikke være en direktør i et interessentselskab, da ejerne er dem som tager beslutningerne.

Hvilke selskabsformer findes der og hvad kendetegner dem?

Aktieselskab

Først og fremmest findes selskabsformen Aktieselskab (A/S). Det der kendetegner fordelene ved et Aktieselskab (A/S) er at ejerne både kan være selskaber og personer. Derudover hæfter de ikke personligt for selskabet og der er mulighed for flere ejere. Ulemperne er et kapitalkrav på 400.000 kr. (kan være køretøjer, maskiner og inventar), krav om enten en direktion og en bestyrelse eller en direktion og et tilsynsråd.

Anpartsselskab

Den anden selskabsform er et anpartsselskab (ApS). Det kendetegnes ved at man kan have flere anpartshavere. Selskabets ejere hæfter ikke personligt,  det skal registreres og have et CVR-nummer. Der er nogle krav til denne selskabsform, nemlig at man skal have 40.000 kr., regnskabet skal sendes til Erhvervsstyrelsen, de skal have tegnet arbejdsskadeforsikring og der skal udarbejdes vedtægter, ejerbog og stiftelsesdokument. Afslutningsvist skal deres årsrapport godkendes på en generalforsamling og de skal have en direktør.

Kommanditselskab

Det tredje selskabsform der findes er et kommanditselskab. Denne virksomhedstype er en sammensætning af flere forskellige selskabstyper. Et kommanditselskab skal minimum bestå af en komplementar og mindst én kommanditist. Denne virksomhedstype kan både oprettes af fysiske personer og virksomheder. Det der kendetegner et kommanditselskab er at det er gratis at stifte , komplementaren hæfter personligt, hvis der er flere komplementarer hæfter de solidarisk og kommanditister hæfter kun med deres indskud. Afslutningsvist vil skal det pointeres at de skal lave en årsopgørelse, hvilket skal sendes til Erhvervsstyrelsen. 

Årsopgørelsen skal ikke nødvendigvis offentliggøres, dette kommer an på om selskabet er registreret eller ikke. Hvis det er registret skal årsopgørelsen offentliggøres og det skal først godkendes af kommanditisterne. Derimod skal det ikke offentliggøres hvis selskabet ikke er registreret. Skattereglerne for denne virksomhedstype, fungerer på den måde, at det er ejerne der betaler skat af selskabets overskud. Dette forholder sig anderledes når det drejer sig om de renteindtægter, som kommanditisterne har. På dette område skal de betale skat i forhold til, hvor stor en andel de har af selskabet.

Kontakt os

Tøv ikke med at kontakte OB Revision, hvis du efterspørger rådgivning om budget, drift og køb/salg af virksomhed. Vi tilbyder en lang række ydelser, som bogføring, skat, moms og lønadministration. Derudover har vores revisor mere end 25 års erfaring og vores priser er meget fordelagtige i forhold til markedsprisen.